Wat is een hypotheekakte

Koopakte, hypotheekakte en de notaris in 2020 en 2021

Wanneer_hypotheek_boetevrij_aflossen-IntroPlaatje.jpg

Voordat u een huis koopt moet u zeker zijn dat de hypotheek tijdig rond komt, maar helaas kunt u dat nooit honderd procent zeker van te voren weten. Gelukkig is er een oplossing: laat altijd in de voorlopige koopakte als ontbindende voorwaarde opnemen dat de koop niet doorgaat als u geen passende hypotheek kunt vinden. Zodra die financiering er is, kan de hypotheekakte worden opgesteld en passeren bij de notaris. Ga ook vooraf na wat de notaris tarieven zijn voor een goedkope hypotheekakte. Het internet helpt u snel bij het vinden van een goede notaris en een goedkope hypotheekakte. Wat staat er in de hypotheekakte en wat wordt daarin vastgelegd?

Hypotheekakte en goedkope notaris

Voordat de hypotheekakte zal passeren bij de notaris krijgt u in inzage in de concept hypotheekakte. Logisch, want u moet wel weten wat er in de akte staat voordat u ermee akkoord gaat en bij de notaris wordt de akte vaak hooguit voor een deel voorgelezen. Allereerst valt de terminologie op. Omdat het huis van u is en u uw huis in onderpand geeft in ruil voor de lening, bent u de hypotheekgever en is de bank de hypotheekhouder. En die bank stelt als hypotheekhouder in de hypotheekakte een aantal duidelijke zaken aan de orde.

Wat kost het Kadaster?

Houd er rekening mee dat u bovenop de kosten van de notaris ook extra kosten moet betalen voor het inschrijven van hypotheekakte bij het Kadaster. Het Kadaster zal hiervoor € 91 extra in rekening brengen. De leveringsakte kost nog een 10 euro extra.

Wat is de inhoud van een hypotheekakte, wat staat erin?

Elke bank heeft wel zijn eigen manier om een hypotheekakte op te stellen. De ene bank zal werkelijk alles willen specificeren, terwijl een andere bank vooral werkt met veel algemene voorwaarden en een beperkter aantal zaken specifiek invult. Over het algemeen geldt, dat er allereerst wat formele zaken in de hypotheekakte worden vermeld, zoals het pand waarop het recht van hypotheek is gevestigd en wie de hypotheekgever, hypotheeknemer en notaris zijn. U kunt als eigenaar alleen zijn, maar dat kunt u ook samen met uw partner zijn, zeker wanneer de bank dat als waarborg eist. Bovendien staan in de akte de hoogte van de hypotheek en enkele gegevens over de hypotheekrente, zoals de hoogte en de bepaling wanneer de hypotheek rente moet worden betaald. Natuurlijk is het ook van belang om vast te leggen of de rente een vast percentage is dan wel variabel is.

Vervroegd aflossen hypotheek: hoeveel mag zonder boete worden afgelost?

Uit de akte wordt duidelijk wat voor soort hypotheek u hebt en hoe met de aflossingen wordt omgegaan. Ook is aangegeven voor hoelang de hypotheek wordt afgesloten en of u de hypotheek ook vervroegd mag aflossen. Vaak is het toegestaan om jaarlijks boetevrij 10% van de hypotheek vervroegd af te lossen. Lost u meer af dan moet u een boetebeding betalen. Soms is vervroegd aflossen zonder boete al helemaal niet toegestaan. Het is goed om daar op te letten, omdat de boete fors oploopt wanneer de rente in de markt op het moment van vervoegde aflossing lager is dan de rente die op de hypotheek rust. De bank ziet dit verschil in rente als zijn verlies en verhaalt dat vervolgens op u. Deze boete wordt boeterente genoemd en is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Huurbeding wat is dat?

Dan staat in de hypotheekakte meestal ook een huurbeding. Die houdt in dat u alleen een deel van uw huis mag verhuren of onderverhuren als de bank daartoe toestemming geeft. En die toestemming geven ze niet zo snel, omdat verhuur er vaak toe leidt dat de huurder niet eenvoudig uit het huis is te zetten wanneer dat wel de bedoeling is. Bijvoorbeeld als u wilt verhuizen of als het huis verplicht moet worden verkocht. De bank wil dit risico meestal niet lopen, omdat daarmee de waarde van het huis als onderpand daalt en daarmee de borg voor de bank kleiner wordt. Verder moet u er voor zorgen dat het onderpand goed is verzekerd.

Beheerbeding, wat is dat?

De bank wil dat het pand goed wordt onderhouden en niet onnodig aan waarde verliest. Het beheerbeding in de hypotheekakte regelt dat de bank het recht heeft om bij bewust achterstallig of slecht onderhoud het beheer in eigen hand te nemen om de herstelwerkzaamheden op uw kosten te laten uitvoeren. Dit kan zelfs zover gaan dat de bank het pand ontruimt en zo nodig openbaar verkoopt. Aanvullend kennen we we nog twee mogelijke bedingen in een hypotheekakte:

Voorkoming tot wegneemrecht, wat is dat?

Het wegneemrecht is een beding dat bepaalt dat u zonder toestemming van de bank niet van alles uit het huis mag halen wat tot de opstal behoort.

Het niet wijzigingsbeding, wat is dat?

Het niet wijzigingsbeding regelt dat u niet zonder toestemming van de bank het pand een andere bestemming mag geven.

De leveringsakte uitgelegd

De notaris stelt ook een leveringsakte op, ook wel transportakte genaamd. Na de ondertekening van de akte van levering, wat dient als het bewijs dat het huis uw bezit is geworden, wordt de hypotheekakte getekend. De notariskosten van de hypotheekakte mag u aftrekken van de belasting, de notaris kosten van de leveringsakte helaas niet.

Tips vooraf voor een hypotheekakte en leveringsakte bij een notaris

Het zal duidelijk zijn dat u vooraf moet nagaan wat een en ander gaat kosten. Gebruik hierbij het internet en vergelijk de kosten onderling. Er gelden geen vaste tarieven waardoor het verschil per notaris groot kan zijn. Is de koop nu echt rond, sluit dan ook snel een goede opstalverzekering en inboedelverzekering af om uw bezit goed te beschermen.