Overstappen van energieleverancier; waar moet ik op letten

Overstappen van energieleverancier?

Kies een nieuwe energieleverancier bewust en vergelijk energieleveranciers op prijs, kwaliteit en service. Energie tarieven vergelijken kan met diverse vergelijkingssites.

Opzegtermijn en opzegvergoeding huidig energiecontract

Als je een energiecontract met onbepaalde looptijd hebt, moet je rekening houden met een wettelijke opzegtermijn van 30 dagen. Sommige leveranciers hanteren kortere opzegtermijnen. Ook energiecontracten met een vaste looptijd kunnen tussentijds opgezegd worden. De energieleverancier kan in dat geval een boete in rekening brengen. Ondanks deze boete kan het gunstig zijn om van energieleverancier over te stappen!

Maximale opzegvergoeding (boete) bij voortijdig opzeggen energiecontract

Energieleveranciers mogen sinds kort maximaal € 50,- in rekening brengen als je je jaarcontract tussentijds opzegt. Voor energiecontracten met een looptijd van meer dan een jaar geldt de volgende opzegvergoeding:

Resterende looptijd Maximale opzegvergoeding
tot 1,5 jaar € 50,-
1,5 tot 2 jaar € 75,-
2 tot 2,5 jaar € 100,-
meer dan 2,5 jaar € 125,-

Een opzegvergoeding voor een contract dat stilzwijgend is verlengd, mag maximaal € 25,- bedragen.

Waar betaal ik voor?

Let er bij het vergelijken van de prijzen van de verschillende energieleveranciers er op of alle kosten zijn meegenomen:

  • Inclusief of exclusief belastingen
  • Inclusief of exclusief BTW
  • Met of zonder transportkosten
  • Controleer of er een piek- en daltarief of een vast tarief is

Geschillencommissie

Het is belangrijk dat een leverancier aangesloten is bij de Geschillencommissie Energie en Water. Controleer dit in de leveringsvoorwaarden van de energieleverancier.

Aankoop aan de deur (colportage) of telefonische verkoop

Kort gezegd: doe het niet. Het zal met name de verkoper zijn die hier wijzer van wordt.

Als je aan de deur koopt geldt de Colportagewet. Deze wet beschermt je als consument. De verkoper moet bij bedragen boven de 34 euro een koopakte opmaken. Op de koopakte moet staan dat de koper de mogelijkheid heeft om de overeenkomst ongedaan te maken. Ontbinden kan binnen 8 dagen ( nadat de verkoper de koop heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) per aangetekende brief aan de verkoper.

Een telefonische aankoop is een mondelinge overeenkomst. Binnen 7 werkdagen kun je per aangetekende brief een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Indien een leverancier pas bij toezending van de schriftelijke bevestiging van de gesloten overeenkomst voldoet aan haar informatieverplichting, begint de termijn van 7 dagen bedenktijd pas te lopen op het moment van ontvangst van de bevestiging. Indien sprake is van bijvoorbeeld onvolledige informatievoorziening door een leverancier, kun je een beroep doen op de 3 maanden termijn uit de Wet koop op afstand.