De woonbonus gaat wijzigen

De woonbonus wijzigt en de gevolgen

woonbonus1Lenen voor een huis geeft recht op een fiscale aftrek. Anders gezegd: als je een huis koopt en je gaat daarvoor lenen dan kun je een deel daarvan aftrekken van de belastingen. Dat is in het kort de woonbonus. Dat klinkt eenvoudig maar is het niet. Je krijgt te maken met wat men noemt algemene fiscale korf. Die wetgeving is veranderd. Hoe en wat?

Wat zit er in de woonbonus

belgieDe woonbonus is een korf. Een soort verzameling van de kapitaalaflossingen en de betaalde interesten van je lening. We gaan er bij dit verhaal wel van uit dat je voor het eerst een woning koopt en dat je eerste eigendom is.

Naast het terug betaalde kapitaal en rente mag je ook de premies voor de levensverzekering(en) aftrekken. Sommigen leners zullen kiezen voor een schuldsaldoverzekering (SSV).

Stand van zaken tot 1/1/2013

Tot vandaag werd de woonbonus volledig afgetrokken van het inkomen 2011 en ingevuld op de belastingbrief van 2012. Daardoor verminderde uw belastbare basis. Hiephoi! Er werd minder inkomen aan de hoogste belastingvoet belast. Sterker nog: omwille van de progressieve (trapsgewijze) belastingtarieven kon u meer aftrekken als u meer verdiende.

Dat ging zo: de woonbonus was begrensd tot 2.200 euro per belastingplichtige. De eerste 10 jaar van het hypothecaire contract kreeg je een extra verhoging van 730 euro (totaal 2.930 euro) per belastingplichtige. En daar kwam nog eens 70 euro bij voor wie 3 of meer kinderen ten laste had.

Nieuwe maatregel

De regering is zich met de bestaande afspraken gaan moeien. En als men in Brussel nadenkt, hou je dan maar vast aan de takken van de bomen! Jawel, de wetgeving is veranderd per 1/1/2013. Hoe? Het belastingvoordeel wordt voortaan (belastingbrief 2013, inkomen 2012) niet meer berekend door het bedrag van de woonbonus af te trekken van uw inkomen. In de plaats daarvan wordt een vast percentage van de woonbonus in mindering gebracht van de verschuldigde belasting. Dat vast percentage is vastgesteld op 45%.

Zijn er pluspunten aan deze maatregel?

Ja, want het fiscale voordeel is nu hetzelfde voor iedereen. Althans in percentage, vanzelfsprekend niet in bedrag. Want dat blijft afhankelijk van uw inkomen. En juist omwille van je inkomen zal het belastingvoordeel kleiner of groter worden dan vroeger. Een voorbeeld: als uw netto belastbaar inkomen meer dan 36.300 euro is (inkomsten 2012), dan wordt uw fiscaal voordeel een beetje kleiner. Of nog: bij een netto belastbaar inkomen van minder dan 19.810 euro wordt uw belastingvoordeel ietsje groter op voorwaarde dat u voldoende belastingen betaald hebt om van een belastingvermindering te kunnen genieten.

Zit uw netto belastbaar inkomen tussen 19.810 en 36.300 euro dan verandert er niets.

Conclusie

Er bestaat geen twijfel over deze maatregel: hier is over nagedacht en gerekend. Ongetwijfeld levert dit geld op voor Vadertje Staat. Maar daar worden verder geen mededelingen over gedaan. Wat niet weet, wat niet deert. Tenzij onze regering echt met ons begaan is en de woningmarkt wil stimuleren. Maar dan hadden ze deze nieuwe maatregel wel lang en breed en vooral op TV breed aangekondigd. Dat is niet gebeurd dus er zijn geen stemmen mee te verdienen. Onpopulaire, nieuwe maatregelen worden in België in alle stilte genomen.