Wat is micro krediet

Introductie

Micro krediet wordt steeds interessanter voor beleggers. Maar voordat je erin gaat beleggen wil je natuurlijk weten wat het is. In dit artikel uitleg over micro krediet.

Micro krediet

Een microkrediet is een mini-lening die in derde wereld landen wordt verstrekt zodat de mensen daar in zichzelf of in hun omgeving kunnen investeren. Dit houdt in dat mensen bijvoorbeeld 10-15 Euro lenen van een instelling om een kudde schapen te starten. Door de vacht van de schapen te verkopen kunnen ze geld verdienen om hun eten betalen.

Micro kredieten zijn tot nu toe erg succesvol: bijna alle kredieten (leningen) worden terugbetaald. Dit komt doordat geld vaak wordt uitgeleend aan een groep mensen die een bedrijfje wil gaan starten in plaats van aan één persoon. Door de interne sociale controle zorgen mensen dat ze allemaal aan de aflossing en aan de te betalen rente kunnen bijdragen.

De rentepercentages zijn fors, maar minder slecht dan als men bij een lokale woekeraar zou lenen. Lokale banken willen vaak geen krediet verstrekker omdat de aanvrager geen vast inkomen heeft. Micro krediet biedt dan uitkomst.

Interessant voor beleggers

Micro kredieten zijn interessant voor beleggers omdat het maar heel weinig voorkomt dat een instantie of beleggingsfonds een "bad loan" uitgeeft: bijna alles wordt terugbetaald. Daarnaast hebben de instellingen en fondsen meestal experts ter plekke die onderzoeken hoe het gaat met het bedrijfje, steun en uitleg geven en op tijd kunnen waarschuwen als het dreigt mis te gaan. De risico's zijn dus niet erg groot.

Naast deze praktische financiële voordelen is het ook niet ondenkbaar dat je je beter voelt doordat je niet in een willekeurig energieconcern of een bank belegt: je belegt in feite in mensen. Je geeft door je belegging mensen in de derde wereld een kans om zelf een bedrijfje op te bouwen. Er is dus ook nog een psychologisch voordeel aan.

Máxima

Prinses Máxima is zeer betrokken bij het verstrekken van de micro kredieten. Zo is ze onder andere lid van de VN-werkgroep die het verstrekken van micro kredieten wil bevorderen. Verder heeft ze in 2006 enkele gastcolleges gegeven aan de Universiteit Leiden over microkredieten. In Nederland is ze hét boegbeeld van micro kredieten.

Niet te verwarren met

Micro krediet dient niet verward te worden met mini krediet. Minikrediet is een kleine kortlopende lening tot €750 voor Westerse landen. In de volgende tabel worden de verschillen goed duidelijk.


 

Microkrediet

Minikrediet

Doel

Financiering voor opstarten bedrijf

Krediet voor kleinere aankoop

Doelgroep

Derde wereld

Westerse wereld

Bedrag

€10-€100

€100-€700

Looptijd

Gemiddeld

Kort (10-30 dagen)

Rentepercentage

Hoog

Hoog (20%)

Verleend aan

Groep

Individu

Links

Informatie over mini krediet vind je hier: Wat is een minikrediet?

De vergelijking tussen mini krediet en micro krediet vind je hier: Verschil tussen micro krediet en mini krediet