Goedkoop lenen met zogenaamde zachte leningen

Inleiding

Geld lenen is soms verstandig, maar vaak ook niet. Er zijn vele vormen van krediet mogelijk en de rentekosten hiervan kunnen behoorlijk variëren . Een mogelijk goedkope en geschikte manier om geld te lenen voor specifieke doeleinden is het gebruik maken van zogenaamde ‘zachte leningen’. Waarom_hypotheek_aflossen-IntroPlaatje.jpg

Wat is een zachte lening

Een zachte lening is een zogenaamde stimuleringslening. Dit is een lening waarover u heel weinig of helemaal geen rente betaalt. Dat scheelt dus aardig in de maandlasten. Deze stimuleringsleningen worden uitgegeven door gemeenten, die daarmee bepaalde doelen willen bereiken. Om dat te realiseren stellen ze goedkoop geld beschikbaar. Wel zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de lening te verkrijgen. De gemeenten geven het geld dat ze voor de specifieke leningen beschikbaar hebben gesteld aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). SVN is een financiële partner van met name gemeenten en beheert de fondsen. Vanuit die rol verzorgt zij de financiële afhandeling van de leningen. Uw gemeente bepaalt of u voor een zachte lening in aanmerking komt. Dit gebeurt aan de hand van de voorwaarden.

Twee voorbeelden van zachte leningen

Starterslening

Een bekend voorbeeld van de stimuleringslening is de Starterslening, een laagrentende lening voor koopstarters op de woningmarkt. Aangezien het budget voor deze leningen vrijwel is uitgeput, zal deze hier verder niet behandeld worden. Zie voor meer hierover de website van SVN, waar onder andere het volgende is gesteld: ‘in 2007 stelde het ministerie van VROM 40 miljoen euro beschikbaar voor het verstrekken van Startersleningen. In de afgelopen 3,5 jaar hebben wij bijna 9.000 Startersleningen verstrekt met behulp van bijdragen van het ministerie van VROM, gemeenten en provincies. De vraag naar Startersleningen is zo groot dat op dit moment het budget van het ministerie van VROM is uitgeput. Gemeenten die nog over voldoende budget beschikken hebben de mogelijkheid de regeling voort te zetten.’

Duurzaamheidslening

Een recenter voorbeeld van een zachte lening is de zogenaamde duurzaamheidslening. Dit is een lening via uw gemeente, met een aantrekkelijke rentekorting (3%!!) voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. De lening is gemeente-gebonden en is niet overal beschikbaar. Met deze leningen beogen gemeenten dat burgers gaan investeren in energiebesparingen voor hun woning. Hierdoor kan men lagere maandlasten realiseren (lagere energiekosten) en meer wooncomfort. Ook stijgt mogelijk de waarde van uw woning. Maar wellicht nog belangrijker is het feit dat u bijdraagt aan een beter klimaat. De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening.

Bij een duurzaamheidslening leent u de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na die drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. De duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot een bedrag van €7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd 3% rentekorting (bron: SVN). Voorwaarden voor de lening zijn onder andere dat u eigenaar én bewoner bent van de woning en dat de woning staat in één van de deelnemende gemeenten. U kunt minimaal €2.500,- en maximaal €15.000,- lenen.

Conclusie

Goedkoop lenen is mogelijk door gebruik te maken van zogenaamde zachte leningen. Deze leningen worden door de deelnemende gemeenten verstrekt en zijn bestemd voor bepaalde specifieke doelen met betrekking tot uw woonhuis. De leningsvoorwaarden zijn zeer gunstig dus benut uw kans!

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden