De hypotheekrenteaftrek is al lang aan getornd

Algemeen

De politiek, ook anno 2009, doet het voorkomen alsof de hypotheekrente aftrek bij bepaalde partijen veilig was en is en nooit aan getornd wordt en zal worden, zolang zij in de regering zitten. De feiten zijn echter iets anders.

De hypotheekrenteaftrek in de loop der jaren

De fiscus beschouwt de eigen woning als inkomsten. Dat is dus de oorspronkelijke gedachte achter de hypotheekrenteaftrek. De eigen woning wordt door de fiscus belast onder de noemer eigenwoningforfait, oftewel het voormalige huurwaardeforfait. De hypotheekrente wordt op het belastbare inkomen in mindering gebracht.Onder bepaalde voorwaarden mag in Nederland de hypotheekrente volledig worden afgetrokken worden van de inkomstenbelasting, een mogelijkheid sinds 1893.

Geschiedenis

 • 1914/1915; De Inkomstenbelasting wordt ingevoerd. De rentekosten voor de eigen woning zijn vanaf nu volledig aftrekbaar. Deze regeling wordt in de komende perioden nog enkele keren aangepast.
 • 1997; Vanaf nu wordt de hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar wanneer de afgesloten hypotheek wordt gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van een woning.
 • 2001; Vanaf het begin van dit jaar word de aftrek van de hypotheekrente, ook wel de eigenwoningschuld genoemd, beperkt tot een periode van 30 jaar. Tevens wordt bepaald dat dit alleen voor de 1e woning geldt (in box 1). Voor een tweede woning is er helemaal geen aftrek meer in het vanaf 1 januari 2001 ingevoerde boxenstelsel. Ook de renteaftrek voor het consumptief krediet is afgeschaft.
 • 2004; Vanaf januari dit jaar is de bijleenregeling van kracht. De overwaarde uit de verkoop van een woning moet vanaf 1 januari 2004 gebruikt worden voor de nieuwe hypotheek. Is de overwaarde uit de verkoop van een woning bijvoorbeeld € 50.000,--. Wanneer dit bedrag niet wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning, dan is de nieuwe hypotheek minus € 50.000,-- fiscaal aftrekbaar.

De 30 jaartermijn

Voor het eerst per 1 januari 2031 zal een deel van de hypotheekrente niet langer aftrekbaar zijn. De 30 jaartermijn is immers ingegaan op 1 januari 2001. Helaas gaat deze termijn niet iedere keer opnieuw in wanneer een nieuwe woning gekocht wordt. Wordt er geen nieuwe woning aangekocht, blijft de resterende jaren staan in de computers van de belastingdienst. Dit is de verantwoording van het Ministerie van Financiën.

Een voorbeeld:

 • Hypotheekschuld per 1 januari 2001: € 150.000,--
 • Verkoop woning per 1 juli 2009
 • Nieuwe eigenwoningschuld per 1 juli 2009: € 250.000,--

Hypotheekrente per 1 juli 2009:

 • € 250.000,-- aftrek tot 1 januari 2031 voor 21,5 jaar (30 -/- 8,5 verbruikte jaren)
 • € 100.000,-- vanaf 1 januari 2031 tot 1 juli 2039
 • Terwijl een aflossingsvrije hypotheek, zonder tussentijdse aflossing, op 1 januari 2039 gewoon het volle bedrag, € 250.000,-- bedraagt.

Uw portemonnee

Een rekenvoorbeeld zonder rekening te houden met het eigenwoningforfait of een tussentijdse wetswijziging inzake de hypotheek. Er wordt verder gerekend met de bovengenoemde aflossingsvrije hypotheek.

 • Aflossingsvrije hypotheek van € 250.000,--
 • Rentepercentage 5%
 • Rente per maand is bruto € 1.042,--
 • Rente per maand is netto € 604,-- bij een belastingvoordeel van 42%
 • Conclusie: stijging per 1 januari 2039 in de netto maandlast is € 438,--, ervan uitgaand dat de hypotheekrente de gehele looptijd 5% blijft.