De AOW partnertoeslag vervalt

AOW en Partnerpensioen

De betrokkenen kennen de regel wel: als je getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog geen 65 jaar oud is, kun je een toeslag krijgen op het AOW-pensioen. Nu heeft men besloten om deze toeslag af te schaffen. Wel pas in 2015 maar je kunt maar beter tijdig op de hoogte zijn van deze nieuwe AOW regeling want die heeft gelukkig niet altijd financiele gevolgen maar toch kun je beter tijdig op de hoogte zijn als dit wel het geval is!

 

Situatie partnerpensioen nu

Als je 65 jaar wordt, krijg je een AOW-pensioen. Is je partner nog geen 65 jaar oud dan kun je in aanmerking komen voor een toeslag. Het AOW-pensioen vandaag voor iemand die getrouwd is of samenwoont, is bepaald op € 730,64 (inclusief tegemoetkoming van € 36,45) bruto per maand. De maximale toeslag is bepaald op € 694,19 per maand. Heeft de partner echter zelf inkomsten dan hebben die gevolgen op de hoogte van de toeslag waarbij de logische regel is: hoe hoger de inkomsten, hoe lager de toeslag. In die zin is het vanzelfsprekend dat, als de partner meer dan € 1.251,08 per maand inkomen heeft, er helemaal geen toeslag wordt betaald. Bij inkomsten in verband met arbeid, zoals een vervroegd pensioen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, ligt die grens bij inkomsten vanaf € 694,19 per maand.

Wat betekent het afschaffen van de toeslag in de praktijk?

  • Eenvoudig gesteld: als je op of na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 bereikt dan krijg je geen toeslag meer voor uw jongere partner als die nog geen 65 is. Je ontvangt alleen maar jouw (eigen) deel van het AOW-pensioen. Deze situatie duurt tot de partner 65 jaar wordt en zelf AOW krijgt.
  • Of nog anders gesteld: ben je 65 vóór 1 januari 2015 dan verandert er niets: je krijgt gewoon de (nu) bestaande toeslag tot de partner ook 65 wordt, zelfs al bereikt hij of zij die leeftijd na 1 januari 2015. Voorwaarde voor deze toeslag: de jongere partner mag geen of weinig inkomsten hebben (zie boven).

Waarom deze nieuwe regeling?

Met het stopzetten van de toeslag wordt de AOW aangepast aan de huidige maatschappelijke situatie. De toeslag dateert nog uit de tijd dat de man de enige kostwinner in huis was. Echter, sinds de jaren 70, hebben steeds meer vrouwen een eigen inkomen verworven, de zogenaamde ‘tweeverdieners’-gezinnen. Men heeft berekend dat in 2015 het aantal tweeverdieners ongeveer 75% is van alle gehuwden en samenwonenden.

Samenvatting: gevolgen van het stopzetten van de toeslag

1. Geboren vóór 1 januari 1950 en de partner is jonger en heeft geen of weinig inkomsten. Gevolg: geen verandering in de financiële situatie. Er verandert niets: je ontvangt gewoon de toeslag zoals nu.

2. Geboren op of na 1 januari 1950 en de partner is jonger en heeft eigen inkomsten (meer dan € 1.251,08 bruto per maand uit arbeid of meer dan € 694,19 bruto per maand in verband met arbeid). Gevolg: geen financiële gevolgen. Je ontvangt in de huidige regeling immers ook geen toeslag omdat de inkomsten van de partner te hoog zijn.

3. Geboren op of na 1 januari 1950 en de partner is jonger en heeft geen eigen inkomsten (inkomsten uit arbeid die lager zijn dan € 1.251,08 bruto per maand of inkomsten in verband met arbeid die lager zijn dan € 694,19 bruto per maand). Gevolg: wèl financiële gevolgen want je ontvangt geen toeslag tot de partner zelf ook 65 is.

Wel financiële gevolgen: wat nu?

De  volgende ‘theoretische’ mogelijkheden dienen zich aan:

  • je blijft (gedeeltelijk) verder werken na uw 65ste verjaardag;
  • de jongste partner gaat werken;
  • je begint NU reeds te sparen voor de overgangsjaren (gewone spaarrekening);
  • een koopsompolis of lijfrente.

Conclusie

► Vraag tijdig inlichtingen bij je verzekeringsadviseur.

► Neem contact op met uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar en vraag of uw pensioenregeling mogelijkheden kent om het wegvallen van de toeslag (gedeeltelijk) te compenseren.

► Kijk ook eens op [www.svb.nl/aow SVB en AOW] of bel hen gewoon.

Genoemde bedragen zijn anno 2010.

Update laatste berichtgeving juli 2011

De AOW-partnertoeslag gaat per 1 augustus 2011 naar beneden! De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt onder voorwaarden een toeslag aan AOW-pensioengerechtigden met een partner die jonger is dan 65 jaar. De AOW-partnertoeslag gaat met ingang van 1 augustus 2011 met maximaal 10% omlaag. Deze verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van € 2.511,02/maand of daar boven. Over deze maatregel wordt met de betrokkenen gecommuniceerd: elke betrokken AOW-er krijgt rond 6 juli een brief van SVB.

Wat betekent een en ander? Dat de hoogte van de AOW-toeslag vanaf deze datum ook afhankelijk is van het inkomen van de AOW-er zelf. Tellen dus mee: het AOW-pensioen en de AOW-toeslag maar ook een niet-Nederlandse wettelijke ouderdomspensioen (bijvoorbeeld rustpensioen).