Alternatieven voor geld lenen

Inleiding

Tot voor kort was geld lenen een vrij gewone zaak. Veel mensen doen het en de aanbieders van deze leningen werken hier graag aan mee. Geld uitlenen is voor hen ten slotte een zeer lucratieve business. Na de komst van de kredietcrisis is voor velen duidelijk geworden dat het lenen van geld voor consumptieve doeleinden, te hoge uitgavenpatronen of bovenmatige hypotheken niet altijd even verstandig is. De kredietbubbel is uiteengespat en voor zowel degenen die geld lenen als voor de maatschappij in z’n geheel is inmiddels wel duidelijk dat de bomen niet tot in de hemel reiken. Toch zal niet iedereen er aan ontkomen om voor een kortere of langere periode geld te moeten lenen. Zeker in economisch slechtere tijden is er soms nijpend behoefte aan geld. In dit artikel worden enkele mogelijke alternatieven voor het aangaan van een consumptief krediet of een persoonlijke lening onder de aandacht gebracht.

Alternatieven voor geld lenen

Ten eerste: geld lenen is niet leuk. Het is een serieuze beslissing waarvan de financiële gevolgen jarenlang voelbaar kunnen zijn. Wees dus voorzichtig met geld lenen en ga na of je het wel echt nodig hebt! Blijkbaar heb je het geld nu niet. Bedenk dat je geleend geld altijd later terug moet betalen. Heb je het later dan wel? Het eerste alternatief is dus voor de niet zeer urgente gevallen en dat behelst het uitstellen of afstellen van de gewenste consumptie. Of het nu een auto, een fiets voor de kinderen of een vakantie is: doe het niet als het niet echt nodig is. Zoek naar alternatieven. Leen een fiets van een kennis, rijd nog even langer door in de oudere auto of vervang de kapotte wasmachine door een tweedehands die nog wel enkele jaren mee kan. Wat ook vaak aan de orde is: status is belangrijk. Men wil graag tegenover de buren en vrienden laten zien dat het goed gaat of dat er geen geldprobleem is. Schuif je ego opzij en durf er gewoon voor uit te komen als het even financieel wat lastiger is. Status is iets onbenulligs.

Is er echt een serieus geldprobleem, dan kun je de oplossing wellicht vinden in de volgende alternatieven:

  • Ga na welke lopende uitgaven geschrapt kunnen worden. Abonnementen zijn snel op te zeggen en overbodige uitgaven kunnen worden stopgezet. Is de (tweede) auto wel echt nodig?
  • Zaken verkopen. Wellicht bezit je nog dingen die je niet meer (of zeer beperkt) nodig hebt. Kijk of deze verkocht kunnen worden en of dit bij kan dragen aan een oplossing voor het geld tekort.
  • Spaarloon opnemen. Vanaf september 2010 kan opgebouwd spaarloon gedeblokkeerd worden. Dit kan net de financiële ruimte bieden die noodzakelijk is. Zie voor meer hierover het artikel: spaarloon valt voor iedereen vrij . Ga tevens na of er nog andere spaartegoeden zijn. Het is altijd voordeliger om deze te benutten dan om geld te gaan lenen.
  • Inkomen verhogen. Wellicht kun je nog iets extra’s gaan bijverdienen. Een bijbaantje in het weekend of een krantenwijk vroeg in de ochtend. Als dit lastig is in verband met de zorgtaak voor kinderen, probeer hier dan een oplossing voor te vinden. Misschien kunnen de kinderen standaard bij een vriendje of vriendinnetje spelen op een vaste dag of zijn er nog mensen bereid om op te passen. Of je wordt gastouder. Ook op die manier kan iets worden bijverdiend.

Conclusie

Geld lenen heeft vele nadelen. Probeer het aangaan van een persoonlijke lening, een consumptief krediet of een bovenmatige hypotheek dan ook zoveel mogelijk te voorkomen. Kijk eens naar de genoemde alternatieven, wie weet bieden deze een oplossing!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden