Hoe lees ik mijn energiefactuur

Hoe de energiefactuur lezen

Elk jaar rond dezelfde tijd valt de eindafrekening van uw energieverbruik in de bus. En nu maar hopen dat we voldoende voorschotten hebben betaald. Is een energiefactuur ingewikkeld? Als u een overstap naar een andere energieleverancier overweegt, is het aan te bevelen om er eens goed naar te kijken. Vergelijken en overstappen is immers een kwestie van getallen…

Studie energiefactuur plan van aanpak

Met uw factuur voor uw neus ziet u 3 componenten:

1. de Energieprijs;

2. de Nettarieven (Distributie- en transportkosten);

3. en tenslotte de Heffingen (taksen en toeslagen).

We leggen ze één voor één uit.

1. Energiekosten/energieprijs

Dit is het eerste deel dat je ziet op je eindafrekening. De energieprijs omvat:

a) Jaarlijks abonnement, ook wel 'vaste vergoeding' genoemd. Als je een dag- en nachtmeter hebt voor elektriciteit betaal je bijgevolg 2 keer: vaste vergoeding dag en vaste vergoeding nacht. De nachtvergoeding is aanzienlijk goedkoper dan het dagabonnement. Voor aardgas wordt er geen onderscheid gemaakt tussen dag of nacht.

b) Energiekosten: gemeten verbruik x eenheidsprijs per KWh. Ook hier geldt dat, als je een dag- en nachtteller hebt, nachtstroom aanzienlijk goedkoper is dan dagstroom. Voor aardgas is er ook hier geen onderscheid.

c) WKK kosten. Dit zijn de kosten voor het maken van groene stroom. De leveranciers worden namelijk verplicht door de Vlaamse overheid om groene stroom te produceren. Kosten WKK worden verrekend per KWh van uw totaal stroomverbruik (dag + nachtverbruik).

d) WKK bijdrage. Deze regel is mij niet duidelijk. Ik vermoed dat dit een bijdrage is die de leveranciers afdragen aan de overheid? Ook deze bijdrage wordt berekend op basis van het totale verbruik. De uitkomst is ongeveer 3x hoger dan de WKK kosten. WKK betaal je alleen maar voor elektriciteit!

Rubriek c) en d) zijn verwerkt in mijn voorbeeld als volgt:

Alleen voor elektriciteit!

        WKK kosten per jaar

       WKK bijdrage per jaar

 
 
 

      Eenheidsprijs/ kWh

     Eenheidsprijs/ kWh

 

Eindfactuur 2009

                       € 0,0016

                     € 0,0061

 

Eindfactuur 2010

                       € 0,0020

                     € 0,0069

 

Eindfactuur 2011

                       € 0,0026

                     € 0,0079

 

Eindfactuur 2012

                       € 0,0031

                     € 0,0090

 

e) Gratis elektriciteit. Als particulier krijg je altijd 100 kWh gratis elektriciteit per gezin. Afhankelijk van het aantal gedomicilieerde inwonenden per 1 januari komt daar nog eens 100 kWh/gezinslid bij. Gratis bestaat echter niet.

2. De Nettarieven

a) Transport-/transmissiekosten. Deze kosten betaal je alleen maar voor elektriciteit. Dit zijn kosten gemaakt door de netbeheerder van het hoogspanningsnetwerk in uw regio. Hij is verantwoordelijk voor het vervoer/transport van de stroom. Netbeheerder en Intercommunale zijn hetzelfde. Je energieleverancier haalt deze kosten bij jou op en betaalt ze door aan de netbeheerder. De net(werk)beheerder zorgt niet alleen voor vervoer. Hij is ook verantwoordelijk voor het technische onderhoud van het netwerk en de meteropname. De netbeheerder kan u niet vrij kiezen: u bent immers afhankelijk van het distributienet voor elektriciteit of gas bij u in de straat, gemeente, regio.

b) Distributie-/vervoerkosten. Deze kosten betaal je zowel voor stroom als voor aardgas. Vanaf het hoogspanningsnet wordt de stroom naar elke woning gebracht via het distributienetwerk. Voor elektriciteit geldt een dag- en nachttarief. Voor aardgas betaal je 2 soorten distributiekosten: vaste en variabele.

c) Meterhuur: betaalt je zowel voor elektriciteit als voor aardgas aangezien je voor beide soorten energie een aparte meter hebt.

Zowel de transport- als de distributiekosten zijn hetzelfde voor elke leverancier. De nettarieven worden elke jaar bepaald door de overheid zelf. In principe liggen ze vast voor één jaar. Dit vaste nettarief wordt berekend per kWh. Het uiteindelijk nettarief dat je moet betalen, is dus afhankelijk van je verbruik. Ook hier geldt: transport en distributie 's nachts is goedkoper dan overdag.

3. Heffingen

De heffingen worden bepaald door de federale overheid. Heffingen zijn eigenlijk taksen of anders gezegd: een soort belasting voor de consument. Er zijn er maar liefst 3: de energiebijdrage, de federale bijdrage en de toeslag ‘beschermde klanten’(leefloners of mensen met een handicap).

Voor elektriciteit betaalt u een energiebijdrage en federale bijlage.

Voor aardgas betaalt u alle 3 de heffingen.

Voor elektriciteit zijn deze kosten hetzelfde voor alle leveranciers voor zover de elektriciteit is afkomstig van dezelfde type bron (100% groene energie, 50% groene energie, enz.).

Voor aardgas zijn deze kosten altijd gelijk voor alle energieleveranciers.

Let wel: deze heffingen worden verrekend op basis van uw totaal verbruik. Met andere woorden: hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de heffingen. Dus de kosten per leverancier mogen dan wel dezelfde zijn, op uw afrekening ziet er heel anders uit naargelang uw verbruik! Om te kunnen vergelijken, moet u de eenheidsprijs ten opzichte van het jaar daarvoor bekijken omdat uw verbruik niet elk jaar hetzelfde is.

 

Voor NOG meer informatie: ENERGIEWEGWIJZER