Welke soorten leningen bestaan er

Soorten leningen

Er zijn heel veel soorten leningen. Leningen worden ook wel kredieten genoemd en komen in heel veel vormen voor. De bekendste manier is misschien een doorlopend krediet bij een bank, maar er zijn ook vormen van leningen die door maar weinig mensen als 'echte' lening worden herkend, maar ondertussen wel veel geld kunnen kosten. Hieronder een overzicht op welke manieren je geld kan lenen en de specifieke kenmerken hiervan. Let op: Geld lenen kost geld!

Alle leningen die u afsluit worden geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie, ook wel BKR genoemd.

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet is vantevoren alleen een maximum leenbedrag vastgesteld. U kunt dit bedrag ineens opnemen, of in delen. Alleen over het deel dat u hebt geleend, betaalt u rente. Deze rente moet u maandelijks betalen, samen met een stukje aflossing. Een voordeel van een doorlopend krediet is dat de rente op deze lening vaak wat lager is dan op andere kredieten. Maar omdat de rente variabel is, weet u vooraf niet exact hoeveel rente u moet betalen.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening is dit anders: van tevoren staan het leenbedrag, rente en looptijd vast. U weet dus op het moment dat u de lening aangaat, hoe lang en hoe veel u maandelijks kwijt bent aan rente en aflossing van de lening.

Rood staan

Als u rood staat op uw betaalrekening, betekent dit dat er een negatief saldo op uw rekening staat. Ook dit is een vorm van een lening, omdat er een krediet aan uw rekening is gekoppeld. U kunt hiervoor een maximumbedrag afspreken met uw bank. De bank rekent een rente over de lening die veel hoger is dan de rente die u zou ontvangen als u een positief saldo zou hebben. De rente die u betaalt kan lager zijn als u van tevoren met de bank afspreekt dat u rood kan staan, dan dat het incidenteel gebeurt.

Flitskrediet

Even snel geld nodig: flitskrediet! Maar pas op. Deze vorm van lenen waarbij veelal heel laagdrempelig via internet of SMS een kleine lening voor een korte tijd wordt afgesloten valt niet onder het toezicht van het AFM en afspraken over maximale rentes gelden dus ook niet voor deze vorm van leningen. De aanbieders brengen naast 'marktconforme' rentes vaak ook torenhoge behandelingskosten in rekening. Daardoor lopen de rentekosten omgerekend per jaar vaak op tot honderden procenten! Het is dus vele malen voordeliger om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten.

Huurkoop

Bij huurkoop betaalt u de aanschafprijs in termijnen. U bent pas echt eigenaar van het product dat u hebt gekocht bij betaling van de laatste termijn. Vaak vraagt de leverancier vooraf een aanbetaling. Deze vorm van lenen wordt vaak toegepast bij duurzame aankopen die over langere tijd afschrijven, zoals auto's en piano's.

Postorder

De meeste postorderbedrijven bieden de mogelijkheid op afbetaling te kopen. Deze lening heeft zelfs een eigen naam gekregen: het postorderkrediet. Deze vorm van lenen is erop gericht het kopen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarom loopt het leenbedrag vaak ongemerkt op, omdat het telkens om relatief lage bedragen gaat. De rente op deze leningen is echter vaak hoger dan bij een doorlopende lening bij een bank.

Ook bieden sommige postorderbedrijven de mogelijkheid een eigen doorlopend krediet af te sluiten. Vaak zijn de voorwaarden voor deze leningen ongunstiger dan een doorlopende lening bij een bank.

Creditcards

It's all in the name: een creditcard is een kaart met een krediet. Met de kaart die is gekoppeld aan een doorlopend krediet kunnen grote en kleine aankopen heel eenvoudig worden afgerekend. Creditcards worden uitgegeven door organisaties zoals VISA en MASTER CARD, maar ook elke bank heeft zijn eigen creditcard. De lening is vooraf begrensd tot een maximum en ook het deel dat u maandelijks moet aflossen is vooraf bekend, maar het rentepercentage kan flexibel zijn.

Klantenkaarten

Een klantenkaart is een variant op de creditcard. Veel grote winkelketens bieden de mogelijkheid een klantenkaart aan te vragen, zodat u op afbetaling kunt kopen.

Leasen

Financial lease Financial lease lijkt het meest op een vorm van huurkoop, waarbij vaak de mogelijkheid wordt geboden dat u na afloop van de overeengekomen lease periode eigenaar kunt worden van het product dat u hebt geleast.

Operational lease Operational lease lijkt meer op een vorm van huren.

Voorschot effecten

Als u effecten hebt, vertegenwoordigen deze een waarde die beleend kan worden. De effecten worden dan onderpand voor de nieuwe lening. Vaak wordt deze lening gebruikt voor nieuwe effecten, zodat er (bij succes) een sneeuwbaleffect kan ontstaan. Omdat effecten als onderpand minder betrouwbaar zijn als bijvoorbeeld een huis, zal een bank slechts een deel van de waarde als lening uitgeven. Dit percentage kan variëren tussen de 50% - 80%.

Belenen levensverzekering

Hoewel niet heel veel toegepast, kan ook een levensverzekering dienen als onderpand voor een lening.

Hypotheek

Verreweg het meest beleende product is een huis met een hypotheek. Het huis dient als onderpand voor de lening die wordt afgesloten: de hypotheek. Er bestaan veel verschillende soorten hypotheken die onderling ook verschillen voorwaarden over bijvoorbeeld aflossing en rente. De belangrijkste hypotheekvormen zijn: annuïteitenhypotheek, spaarhypotheek, beleggingshypotheek, aflossingsvrije hypotheek. Daarnaast ontstaan de laatste jaren allerlei variaties, zoals de klimaathypotheek.

Online leningen

Het komt steeds vaker voor dat leningen online worden afgesloten. Omdat dit geen aparte soort lening is, maar een manier om een lening af te sluiten (in welke vorm van krediet dan ook), zal dit hier niet verder worden besproken. Wil je toch meer weten over online geld lenen, lees dan verder in dit artikel.

LET OP: GELD LENEN KOST GELD

Als u uw verplichtingen niet nakomt kan dit leiden tot grote financiële problemen en zal dit geregistreerd worden bij het Bureau Krediet Registratie. Klik hier om te lezen hoe u dat kan voorkomen.