De nieuwe, slimme energiemeter: wat en wanneer

Slimmer energiemeter meet uw energieverbruik

Het gaat niet goed met ons energieverbruik. We verbruiken namelijk te veel met zijn allen. Om ons bewuster te maken van ons royaal gas- en electriciteitsverbruik is de overheid op het idee gekomen van slimme energiemeters. Het idee erachter: als je om de twee maanden je verbruik in harde cijfers voor je neus krijgt gepresenteerd, ga je misschien bewuster en zuiniger om met de knoppen! Kortom: je wordt slimmer door je nieuwe energiemeter. Een woordje uitleg…

Doel van een energiemeter

Het gaat met name om een nieuwe, 'digitale' energiemeter die in uw meterkast de huidige vervangt. Die slimme meter gaat om de 2 maanden geheel automatisch uw verbruik melden. En dit zowel voor gas als voor electriciteit. Dus in plaats van 2 meters (zoals nu) heeft u één slimme meter.

U ontvangt een tweemaandelijks verbruiksoverzicht en één jaarafrekening. Makkelijk toch!? Deze regelmatige briefwisseling tussen de verbruiker en de energieleverancier moet ons (meer) met de neus op de feiten/kosten duwen zodat we zuiniger gaan omspringen met energie. Meten is immers weten! U ziet uw stand ten opzichte van vorige periode haarfijn in cijfers. U ziet om de 8 weken of u meer of minder hebt verbruikt. En of de maandelijkse voorschotten volstaan! Met andere woorden: steil achterover vallen van de eindafrekening is er niet meer bij!

Misschien wilt u wel elke maand (of week?) een overzicht van uw verbruik? Men verwacht dat de energieleveranciers zelf actie op dit gebied gaan ondernemen. Hoe? Door hun klanten de mogelijkheid aan te bieden om zelf thuis via een computer en internet hun verbruik nauwkeurig op te volgen. Of door de nieuwe energiemeters te leveren met een display erbij. Of je koopt zelf een display of via de webpagina van de leverancier.

  1. Het huurbedrag voor deze slimmer energiemeter blijft voortbestaan (zoals nu). De hoogte van deze huur is (nu) nog niet bekend. Installatie is gratis!

Voordelen

U hoeft zelf niets meer te doen: de meetgegevens worden op afstand uitgelezen door de netbeheerder die de gegevens vervolgens doorstuurt naar uw energieleverancier.

Geen discussie meer over meterstanden bij verhuis of overstap naar een andere leverancier. Want dan gebeurt er een 'tussentijdse' uitlezing van de verbruiksgegevens (tot die dag) door de netbeheerder.

Meer inzicht in uw periodiek energieverbruik. Dit kan u geld besparen!

Een duidelijke en nauwkeurige eindafrekening.

Privacy?

Het heikel punt bij deze vernieuwing is uiteraard de veiligheidseisen en de privacy. Doch net als bij internetbankieren en mobiel bellen is 100% veiligheid niet te garanderen. De overheid ziet streng toe en de energiebedrijven doen hun uiterste best om met behulp van de nieuwste technologieën de data te beveiligen.

Wanneer komt mijn slimme meter?

De invoering van een dergelijk project door heel Nederland vraagt vanzelfsprekend veel kennis en voorbereiding. Die gigataak is voorbehouden aan de netbeheerders. Men verwacht vanaf januari 2012 dat ze de eerste slimme meters gaan opgehangen, te beginnen met de particulieren. Deze uitrol (zoals dat wordt genoemd) verloopt in verschillende fasen naargelang de omstandigheden. Als bijvoorbeeld uw huidige meter vervangen moet worden om een of andere reden dan krijgt u vanaf 2012 een nieuwe slimmer meter. Ook in nieuwbouwwoningen komen meteen nieuwe meters. 2012 en 2013 worden gezien als een proeftijd voor de verdere uitbreiding naar heel het land. Verder zal elke netbeheerder een planning per regio opstellen. U krijgt dan van hem bericht wanneer u aan de beurt ben. De installatie van de nieuwe energiemeter is gratis. U betaalt wel huur.

Dubbel gebruik mogelijk!

Er zijn altijd consumenten die nare gevoelens hebben over hun privacy bij dit soort nieuwe initiatieven. Daarom is de mogelijkheid open gelaten om NIET deel te nemen aan de overstap. Met andere woorden: u bent NIET verplicht om mee te doen. U krijgt dan wel een slimme meter maar u geeft GEEN toestemming om uw meterstanden op afstand uit te laten lezen. Als u dat kenbaar maakt bij uw netbeheerder dan wordt deze functie uitgezet. U krijgt dan GEEN tweemaandelijkse overzichten en moet (zoals nu) ZELF jaarlijks uw meterstanden doorgeven. Het is nadien altijd mogelijk om op deze beslissing terug te komen en alsnog gebruik te maken van het automatisch aflezen op afstand. En wilt u helemaal geen slimme meter: dat kan ook! U houdt dan uw oude meter!

Zonnepanelen en deze intelligente meters?

Als u zonnepanelen heeft, kan ook deze energie 'verwerkt' worden door deze energiemeters. De meter registreert de teruglevering aan het electriciteitsnet. Belangrijk! Let op! Wanneer u subsidie ontvangt voor uw zonnepanelen, heeft u wel een extra meter nodig.

Is Nederland weer haantje-de-voorste?

Neen. In 2020 moeten 80% van alle gezinnen een dergelijke slimmer meter in hun meterkast hebben zitten. Dat is een afspraak binnen de Europese Unie.