Welke toeslagen van de belastingdienst zijn er

Inleiding

In deze slechte economische tijd zijn er veel mensen die moeilijker rond kunnen komen. Wie weet ben je er in inkomen op achteruit gegaan en zit je krapper dan normaal. Je hebt kans dat je recht hebt op verschillende toeslagen van de belastingdienst. Wanneer je gezamelijk inkomen niet zo hoog is, kun je verschillende toeslagen aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindertoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen. Lees hier welke toeslagen er van de belastingdienst zijn.

Toeslagen 2012

De verwachting is dat er flink bezuinigd gaat worden op de toeslagen. Iedereen zal deze bezuinigingen voelen. In het geval van de zorgtoeslag gaat een gezin er in 2012 gemiddeld 160 euro per jaar op achteruit. Het kindgebonden budget gaat voor mensen met een laag inkomen wel omhoog. De reden hiervoor is dat de kinderbijslag omlaag gaat. Ook mensen die recht hebben op kinderopvang toeslag gaan fors meer betalen. Dit kan oplopen tot meer dan honderd euro per maand! In de plannen is wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de lage inkomens. Deze zullen er het minst op achteruit gaan. Mensen met een hoger inkomen zullen de bezuinigingen zeker voelen!

Zorgtoeslag 2012

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor je zorgverzekeraar. Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder moet verplicht een zorgverzekering hebben. Met een zorgverzekering ben je verzekerd tegen ziektekosten, zoals dokter en ziekenhuisbezoek. Een paar jaar geleden had je het ziekenfonds voor mensen met een laaginkomen (tot 33.000). Het ziekenfonds was kwa premie laag. Je betaalde ongeveer 35 euro per maand en dan nog 1,5% wat van je inkomen afhankelijk was. Verder betaalde de werkgever 6,5%. Omdat dat werd afgeschaft en iedereen opeens een gewone verzekering moest hebben, werd het voor veel mensen een stuk duurder. In plaats van die 35 euro per maand, moest er opeens rond de 100 euro per maand per persoon worden betaald. Omdat de overheid deze mensen tegemoet wou komen is de zorgtoeslag in de wereld gebracht.

Je komt in aanmerking voor de zorgtoeslag als dit maximaal je verzamelinkomen is:


ITEMAlleenstaand: 35.059 euro. Je kunt dan maximaal 69 euro krijgen

  • Samenwonend: 51.691 euro. Jullie krijgen dan maximaal 146 euro.

Huurtoeslag 2012

Huurtoeslag kun je krijgen wanneer je een huurhuis hebt. Wanneer je een laag inkomen hebt, wilt de overheid je tegemoet komen in je huurlasten. Mensen met een koophuis hebben weer allerlei andere voordeeltjes. De huurtoeslag is voor de huurders. De eisen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen zijn strenger dan bij de zorgtoeslag.

Er wordt allereerst naar de hoogte van de huur gekeken. Deze mag niet hoger zijn dan 652,52. Het idee daarachter is dat wanneer je een huis hebt waar je meer dan dat bedrag aan huur betaalt, het meestal wel een riant huis is. Als je dat niet zou kunnen betalen, moet je er ook niet in gaan wonen.

Verder wordt er naar je inkomen gekeken. Je komt in aanmerking voor huurtoeslag als dit maximaal je verzamelinkomen is:


ITEMAlleenstaand: 21.625

  • Samenwonend: 29.350

Ben je 65 jaar of ouder, dan gelden er andere regels. Je verzamelinkomen mag maximaal zijn:


ITEMAlleenstaand: 20.325

  • Samenwonend: 27.720

De hoogte van de huurtoeslag is verder van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de hoogte van je huur, of je kinderen hebt, een garage bij het huis of de servicekosten van je huis. Heb je een laag inkomen, dan kan de huurtoeslag de helft zijn van je huur. Verder mag je niet meer dan 20.661 aan spaargeld en beleggingen hebben.

Kindertoeslag of kindgebonden budget

Kindertoeslag wordt nu het kindgebonden budget genoemd. Wanneer je kinderen onder de 18 hebt krijg je kinderbijslag. Kinderbijslag is een bedrag dat je van de overheid krijgt om een deel van de kosten voor je kinderen te betalen. Kinderbijslag krijgen alle ouders, ongeacht wat je inkomen is. Het kindgebonden budget is voor mensen met een lager inkomen. Het is een extra tegemoetkoming in de kosten voor je kinderen. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van je verzamelinkomen en van het aantal kinderen dat je hebt.

Om voor het kindgebonden budget is aanmerking te komen mag je verzamelinkomen maximaal zijn bij:


ITEMEén kind: 45.110 ITEMTwee kinderen: 49.895 ITEMDrie kinderen: 52.710

  • Vier kinderen: 54.340


Hoeveel kindertoeslag je krijgt is afhankelijk je inkomen en het aantal kinderen. Hierboven staat beschreven hoeveel je bij welk aantal kinderen maximaal mag verdienen om kindertoeslag te krijgen. Hieronder staat beschreven hoeveel je maximaal kunt krijgen bij welk aantal kinderen. De bedragen voor de kindertoeslag per maand zijn afgerond.

ITEMEén kind: 84,75 per maand ITEMTwee kinderen: 123 euro per maand ITEMDrie kinderen: 138 euro per maand

  • Vier kinderen: 147 euro per maand

Kinderopvangtoeslag

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als jij en je partner allebei werken en wanneer je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Dit kan een crèche zijn, maar ook een gastouder die bij een gastouderinstelling is ingeschreven. Hebben jullie een laag verzamelinkomen dan wordt ongeveer 95% van je kinderopvangkosten vergoed.

Verder heeft de overheid een maximaal uurtarief ingesteld. Er wordt kinderopvangtoeslag berekend over een uurtarief van maximaal 6,36 per uur. Heb je een opvang die bijvoorbeeld 7 euro per uur rekent, dan wordt de toeslag berekend over die 6,36 en de 64 cent die erboven zit is voor jezelf. Gaat je kind naar een gastouder? Dan geldt een maximaal uurtarief van 5,09. Behalve het aantal kinderen en het soort opvang wordt ook gekeken naar het aantal uur dat de minst werkende ouder werkt. Gaat je kind naar de normale kinderopvang, dan mag je het aantal uur dat de minst werkende ouder werkt vermenigvuldigen met 140 procent. Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Dan vermenig je het aantal uur per 70 procent! Voorbeeld. Stel iemand werkt 20 uur per week. Op jaarbasis is dit 1040 uur. De som wordt 1040 x 1.40 = 1456. Dit is het maximaal aantal uur waarover je kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Voor buitenschoolse opvang wordt de som 1040 x 0.70 = 728 uur