Waarom Nationale Hypotheek Garantie NHG

De NHG in 2020 en 2021

Nhg.jpg

Komt u in aanmerking voor de Nationale Hypotheekgarantie NHG dan kunt u meer lenen door de verlaging van de overdrachtsbelasting. Zeker als starter kunt u niet zonder de Nationale hypotheekgarantie en nu komen er meer starters in aanmerking. Wie een hypotheek wil nemen, loopt niet alleen aan tegen een hoge hypotheekrente maar heeft ook het risico dat het huis in waarde kan dalen, waardoor bij verkoop een restschuld overblijft. Vermijd dit risico en sluit een betaalbare hypotheek af met hulp van de Nationale Hypotheekgarantie, NHG. Het betekent een lagere rente en in de meeste gevallen geen restschuld voor uw rekening bij verkoop van de woning. De NHG neemt de restschuld 2020 en 2021 soms ook over.

Daarom de Nationale Hypotheek Garantie in 2020 en 2021

De Nationale Hypotheek Garantie is de smeerolie op de woningmarkt. Het helpt mensen over de streep bij het kopen van een huis: een bank is eerder bereid een hypotheek af te geven en de hypotheekrente is met de Nationale Hypotheekgarantie lager dan zonder. Niet voor niets is de maximale hypotheekgarantie bedraagt 310.000 euro. Meer huizen en meer aspirant kopers komen zo voor de garantie in aanmerking. Denk ook aan de Woonlastenfaciliteit van de NHG, handig als u tijdelijk uw hypotheeklasten niet kunt betalen.

Verlaging van de overdrachtsbelasting helpt

De overdrachtsbelasting is 2%, voor starters in 2021 0%. Dat betekent dat de bijkomende kosten bij bestaande bouw 4% tot 6% lager zijn geworden. Daarom verlaagt het Waarborgfonds Eigen Woningen het percentage bijkomende kosten van 12% naar 8% of voor starters 6% voor de bestaande bouw. Voor nieuwbouw blijft dit 8%, omdat bij nieuwbouw geen overdrachtsbelasting wordt betaald.

Welke voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie 2020 en 2021

Welke voorwaarden stelt de NHG verder. Welnu, de hoogte van de NHG is mede afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, het huis moet uw hoofdverblijf zijn en moet u door de toetsing van de Bureau Krediet Registratie, BKR. Uw inkomen speelt in zo verre een rol, dat de hypotheek die u met de NHG kunt krijgen groter is, naarmate uw inkomen hoger is. Bovendien de eis dat u, als u voor de NHG garantie voor een nieuwbouwwoning in aanmerking wilt komen, alleen mag kopen van een bouwbedrijf dat bij een garantiefonds, zoals de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen of de Stichting Woningborg, is aangesloten.

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is alleen verplicht als de taxateur vast stelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud van 10% of meer van de waarde van de woning. Ook kan de taxateur zelf adviseren om een bouwkundig rapport op te laten stellen. Dit bouwkundig rapport wordt opgemaakt door:

  • De gemeente.
  • De Vereniging Eigen Huis.
  • Een bouwkundig bedrijf, zoals een architectenbureau, een bouwkundig adviesbureau.

De Woonlastenfaciliteit WLF

De woonlastenfaciliteit WLF is een tijdelijke oplossing voor mensen die wel de Nationale Hypotheek Garantie hebben, maar door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, een echtscheiding of bijvoorbeeld een overlijden betalingsproblemen krijgen. Het deel dat u tijdelijk niet kunt betalen, wordt door de geldverstrekker bijgeschreven bij uw hypotheek tot een maximum van 9% van de hypotheeksom. Zodra het inkomen weer op het oude niveau is, maakt u met uw geldverstrekker afspraken over de manier van terugbetalen. De WLF is een soort van overbruggingskrediet, een tijdelijke oplossing.

Wat zijn de voordelen van de NHG

De voordelen van de hypotheekgarantie op een rij:

  • De korting op de hypotheekrente kan oplopen tot 0,6%, zodat u per jaar bijvoorbeeld niet 2,5% hypotheekrente betaalt maar 1,9%. Dit verschil heeft u elk jaar weer. Daar staat tegenover dat u eenmalig 0,55% over uw hypotheekbedrag aan kosten moet betalen. Wanneer uw korting op de hypotheekrente in het eerste jaar meer dan 0,55% bedraagt, hebt u dus de kosten van de hypotheekgarantie er meteen al uit.
  • Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar, waardoor u een deel van de kosten later terug krijgt van de belastingdienst.
  • Als bij verkoop de waarde van uw huis lager is dan de hypotheek op uw huis, betaalt de NHG de restschuld uit.

Banken en hypotheek

De banken geven graag een hypotheek uit met de NHG als waarborg. De Nationale Hypotheek Garantie maakt de hypotheek namelijk goedkoper voor de klant, waardoor deze voor hem beter is te betalen en het risico op betalingsachterstanden voor de bank kleiner is. Bovendien is er de garantie over de restschuld, waardoor de bank bij een gedwongen verkoop niet met een restschuld blijft zitten.

Tips Nationale Hypotheek garantie

Bekijk als u een huis wilt kopen met hypotheek altijd of u met de aankoop in aanmerking kunt komen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Het kan u veel geld schelen. Vraag de makelaar en hypotheekadviseur om advies. Een hypotheek gaat u immers aan voor vele jaren en van een goede keuze kunt u dus veel profijt hebben.

Meer info op de WIKI4YOU homepage