Wat kost een wasbeurt in een wasmachine

Wat kost een wasbeurt met uw wasmachine

Meten is weten! Dat is bekend. Dus is men eens gaan berekenen hoeveel elke wasbeurt met je wasmachine kost. Met de huidige dure energieprijzen handig om te weten toch? Zit er nu zo veel verschil tussen wasmachines? Zijn er factoren die een rol spelen bij het energieverbruik van uw washulp? Kun je besparen met wassen zonder in vuile kleren rond te lopen?

Hoe werd een wasbeurt gemeten

Laat ons beginnen met te zeggen dat de testresultaten zijn gepubliceerd in januari 2011. Hoe heeft men een en ander berekend? Door gedurende één week 4 verschillende wasmachines meerdere wasbeurten te laten doorlopen op verschillende temperaturen.

Eerste vaststelling

Hoe lager de temperatuur van het gekozen wasprogramma, hoe langer dat programma, en dus ook de wasbeurt, duurt! Daar is een vanzelfsprekende uitleg voor: doordat de was op een lagere temperatuur gebeurt, duurt het langer om de hele boel zuiver te krijgen. Gevolg: alle waspoederfabrikanten doen hun stinkende best om ‘nieuwe’ en ‘speciaal voor lage temperatuur’-wasmiddelen te verkopen. Dan zijn er nog 2 factoren die een heel belangrijke rol spelen! Met andere woorden: hoe kouder de wasbeurt, hoe duurder de wasbeurt wordt? Klopt ook niet helemaal blijkt verder.

Ten eerste: hoeveel water wordt er verbruikt bij welk wasprogramma.

Ten tweede: hoeveel stroom kost dat alles, gekoppeld aan de duur van het programma.

Tweede vaststelling

Hoe lager de temperatuur, hoe goedkoper! Dat staat haaks op het voorgaande zou je zeggen: hoe langer een wasprogramma duurt, hoe meer energieverbruik dus hoe duurder toch? Ja en nee: alles hangt af van de leeftijd van je machine en dan geldt: hoe jonger, hoe energiezuiniger, hoe minder waterverbruik dus hoe goedkoper de wasbeurt. Het dreigt ingewikkeld te worden me die studie.

Derde vaststelling

Dezelfde wasmachine kan een A+ label hebben voor het wasgedeelte en een AA label voor het droogzwiergedeelte. Onnodig te melden dat het testen een ingewikkeld verhaal is geworden!

Ecoprogramma?

Een merkwaardig testresultaat was toch wel het volgende: er was geen verschil in elektriciteitsverbruik tijdens de verschillende wasbeurten tussen het korte ‘eco’-programma en het langere programma op 60°C. Als ‘eco’ dan toch goedkoper zou zijn, is dat te danken aan een lager waterverbruik. Dat kon de test niet bevestigen, wel vermoeden! Met andere woorden: duiden groene (A enz…) labels nu op het electriciteitsverbruik of het waterverbruik tijdens de wasbeurten?

Conclusie

Er kunnen allerlei testen worden gedaan maar zijn ze betrouwbaar? Ik denk het niet en wel om volgende redenen. Ten eerste: welk type wasmachine gebruik je?

Ten tweede: welke eisen stel je aan het wasresultaat? Is je wasgoed grauw, wit of stralend wit?

Ten derde: niet alleen het stroomverbruik is van belang, ook de hoeveelheid water die voor een stralend, propere wasbeurt nodig is.

Ten vierde: hoe zit het met de wasmiddelen in het winkelschap? Is het ene echt zo veel beter dan het andere? 

Enkele tips die in elk geval besparen!

  1. Nacht- of weekendtarief is altijd de goedkoopste oplossing om te wassen.
  2. Beter één volle dan twee halfvolle machines draaien.
  3. Heb je een ‘klein’ huishouden (alleenstaanden?): koop dan een wasmachine met een kleine trommel.
  4. Kies zo veel mogelijk voor een programma met een lage temperatuur: de meeste energie bij een wasmachine (tot 90%) gaat naar het verwarmen van het water.
  5. De moderne wasmiddelen garanderen dat een kookwas op 60° even proper, met bijna 50% minder energie, dan het ouderwetse koken op 90°. 

Welke wasmachine kopen?