Wat is een bankgarantie

Wat is een bankgarantie?

Hoeveel_zakgeld_geeft_u-IntroPlaatje.jpg

Een bankgarantie geeft u de verzekering dat een bank het met de garantie gegarandeerde bedrag aan u betaalt zodra de garantienemer zelf niet meer kan betalen. Dat kan een bankgarantie zijn voor een levering, maar ook voor uw huis. De Nationale Hypotheekgarantie garandeert zo bijvoorbeeld dat de restschuld aan de bank wordt terugbetaald. Een bankgarantie is niet gratis: de bank krijgt hiervoor een vergoeding. Er wordt een contract afgesloten om het te regelen. Een bankgarantie geeft dus extra zekerheden en daarvoor moet u ook betalen. Een ander bekend voorbeeld van een bankgarantie is de het depositogarantiestelsel van de Nederlandse Bank dst gsrsndeert dat u in belangrijke mate uw spaargeld terugkrijgt. In onzekere tijden van faillissement is dit geen overbodige luxe.

Banken en de bankgarantie

Een bankgarantie wordt niet alleen door banken afgegeven, maar ook door verzekeringsmaatschappijen. Als u een bankgarantie met een bank sluit, zal de bank zodra dat nodig is zonder uw tussenkomst het verschuldigde bedrag namens u aan de begunstigde betalen. Een bankgarantie geeft dus zekerheid zonder uw tussenkomst.

Wat zijn de kosten van een bankgarantie

De kosten van een bankgarantie zijn van meerdere factoren afhankelijk. Belangrijke parameters zijn de maximale duur van de garantie en het maximaal gegarandeerde bedrag. Het zal duidelijk zijn dat niet elke garantie evenveel risico geeft. Soms kan tussen levering en betaling een grote periode zitten, met allerlei valutarisico's en risico's omtrent levering. Soms is het maar een korte en overzichtelijke overbruggingsperiode. Niet alle bedrijven zijn bovendien even kredietwaardig en niet alle landen even veilig. Een bankgarantie is dan ook maatwerk en toegespitst op uw situatie.

Wat is een contra garantie overeenkomst

Ook de bank wil zekerheden. Daarom moet u met de bank ook een contra garantie overeenkomst afsluiten, waarmee u verklaart de bank ten alle tijden te zullen terugbetalen. Gedurende de looptijd van de bankgarantie, wordt als zekerheid voor de bank het maximaal gegarandeerde bedrag op uw tegoed geblokkeerd, dan wel uw kredietruimte bij de bank navenant verminderd.

Welke soorten bankgarantie zijn er?

Onder de bankgaranties onderscheiden we onvoorwaardelijke en voorwaardelijke bankgaranties:

  1. Onvoorwaardelijke bankgarantie. Bij een onvoorwaardelijke bankgarantie kunt u denken aan een huurgarantie of waarborgsom, een koop garantie of notaris garantie, kredietgarantie of bijvoorbeeld een douane garantie, ook wel Akte van Borgtocht genaamd. Een voorbeeld van een koop garantie is dat de verkoper voor het nakomen van een koop verplichting zekerheden vraagt van de koper ten bedrage van 10% van de koopsom.
  2. Voorwaardelijke bank garantie. De voorwaardelijke garantie zien we veel bij handelstransacties. Deze zogenaamde letter of credit bevat alle voorwaarden, waaraan de transacties moeten voldoen. Let dus goed op de voorwaarden in de precieze formulering van de garantie.

Nationale Hypotheek Garantie NHG

De Nationale Hypotheek Garantie is ook een bankgarantie, waarbij de garantie wordt gegeven dat de hypotheekbank bij bijvoorbeeld een gedwongen verkoop van een huis de zekerheid heeft, dat de hypotheek volledig wordt afgelost. Door deze garantie zijn banken bereid om een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie tegen een lagere hypotheekrente te verstrekken dan bij een hypotheek zonder garantie.

Tips bij afsluiten van een bankgarantie in 2020 en 2021

Enkele tips bij het afsluiten van een bankgarantie zijn:

  1. Garanties worden sinds de krediet crisis steeds meer gevraagd en afgesloten. De kosten van een garantie stijgen, naarmate de risico’s groter zijn.
  2. Let u bij het afsluiten van een bankgarantie goed op de voorwaarden in de garantie, waaraan moet zijn voldaan. Voorkom daarbij nare verrassingen achteraf.
  3. Soms worden in de bankgarantie allerlei situaties en omstandigheden uitgesloten van uitbetaling van de garantie.
  4. Laat dus ook altijd een goede jurist naar de formuleringen kijken.