Wat u moet weten over de kinderbijslag in Nederland

 Inleiding

Als u kinderen heeft betaald de overheid mee aan de kosten die u maakt voor de opvoeding van uw kind, dit doen ze in de vorm van de kinderbijslag, maar wat is dit nou en wat als u in België  woont en in Nederland werkt? Of als u in het buitenland woont?

Kinderbijslag Nederland

In de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is vastgelegd welke mensen in aanmerking komen voor kinderbijslag en hoeveel dat dan is.

Voor wie

Kinderbijslag is niet alleen om u tegemoet te komen in de kosten van de opvoeding van uw eigen kind, maar ook als u bijvoorbeeld:

 • een geadopteerd kind,
 • pleegkind,
 • stiefkind
 • of een ander kind opvoed alsof het uw eigen kind is.

De hoogte van de kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Zodra het kind 6 jaar wordt veranderd de hoogte van de kinderbijslag, zo ook als het kind 12 jaar oud wordt. Als uw kind uitwonend is vanwege bijvoorbeeld een handicap, kunt u in sommige gevallen een hogere kinderbijslag krijgen vanwege de hoge kosten die u dan moet maken voor de opvoeding van uw kind. De exacte bedragen kunt u vinden op de website van het SVB.

Uitbetaling

De kinderbijslag word per kwartaal uitbetaald, startende in het kwartaal na de geboorte van uw kind. De uitbetalingen vinden plaats in:

 • Januari
 • April
 • Juli en
 • Oktober

De SVB betaald de kinderbijslag altijd achteraf, dus als het kwartaal afgelopen is. Als u pas net in Nederland woont of een geadopteerd kind in huis neemt kan het zijn dat de kinderbijslag op een ander moment ingaat.

Wonen in België en werken in Nederland.

Als u inwoner bent van België en in Nederland werkt, kunt u recht hebben op Nederlandse gezinsbijslag, dit kan bestaan uit:

 • kinderbijslag
 • kindgebonden budget en
 • kinderopvangtoeslag.

De nederlandse kinderbijslag is tot uw kind 16 jaar wordt. Voor kinderen van 16 en 17 jaar krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind studeert, arbeidsongeschikt of werkeloos is. Het kindgebonden budget krijgt u van de belastingdienst in Nederland, dit is afhankelijk van uw inkomen of u dit krijgt ja of nee. Als uw partner een inkomen heeft in België, door werk, werkloosheidsuitkering, ziekengelduitkering of andere uitkering, krijgt u kinderbijslag uit België. Als de Nederlandse gezinsbijslag hoger is, betaald Nederland het verschil als aanvullende gezinsbijslag. Als uw partner niet werkt en geen uitkering ontvangt, dan ontvangt u de gezinsbijslag vanuit Nederland.

Als u niet in Nederland woont.

Als u in een ander land dan Nederland woont kunt u ook kinderbijslag uit Nederland krijgen, eigenlijk geldt dit voor bijna alle landen in de wereld als u maar een bankrekening heeft. Het is afhankelijk van het land waar u woont en de bank wanneer het bedrag van de kinderbijslag op uw rekening staat.

Andere valuta

In sommige landen krijgt u de kinderbijslag niet in euro's op uw bankrekening maar in de voor dat land geldende valuta. De hoogte van de kinderbijslag is dan ook afhankelijk van de wisselkoers. Banken brengen vaak ook extra kosten in rekening voor het overmaken op een buitenlandse rekening, dit gaat van uw kinderbijslag af.

Controle

Als u niet in Nederland woont maar wel kinderbijslag krijgt, controleert het SVB regelmatig of er misschien iets veranderd is in uw leefsituatie. U moet elke 2 jaar een Levensbewijs forumulier in laten vullen door een gemeenteambtenaar of notaris in het land waar u op dat moment woont. Ook kunnen er huisbezoeken afgelegd worden door medewerkers van het SVB om te controleren of uw kind nog wel bij u woont.

Leuke links

van kinderwens tot daadwerkelijk kinderen krijgen

Winkelen voor het hele gezin