Waarom hypotheek aflossen

Waarom hypotheek verder aflossen - de aflossingsvrije hypotheek uitgelegd

Waarom_hypotheek_aflossen-IntroPlaatje.jpg

Er zijn vele soorten hypotheken. Vaak wordt voor een deel van de hypotheek gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek. Omdat de hypotheeklasten per maand dan lager zijn en men volop gebruik kan maken van de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Ook bij een aflossingsvrije hypotheek kunnen er redenen zijn om een deel vervroegd af te lossen of de hypotheek, extra af te lossen of zelfs helemaal af te lossen. De goedkoopste hypotheek is binnen handbereik voor wie even zoekt. Let op de bijtelling van het eigenwoningforfait of wel de huurwaarde van de woning. Door deze bijtelling is de hypotheekrenteaftrek per saldo altijd lager. Wie in 2018 of 2019 een nieuwe hypotheek afsluit en hypotheekrenteaftrek wil krijgen moet wel maandelijks aflossen.

Hypotheek aflossen, maar dan wel boetevrij extra aflossen

Bij de vraag waarom uw hypotheek af te lossen, zullen velen zeggen doe dat niet want je loopt allerlei voordelen mis. Maar wat zij vergeten is dat aan het aflossen van een hypotheek ook allerlei voordelen zitten:

 1. Wie aflost is veel minder kwetsbaar voor veranderingen in de woningmarkt. Wie wel een hoge hypotheek houdt, loopt het risico dat de bank aanklopt, omdat de hypotheek de waarde van het huis overstijgt.
 2. De aftrek van hypotheekrente geldt maximaal 30 jaar. Na die dertig jaar is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar en stijgen de lasten van het huis enorm. Dat kan juist in een periode zijn, dat u minder inkomen hebt, omdat u bijvoorbeeld met pensioen gaat of bent.
 3. Wie geleidelijk aflost, leeft minder op de pof. U betaalt de werkelijke kosten van een huis en geeft niet het geld uit, dat er eigenlijk niet is.
 4. Anders dan spaargeld op een spaarrekening wordt het vermogen in het huis niet door de belastingdienst belast. U betaalt geen vermogensbelasting over het huis.
 5. De wet Hillen zorgt er voor dat u nooit meer eigen woning forfait hoeft te betalen, dan u aan hypotheekrente aftrekt. Deze correctie vindt plaats via de regel aftrek geringe eigen woningschuld op uw aangifteformulier inkomstenbelasting.
 6. Als u uw huis grotendeels of helemaal hebt afgelost, hoeft u geen rente meer aan de bank te betalen.

Hoogte eigenwoningforfait 2011, 2012 en 2013 - 2015

De hoogte van het eigenwoningforfait is als volgt:

Het eigen woning forfait in 2011:

WOZ-waarde meer dan Maar niet meer dan Eigen woning forfait 2010 en 2011
- € 12.500 0%
12.500 euro 25.000 euro 0,20%
25.000 euro 50.000 euro 0,30%
50.000 euro 75.000 euro 0,40%
75.000 euro 1.020.000 euro 0,55%
1.020.000 euro - 5.610 euro, vermeerderd met 1,05% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven 1.020.000 euro

Het eigenwoningforfait in 2012 en 2013:

WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde is lager dan Eigenwoningforfait 2012 en 2013
- € 12.500 Geen bijtelling
€ 12.500 € 25.000 0,20 procent
€ 25.000 € 50.000 0,35 procent
€ 50.000 € 75.000 0,45 procent
€ 75.000 € 1.040.000 0,6 procent
€ 1.040.000 - In 2012 is dit € 6.240 vermeerderd met 1,30 procent voor de waarde hoger dan 1.040.000 euro. In 2013 is het plus 1,55%.

In 2015, 2016 en 2017 bedraagt de op een na hoogste categorie al 0,75% in plaats van 0,6%. In 2018 is dit 0,7%, in 2019 0,65%..

Nadelen van het aflossen van een hypotheek zijn er ook

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan het aflossen van een hypotheek. Soms is het ook niet mogelijk, of slechts tegen een boete. Vaak mag 10% van de hypotheek jaarlijks boetevrij tussentijds worden afgelost.

Eigen geld of spaargeld gebruiken voor de aflossing

Ja, wie aflost heeft minder eigen geld over voor andere dingen. De boete kan te hoog zijn en ook de aan de hypotheek gekoppelde voorwaarden kunnen aflossen minder gunstig maken. Een belangrijk punt is ook de bijleenregeling die van kracht wordt, wanneer u een ander huis wilt kopen. Die stelt dat u de overwaarde van het oude huis, wanneer het nieuwe huis duurder is, in uw nieuwe huis moet stoppen, om voor het restant van de hypotheek nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek te kunnen komen. Maar ja, als u niet van plan bent te verhuizen, is ook dat geen punt. En eens zal de hypotheek toch moeten worden afgelost.

Tips bij het afsluiten van een hypotheek

Er zijn vele hypotheekvormen. Eigen vermogen bouwt u automatisch op bij de volgende hypotheken:

 1. De annuïteitenhypotheek: gedurende de gehele looptijd betaalt u een vast maandelijks bedrag. Dit bedrag bevat de aflossing en de rente. U weet precies wat u maandelijks moet betalen en bouwt door het maandelijkse aflossen automatisch kapitaal op. Meer over de annuïteitenhypotheek leest u in het artikel: annuïteitenhypotheek afsluiten, de voordelen.
 2. De lineaire hypotheek: geleidelijke aflossing, waarbij de schuld kleiner wordt en u dus steeds minder rente betaalt.
 3. De spaarhypotheek: met de spaarverzekering en spaarpremie wordt een spaartegoed opgebouwd.
 4. De beleggingshypotheek: u betaalt rente en een deel van het geld wordt gebruik om te beleggen. Dit lijkt veel op de effecten hypotheek.
 5. Banksparen. U spaart op een geblokkeerde bankrekening bij een bank.
 6. Hybride hypotheek. De hybride hypotheek is een mengvorm. U betaalt rente en een deel van het geld wordt gebruikt om te sparen en te beleggen.

Meer info:

Zie ook Bron: eigenwoningforfait 2018.