Kinderopvangtoeslag in een nieuw jasje

Regeling Kinderopvang

Gezinnen met kids, opgelet! Per januari volgend jaar verandert de toeslag voor kinderopvang (Nederland). Was te verwachten want Rutten en Co moeten bezuinigen. Niet alleen het inkomen is nu waardebepalend. Ook het aantal arbeidsuren. Hoe zit dat?

 

Nieuwe wetgeving

Je kunt pech hebben en er op achteruit gaan. Want tot nu toe is het inkomen van beide ouders bepalend voor hoeveel kinderopvangtoeslag jullie krijgen. Vanaf het nieuwe jaar wordt er ook gekeken naar het aantal uren dat er wordt gewerkt. Meer in het bijzonder: het aantal arbeidsuren van de partner die het minste uren klopt. Een en ander wordt wellicht duidelijker met een voorbeeld. Stel dat Piet voltijds werkt en Anja 3 dagen. Volgens de nieuwe berekening krijg je dan nog maar kinderopvangtoeslag voor die 3 dagen dat Anja werkt. Of in het kort: je krijgt nog toeslag voor kinderopvang in verhouding tot het aantal gewerkte uren van de partner met de kleinste baan.

De logica hierachter: als Anja 3 dagen van huis is om te werken, kan ze de overige 2 dagen zelf voor de opvang zorgen. Gevolg: 2 dagen er af! Daar hoeft geen tekening bij, ga maar vast aan het rekenen. Met dank aan het kabinet!

Hoe is de berekening?

1. Nul tot 4 jaar

De kleinste baan is goed voor een toeslag van 140% van de arbeidsuren. In deze nieuwe wet wordt er bij deze rekensom rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Wat dit precies inhoudt?

2. Vier tot en met 12 jaar

In dit geval krijg je nog minder toeslag: nog maar 70 procent van de uren komen in aanmerking. Deze leeftijdscategorie betreft namelijk de schoolgaande kinderen en die zitten dus tijdens de schooluren niet in de kinderopvang. Wel buiten de schooluren en vandaar de halvering van het percentage. De logica van deze nieuwe berekening is dus begrijpbaar.

Is elk gezin de pineut?

Neen, dat is het goede nieuws misschien voor jullie geval. Het is de bedoeling van Den Haag om alleen de hoogste inkomens te korten. De lagere inkomens worden dus zoveel mogelijk gespaard van deze nieuwe rekenwijze. Als we het goed begrijpen, wordt met hoogste inkomen bedoeld: het gezamenlijk inkomen van ‘ongeveer’ 130.000 euro. Voor hen geldt dat de kinderopvangtoeslag voor het tweede en volgende kind versneld wordt afgebouwd. De toeslag zal voor deze categorie dalen van 82% naar 58,2%. En vanaf 2013 is er voor hen geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind.

Fraude wordt aangepakt

In de media zijn talrijke berichten en reportages opgedoken dat er veel fraude was in de kinderopvang. Dat kost de staat handenvol geld. En niet alleen de overheid het maakt de kinderopvang ook voor hen die niet frauderen duurder. Deze mistoestanden worden vanaf 2012 strenger aangepakt en maar goed ook! Enkele maatregelen in dit verband zijn:

  • Gastouders: als gastouderopvang hun enige inkomsten zijn dan hebben zij vanaf 2012 geen recht meer op toeslag.
  • Tot nu toe was het zo dat ouders per kind 230 uur/maand konden declareren en dit per soort kinderopvang. In 2012 wordt dit 230 uur voor alle soorten kinderopvang samen.
  • De boetes bij misbruik van de kinderopvangtoeslag worden aanzienlijk verhoogd: kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

2013

De beleidsmakers hebben ook al gerekend voor 2013. Dan moeten alle ouders sowieso een vaste bijdrage van ongeveer 15 euro per maand gaan betalen, bovenop de kosten van de kinderopvang.

Ook de Belastingdienst wordt alerter! Ouders worden beboet als ze niet op tijd aan de Belastingdienst doorgeven dat hun kind minder uren naar de kinderopvang gaat.

Conclusie

In eerste instantie zul je denken: bah! We gaan er weer eens op achteruit. Bedenk wel dat de kinderopvangtoeslag oorspronkelijk werd bedacht om werkende ouders een helpende hand te bieden voor de opvang van de kinderen. Om meer mensen, en vooral moeders, aan het werk te krijgen of te houden, werd een tegemoetkoming gecreëerd om hen daarbij te helpen. Dat is en was het doel van de kinderopvangtoeslag.

We zijn dat mettertijd als iets vanzelfsprekends gaan beschouwen. Maar elke financiële tegemoetkoming kost geld. En het hele systeem is uit de hand gelopen en kost klauwen geld. En dan moet er worden ingegrepen. Uiteindelijk is de conclusie: diegenen die zo veel verdienen dat ze kinderopvang zonder enige moeite kunnen betalen, moeten inleveren. De getroffen grootverdieners zullen het met deze maatregelen niet eens zijn. Niet alleen de vervuiler betaalt, ook de grootverdiener! Maar ook de grootverdiener wordt het beu om altijd de pineut te zijn.

Anderzijds: grof gerekend: 130.000 euro is toch dik 10.000 euor per maand: een inkomen waar jij, en ook ik, alleen maar kunnen van dromen toch?