Welke verzekering bij schade

Wat is beste verzekering bij schade in 2019?

Welke_verzekering_bij_schade-IntroPlaatje.jpg

Een verzekering afsluiten voor de mogelijke gevolgen van schade is vaak wettelijk verplicht. Zo zal een bank die een hypotheek verstrekt voor een bepaald onroerend goed, eisen dat het pand goed is verzekerd. Dat doet u met een opstalverzekering. Hebt u geen hypotheek, dan bestaat er geen wettelijke verplichting voor een opstalverzekering, maar is een goede verzekering wel nog steeds erg verstandig. Verder kennen we de verplichte ziektekostenverzekering en de WA verzekering voor motorvoertuigen.

De wettelijke verplichting om zich te verzekeren: WA-verzekering

In veel gevallen kunt u kiezen voor een bepaalde verzekering, maar soms kiest de wetgever voor u en bent u bij wet verplicht om u tegen de gevolgen van schade te verzekeren. Wie een auto bezit bijvoorbeeld, is wettelijk verplicht om zijn auto te verzekeren. U moet dan minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, WA, afsluiten. Met een WA verzekering bent u dan slechts verzekerd voor de schade die u met uw auto bij anderen veroorzaakt en niet voor de schade die u zelf aan uw auto aanbrengt.

Wettelijke verplichting om zich te verzekeren: de ziektekostenverzekering

Nog een voorbeeld van de wettelijke verplichting om zich te verzekeren is dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder in Nederland een eigen basisverzekering voor de ziektekosten moet afsluiten. Doet u dat niet, dan krijgt u een boete. Een kind jonger dan 18 jaar kunt u eenvoudig meeverzekeren op de polis van de ouders. U hebt wettelijk recht op de behandelingen uit het basispakket en wettelijk de plicht om de bijbehorende premies voor een zorgverzekering en ziektekosten te betalen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP

Een gouden regel voor schadeverzekeringen is, dat als u niet verplicht bent om een verzekering te nemen, u er alleen voor kiest wanneer u een schade niet op redelijke wijze zelf kunt dragen. Een goed voorbeeld is de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren, AVP. Iedereen kan een ander per ongeluk schade berokkenen en met de AVP bent u voor betrekkelijk weinig geld goed verzekerd. Een AVP is dus altijd heel verstandig, zeker als u kleinere kinderen of huisdieren hebt. Maar met bijvoorbeeld een kostbaarhedenverzekering wordt het al wat lastiger of misschien wel eenvoudiger: hebt u niet veel kostbaarheden, dan neemt u zo’n verzekering gewoonweg niet.

Verzekeringspakket is goedkoper dan afzonderlijke verzekeringen

Nogal wat verzekeraars bieden een pakket met verzekeringen aan. Een pakket is een stuk goedkoper dan de afzonderlijke verzekeringen apart af te sluiten. Dit is vooral zinvol als u anders toch wel de afzonderlijke verzekeringen zou hebben genomen.

Andere schadeverzekeringen die u kunt afsluiten

Er zijn vele schadeverzekeringen en ze zijn op vele manieren te rubriceren. Laat ik hier volstaan met de belangrijkste verzekeringen tegen de gevolgen van schade:

 1. De aansprakelijkheidsverzekering;
 2. De arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 3. De autoverzekering;
 4. De doorlopende reisverzekering;
 5. De elektronica verzekering;
 6. De glasverzekering;
 7. De inboedelverzekering;
 8. De kostbaarhedenverzekering;
 9. De ongevallenverzekering;
 10. De opstalverzekering;
 11. De rechtsbijstandverzekering;
 12. De ziektekostenverzekering.

Tips om een goede verzekering af te sluiten

Enkele tips bij het afsluiten van een passende verzekering:

 1. U moet zich dus in ieder geval verzekeren met de verzekeringen die bij wet of door de bank verplicht zijn gesteld. Doet u dat niet niet, dan bent u strafbaar en loopt u een groot risico als er zich onverhoopt een schade voordoet.
 2. Verzekert u zich verder voor die schades die u niet zelf zou kunnen dragen, als ze zich voor zouden doen.
 3. Vaak is een pakket met een aantal verzekeringen daarin goedkoper dan het afsluiten van een aantal afzonderlijke verzekeringen.