Vlaamse zorgverzekering: wat en hoe

Vlaamse Zorgverzekering

Zoals de titel al zegt: de Vlaamse Zorgverzekering is een idee van de Vlaamse overheid. Doel ervan is die mensen te helpen die extra verzorging nodig hebben. Verzorging omdat ze of ziek zijn, of gehandicapt of bejaard. Daarom hebben ze niet medische kosten en daarvoor kunnen ze een tegemoetkoming krijgen. Maar dat gaat uiteraard niet vanzelf…
 
 

Relatie zorgverzekering, ziekenfonds en zorgkas

Om te kunnen genieten van de Vlaamse zorgverzekering moet je aangesloten zijn bij een ziekenfonds. En dat ziekenfonds beheert dan op haar beurt de zorgkas. De eerste voorwaarde van ‘aangesloten zijn bij een ziekenfonds’ is niet zo moeilijk. Elke inwoner van Vlaanderen moet zich vanaf 26 jaar sowieso aansluiten bij een Vlaams ziekenfonds. Iedereen die dus in Vlaanderen woont, moet aansluiten.

Ook mensen die niet in België wonen maar wel onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, moeten verplicht aansluiten bij een zorgkas. Denk hierbij aan Nederlanders in de grensstreek die nog in NL wonen maar in België, meer bepaald in Vlaanderen, werken. Zij zijn immers onderworpen aan de Belgische, of binnenkort misschien wel Vlaamse, sociale zekerheid.

Via het ziekenfonds wordt automatisch de zorgverzekering geregeld. Tenminste: als je wettelijk de nodig bijdragen betaalt aan je ziekenfonds, ook wel gewoon ziekenkas genoemd. Naast deze gewone, wettelijke bijdrage moet je extra een bijdrage betalen voor de Vlaamse Zorgverzekering. Deze bijdrage (2010) is 25 euro per jaar. Mensen die in het speciale omnio statuut zitten, betalen maar 10 euro.

Moet je deze extra bijdrage Zorgverzekering betalen?

Ja, anders volgen er boetes tussen 100 en 250 euro. Nee: Vlaamse grensarbeiders die in Nederland werken hoeven niet bij te dragen.

Wie en wanneer komt de zorgverzekering tussen?

In bepaalde volgende gevallen kan de betrokkene genieten van de Vlaamse Zorgverzekering:

Bij wat men noemt Residentiële zorg. Wat betekent dit? Als iemand verblijft in een (erkend) rusthuis, verzorgingstehuis of psychiatrische verzorgingstehuis in Vlaanderen.

In het geval van erkende Mantel- en thuiszorg. Hierbij moet je een vrij eenvoudige procedure doormaken die bevestigt dat je zwaar zorgbehoevend bent. Dit gaat door middel van een jaarlijks interview ter plekke in de woning van de betrokkene. Op basis van deze evaluatie wordt een bepaalde score vastgesteld die een aantal punten vertegenwoordigt. De zorgbehoevende krijgt een schriftelijke bevestiging/attest die één jaar duurt.

Hoeveel krijgt de zorgbehoevende?

Het bedrag per maand is maximum 130 euro. Dit bedrag wordt automatisch elke maand op de bankrekening gestort. Op wiens bankrekening? 1) op de rekening van de zorgbehoevende zelf; 2) op de rekening van de vertegenwoordiger van de zorgbehoevende. Dat kan dus de mantelzorger zijn of de instelling waar de zorgbehoevende verblijft. Dit bedrag kan vrij worden besteden om thuiszorgdiensten te betalen, om bepaalde hulpmiddelen aan te kopen (bijvoorbeeld incontinentiepampers) of om de persoon die regelmatig bijstaat en verzorgt financieel te vergoeden.

Conclusie

De Vlaamse Zorgverzekering is een kleine, financiële tegemoetkoming door de Vlaamse overheid. Wonderen kan de zorgbehoevende niet verrichten met deze bijdrage van 130 euro per maand. Hij of zij mag al blij zijn als daar de medicamenten, steunkousen, maandelijks huisartsbezoek, bloedafname en incontinentiemateriaal (indien nodig maar meestal wel) van kan worden betaald. Maar het is in elk geval beter dan niets! Aanvragen dus die Vlaamse Zorgpremie!