Remgeld: wat en hoeveel

Remgeld en de ziekenkas

remgeldRemgeld hangt samen met medische kosten. Ga je naar de huisarts bijvoorbeeld dan betaal je ter plekke een bepaald bedrag. Je krijgt een groen of wit briefje mee voor de ziekenkas. Dat noemt men een attest. Als je dat inlevert, krijg je een kleiner bedrag terug dan wat je hebt betaald. Het verschil tussen die twee bedragen is het remgeld. Hoe zit dat en hoeveel is het remgeld?

 

Remgeld of eigen bijdrage

Eenvoudig gezegd kun je dus stellen dat het remgeld hetzelfde is als wat men in Nederland de eigen bijdrage noemt. Bij een eenvoudig bezoek aan de huisarts is het remgeld ongeveer 7 euro. Je betaalt anno 2011 iets van 24 euro en je krijgt van de ziekenkas ongeveer 17 euro terug. Gemakkelijkheidshalve heb ik hier de bedragen afgerond. Dus aan het einde van deze financiële rit heb je zelf 7 euro uit je eigen zak betaald. Dat is remgeld. Waarom betaal je dat? Of waarom moet je dat laten vallen? Omdat niet alle medische kosten worden terug betaald door het ziekenfonds.

Het kan zelfs zijn dat je nog meer euro’s zelf moet betalen. Dat heeft dan weer te maken met de (wat men met een moeilijke term) 'nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen' noemt. Op het betalingsbewijs/attest (kan groen of wit formulier zijn) dat je van de huisarts, tandarts, chirurg, kinesist krijgt, staan een aantal cijfers. Die cijfers verwijzen naar de prestaties van de arts, tandarts, masseur enzovoort. Het zijn die cijfers die bepalen hoeveel je of zelf moet betalen of geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de ziekteverzekering.

Het remgeld is dus niet altijd hetzelfde. Bij een bezoek aan de huisarts betaal je ongeveer 1/3 (30%) van zijn honorarium zelf uit eigen zak. Heb je de pech dat je naar een kinderarts moet dan is het remgeld nog hoger. In dat geval betaal je zelf ongeveer 2/5 (40%) uit eigen zak. Daar zijn uitzonderingen op.

Minder remgeld betalen: wanneer?

Sommige mensen betalen minder remgeld dan jij. De redenering is eenvoudig: als je minder verdient of minder geld hebt, betaal je ook minder remgeld. Je moet hierbij denken aan mensen die gehandicapt zijn. Of mensen die van het OCMW leven. Zij hebben recht op een wat men noemt ‘verhoogde tegemoetkoming’. Zij krijgen dus meer terug betaald van de ziekenkas.

Geen remgeld: kan dat ook?

Ja, dat kan. Dit is geregeld via de zogenaamde MAF, voluit ‘maximumfactuur’. Wat wil dat zeggen? Als het totaal van al je medische kosten in één jaar een bepaald maximum, zeg maar plafond, heeft bereikt dan hoef je vanaf die dag geen remgeld meer te betalen. Het is te zeggen: je hebt in dat jaar al zoveel uitgegeven aan medicatie, doktersbezoeken, medische onderzoeken, consultaties van onder andere huisarts, tandarts en bijvoorbeeld kinébehandelingen, dat de totale som en dus de grens van je portemonnee is bereikt. Hoe en wanneer krijg je dan dat remgeld terug? Dat gaat allemaal automatisch. De ziekenkas volgt al je medische kosten op via de CIS kaart. Als je aan het maximum plafond zit, betaalt zij automatisch maandelijks terug aan jou terug. Hoef je zelf helemaal niets voor te doen! We kunnen dus niet beweren dat dit in België niet netjes is geregeld!

Ziekenhuisopname

Als je in het ziekenhuis belandt, gaat het ietsje anders. Je krijgt dan een rekening van het ziekenhuis waarop de totale som staat van wat je opname en behandeling heeft gekost. Dat is meestal wel even schrikken. Het is dus maar goed dat er ziekenfondsen/ziekenkassen bestaan!

Er zit ook een voorgedrukte overschrijving bij met het bedrag dat je ZELF' moet betalen. Dat bedrag is NIET de kosten van de behandeling maar (gelukkig) veel minder. Het grote bedrag regelt het ziekenhuis immers zelf met het ziekenfonds. Het overblijvende, en dus veel kleinere bedrag, moet je zelf overschrijven, dus betalen, aan het ziekenhuis. Dat is dus ook weer het remgeld. Of met andere woorden: het deel van de kosten dat je zelf moet betalen uit eigen zak.

MAF en inkomen

Hoeveel is de maximale drempel? Dat is afhankelijk van hoeveel je netto verdient (netto belastbaar inkomen). Of eenvoudig gezegd: hoe meer je verdient, hoe hoger het plafond. Het omgekeerde is ook van toepassing. Als je door één of andere omstandigheid minder verdient(meer dan één jaar werkloos of ziek) dan daalt het plafond ook. Vergeet dat dan ook niet te melden bij je ziekenkas! De aanpassing gaat niet automatisch! Voor kinderen onder de 19 jaar is er een aparte regeling. Je kunt ervan uitgaan dat zij onder normale omstandigheden altijd 650 euro als maximum MAF hebben. Peildatum voor het inkomen is altijd 1 januari.

MAF bedragen: momentopname

De bedragen worden af en toe aangepast. Op dit ogenblik (2011):

Jaarinkomen/gezin Maximum remgeld/jaar
0 – 16.457,15 450
16.457,16 – 25.299,79 650
25.299,80 – 34.142,46 1000
34.142,47 – 42.616,66 1400
42.616,67 en meer 1800

Advies

In het algemeen wordt aangeraden om met elk attest naar je ziekenkas te gaan om te controleren of het attest dat je meekrijgt bij de zorgverlener (huisarts, tandarts, kiné, chirurg, podoloog, reumatoloog, oogarts enz.…) in orde is. Meestal is dat ook wel zo en kun je dat bezoek aan het ziekenfonds wel vergeten. Bijvoorbeeld terugbetalingen in verband met een eenvoudig bezoek bij de huisarts of tandarts. Voor ziekenhuisopname en zelfs een dagopname kun je maar beter een controle laten doen door het ziekenfonds. Want uiteindelijk is het allemaal mensenwerk… En als je veel medische kosten hebt, is het leven al duur genoeg!

Links

RIZIV website

Zelfstandig?