Rentekosten van geld lenen per soort lening - van hoog naar laag

Inleiding

Geld lenen is iets wat het grootste deel van de bevolking doet. Je kunt op vele manieren lenen en soms ben je je er niet eens volledig van bewust. Dat er nadelen kleven aan geld lenen is alom bekend. Voorkomen is beter dan genezen. Maar vaak is het hebben van een schuld ook juist erg verantwoord en weloverwogen, zoals bij een hypotheeklening die goed gedragen kan worden en die past bij het inkomenspotentieel. In dit artikel is een overzicht gemaakt van veel voorkomende vormen van leningen en de bijbehorende rentekosten. De leningsvormen zijn gesorteerd op basis van de rentekosten (lening met de hoogste rente bovenaan, met de laagste rente onderaan).

De verschillende vormen van leningen gesorteerd van hoogste naar laagste rente

Flitskrediet

Deze vorm van geld lenen is veelal de meest dure. Gelukkig gaat het hier om relatief kleine bedragen die voor een korte periode geleend worden, dus de renteschade valt qua bedrag vaak nog mee. Maar procentueel gezien is dit een zeer dure vorm van krediet. Op zich ook logisch, want het risico voor de kredietverleners is groot. Er wordt meestal geen BKR toetsing uitgevoerd en er is geen onderpand. De lening wordt zeer snel verleend, dus er is ook geen uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid van de lener. De kredietverleners van het flitskrediet (ook wel minikrediet, flitslening of sms krediet genaamd) vallen vaak niet onder de Wet op het Financieel Toezicht. Hierdoor kunnen zij zeer hoge rentes vragen. De rente op leningen is bij wet gemaximeerd op 15% per jaar. Dit kan in de praktijk echter omzeild worden door hoge afsluitkosten en dergelijke in rekening te brengen. Hierdoor loopt de rente in veel gevallen op tot enkele honderden procenten op jaarbasis!

Postorderkrediet/klantenkaart

Bij veel postorderbedrijven kunnen aankooporders in termijnen worden betaald. U mag dan bijvoorbeeld tot een bepaalde limiet aankopen doen, bijvoorbeeld € 1.500. De rente bij een postorderbedrijf is veelal aanzienlijk hoger dan bij een reguliere lening bij een bank. Een postorderkrediet is over het algemeen heel duur waarbij de rente meestal dicht bij het wettelijk maximum van rond 15% ligt.

Rood staan

Velen van ons lenen regelmatig, zonder het eigenlijk goed door te hebben. Dit doen we door een korte periode rood te staan. Absoluut gezien zal het niet heel veel kosten, maar procentueel gezien is het erg duur. De rente die bij rood staan wordt berekend voor het geld lenen bedraagt vaak tussen de 10% en 15% op jaarbasis. Dat kan goedkoper.

Creditcard

Betalen met een creditcard is vrij gewoon. Binnen een maand ontvangt u een rekening. Als deze binnen de betaaltermijn betaald wordt, dan wordt er bij de meeste creditcards geen rente berekend. Bij betaling in termijnen of bij te late betaling, wordt er echter wel rente berekend. Deze vorm van geld lenen is ook relatief duur. De rente bedraagt op jaarbasis meestal tussen de 12% en 15%.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening is het leenbedrag veelal hoger dan bij de hiervoor genoemde vormen van geld lenen. Het leenbedrag de rente en de looptijd worden vooraf vastgesteld. Het is dus vrij duidelijk waar u aan toe bent. Er zijn diverse aanbieders die sinds enige jaren vooral online actief zijn. De rente die betaald moet worden over deze lening is afhankelijk van diverse factoren. Het bedrag, de looptijd, uw inkomenspotentieel en marktomstandigheden zijn hierin van belang. Bij de meeste aanbieders varieert de rente tussen de 6% en 11% op jaarbasis.

Doorlopend krediet

Deze vorm van geld lenen is van de vele soorten van krediet vaak de goedkoopste manier van lenen. Er wordt een bepaalde kredietlimiet afgegeven door de kredietinstelling en u betaalt alleen rente over het geldbedrag dat u hebt opgenomen. De rente varieert hier bij veel aanbieders tussen de 5% en 10%. Ook het doorlopend krediet wordt veel via het internet (online) aangeboden.

Hypotheeklening

Bij een hypotheek gaat het om grote bedragen. Toch is de rente in veel gevallen het laagste van alle bovenstaande genoemde manieren van geld lenen. Dat komt omdat er bij een hypotheek altijd een onderpand is. Als de rente of de aflossing niet meer betaald kan worden, dan heeft de bank altijd nog het onderpand. Daarnaast geldt dat de hypotheekrente ook nog eens fiscaal aftrekbaar is. Ook dit maakt de vorm van lenen relatief goedkoop. Hypotheekrentes zijn afhankelijk van de soort hypotheek, de rentevast periode, de marktomstandigheden en de mate van (over)financiering. De tarieven bewegen de laatste jaren voornamelijk tussen de 3% (variabele rente) en 6,5% (voor bijvoorbeeld 15 jaar vast).

Conclusie

Geld lenen kan op vele manieren. Soms is het onvermijdbaar om geld te lenen of is het zelfs goed om iets op te bouwen, zoals een eigen huis. De vele vormen van lenen hebben verschillende prijskaartjes. Dat is onder andere afhankelijk van de mate van zekerheid die de kredietinstelling kan krijgen. Hoe beter de zekerheden, hoe goedkoper de lening. Bedenk goed waar de lening voor nodig is en welke gevolgen het heeft.

Het voorkomen van dure leningen is vaak beter dan er aan te beginnen. Lees voor tips hiervoor dit artikel .

Ook zijn er andere alternatieven. In plaats van bijvoorbeeld een lening af te sluiten voor een auto, kunt u ook overwegen om deze particulier te leasen .


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden