Zorgtoeslag en toetsingsinkomen 2021 - bedragen en voorwaarden

Zorgtoeslag 2021 aanvragen: hoogte zorgtoeslag, toetsingsinkomen 2021  en de voorwaarden

Geldinkoop.jpg

De hoogte van de zorgtoeslag 2021 is iets omhoog. De zorgtoeslag is een toelage van de Staat om voor alle inkomens de kosten van de zorgverzekering en in het bijzonder de zorgpremies betaalbaar te maken. Doordat uw inkomen en het toetsingsinkomen bij de toekenning van de zorgtoeslag een belangrijke rol spelen, wordt de toeslag door de Belastingdienst bepaald en uitgekeerd. Er is een vermogenstoets en een inkomenstoets. De zorgtoeslag zorgt ervoor dat de zorgpremie in feite toch inkomensafhankelijk is. Lees hier meer over de hoogte en de voorwaarden van de zorgtoeslag 2021, de toeslagpartner, het toetsingsinkomen en het verzamelinkomen. De zorgpremie 2021 is bekend, nu nog uw inkomen uit uw de belastingaangifte opgeven en klaar.

Voorwaarden zorgtoeslag 2021, de toeslagpartner

Voor het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw toeslagpartner bij de belastingaangifte. Dit inkomen is een belangrijke factor, maar er zijn ook een aantal basisvoorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Zo moet de aanvrager minimaal 18 jaar oud zijn, een basisverzekering hebben afgesloten, ingezetene zijn van Nederland en de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook iemand met een verblijfsvergunning kan onder omstandigheden in aanmerking komen voor de zorgtoeslag evenals wie in het buitenland woont, maar in Nederland werkt en pensioen opbouwt.

Zorgpremie 2021

De zorgpremies voor de basisverzekering zorg 2021 is per jaar gemiddeld 80 euro hoger dan in 2020, daarna wordt een verder stijging verwacht. In 2022 zullen de ziektekosten alleen maar hoger zijn. Benut dus elk jaar de tegemoetkoming van de Staat om de lasten voor uw portemonnee te verlagen. DSW heeft als eerste zijn zorgpremie voor de basisverzekering 2021 bekend heeft gemaakt. U kunt nog van zorgaanbieder veranderen tot 31 december en op tijd overstappen:

Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u?

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Afhankelijk van dit inkomen bedraagt de zorgtoeslag in 2018 maximaal 94 euro per maand voor een alleenstaande en het dubbele voor een meerpersoonshuishouden. De toeslag wordt per geval berekend en wordt lager als u meer inkomen hebt. Wel zijn de maximale inkomen aangegeven. Als u meer inkomen hebt dan dit maximale inkomen krijgt u geen zorgtoeslag. Als er meerdere inkomens zijn, worden ze opgeteld:

gezinssituatie maximaal toetsingsinkomen in 2021
Alleenstaand: 31.138 euro
Paren of meerpersoonshuishouden: 39.979 euro

Aanvragen zorgtoeslag 2021

U moet de eerste keer de zorgtoeslag zelf aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u het volgende jaar automatisch een nieuwe beschikking zonder dat u daarvoor een aanvraag moet doen. Het is wel zo dat, als er wijzigingen in uw gezinssituatie of inkomen zijn, u dat het beste direct kunt doorgeven aan de belastingdienst. Doet u dat niet dan loopt u de kans dat u de toeslag of toeslagen met rente moet terugbetalen aan de fiscus. De zorgtoeslag 2020 kunt u tot 1 september 2021 aanvragen. De aanvraag voor 2021 start in december 2020.

Wat is mijn toetsingsinkomen en wat mijn verzamelinkomen?

U zag hierboven de term toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen waaraan getoetst wordt of u voor de zorgtoeslag, maar ook andere toeslagen zoals de huurtoeslag, huursubsidie of kindgebonden budget in aanmerking komt. Maar hoe berekend u dit toetsinginkomen. Het is betrekkelijk eenvoudig als u jaarlijks belastingaangifte doet. U neemt dan de belastingaanslag en vult het verzamelinkomen in van u en uw partner. De wijzigingen die er inmiddels zijn geweest verwerkt u in uw opgave. Het begrip toetsingsinkomen wordt gehanteerd bij de berekening van de toeslagen, het begrip verzamelinkomen voor aanslag inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting, waarbij:

  • Box 1 van de inkomstenbelasting het inkomen is uit werk en woning minus de zogenaamde persoonsgebonden aftrekposten waartoe ook de fiscaal aftrekbare zorgkosten behoren.
  • Box 2 van de inkomstenbelasting het eventuele inkomen is uit aanmerkelijk belang minus de persoonsgebonden aftrek.
  • Box 3 van de inkomstenbelasting het belastbaar inkomen is uit sparen en beleggen. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt dit netjes voor u berekend.

Rekenvoorbeeld voor de berekening van het toetsingsinkomen op basis van een eerdere belastingaanslag:

Stel u hebt de belastingaanslag 2019 of 2020 in handen met daarop een verzamelinkomen van 20.000 euro. Stel u weet dat u het komende jaar 2.000 euro meer gaat verdienen. Bonussen, een dertiende maand, ze tellen allemaal mee. Dan is uw verzamelinkomen 22.000 euro. Dit is op het moment van de aanvraag of beschikking dan de beste schatting van uw inkomen.

Belastingaangifte doen om het toetsingsinkomen te weten

Maar niet iedereen doet belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. In dat geval neemt u uw loon per maand en vermenigvuldigt u dat met 12. Bekijk welke fiscale aftrekposten u hebt en trek dat van het inkomen af. Zo benadert u de hoogte van uw toetsingsinkomen, voorheen belastbaar inkomen genoemd.

Meer info

17827_150x150.jpegMeer info op de WIKI4YOU homepage