Volkslening of toch maar kasbon

Volkslening interessant of niet

Volkslening_belgische_overheid_leerwikiDe Belgische regering heeft de volkslening bedacht. Het gaat om een nieuwe en veilige spaarvorm. De overheid heeft geld te kort. De Belgen hebben geld te veel. Dat blijkt uit de paar honderd miljard spaargeld die we op onze spaarrekeningen hebben staan. Dat geld brengt bijna niks op aan rente. Het kan beter in de economie worden gestopt. Dat is het idee achter de volkslening.

Volkslening een introductie

volkslening_belgie_een_novemberVanaf 1 november kan elke Belg een volkslening afsluiten bij de banken. Het gaat niet om een lening die je zelf afsluit. Nee: je leent deze keer jouw geld uit aan de Belgische staat en krijgt daar een rentevergoeding en belastingvoordeel voor terug. De looptijd, oftewel hoe lang jouw geld tijdelijk niet meer van jou is, is vooraf bepaald. De rente ligt ook vast gedurende die tijd.

De banken spelen tussenpersoon tussen overheid en de besteding van het geld. Zij moeten met het opgehaalde geld de economie geld gaan lenen. Elke bank mag op haar manier de volkslening organiseren. Voor hen is het een commercieel product zoals een kasbon of termijnrekening. Zij mogen met andere woorden zelf de rente bepalen die ze aan hun klanten geven in ruil voor deze uitruil. De rente is een bruto percentage: daar gaat nog een en ander af voor Vadertje Staat (of wat had u gedacht!?).

Voorwaarden van de volkslening

volkslening_voorwaardenWe gaan nu in op de details van deze ‘spaarlening’.

  1. Looptijd: er is een minimale looptijd van 5 jaar.
  2. Bedrag: waarschijnlijk zullen de banken een minimale inleg bepalen. Men verwacht dat die 200 euro zal zijn. Peanuts en voor dit bedrag is het uiteraard niet de moeite om aan deze volkslening deel te nemen.
  3. Rente: wat gaat het opbrengen voor de spaarder? Eerst en vooral is er een belastingvoordeel: in plaats van 25% wordt ‘maar’ 15% roerende voorheffing ingehouden op de verworven rente na de 5 verplichte jaren (zie verder). Een voorbeeld uit de praktijk: een brutorente van 2% komt netto neer op 1,7%. Zoals hierboven vermeld: de brutorente mag elke bank zelf bepalen. Vergelijken is de boodschap! Benieuwd hoe groot de renteverschillen per bank gaan zijn...

Minpunt

volkslening_minpunt_leerwikiTen opzichte van de bestaande spaarproducten (gewone spaarrekening, kasbon, termijnrekening) verschilt de volkslening vooral op het gebied van het vervroegd terugvragen van jouw geld. Dit heeft te maken met de wijze waarop het geld van de volkslening besteed gaat worden. Er worden bepaalde projecten in de economie, zeg maar bedrijven en het algemeen welzijn, mee betaald. Dat zullen langjarige investeringen zijn (bvb machines, bedrijfsgebouwen, wegenwerken, scholen, rusthuizen enz…) die door de ontvangers pas gedurende meerdere jaren terugbetaald gaan worden aan de banken (en overheid). Vandaar dat de overheid vraagt om bij deelname aan het volkslenen uw geld minstens 5 jaar af te staan. Vervroegd opvragen kan dus niet!

Zijn er risico’s?

Eigenlijk niet. Net zoals uw spaargeld op uw spaarboekje: dat kun je altijd opvragen en de bank zorgt voor het geld. Deze volkslening is net zo veilig. Mocht er toch iets misgaan met jouw bank in kwestie dan valt ook de volkslening onder het (inmiddels bekende) depositogarantiefonds.

Verschil met kasbon en termijnrekening

  1. De minimale looptijd van de volkslening is 5 jaar. Bij een kasbon en/of termijnrekening is het mogelijk om (bijvoorbeeld) 3 jaar je spaarcenten vast te zetten.
  2. De rente op een kasbon of termijnrekening is altijd onderworpen aan 25% roerende voorheffing die wordt ingehouden aan de bron. Deze regel is sinds 2013 ingevoegd door de regering Di Rupo. Een rekenvoorbeeld: een brutorente van 2% levert uiteindelijk netto 1,5% op voor een kasbon of termijnrekening.
  3. Geld vervroegd opvragen: dit is heel goed mogelijk bij deze 2 spaarvormen. Hou wel rekening met extra kosten.

Doen of niet doen?

doen_of_niet_doen_volkslening_belgie_leerwikiDat moet iedere spaarder zelf beslissen. Als je bovenstaande leest, ziet het aanbod van de volkslening er niet super interessant uit. Voor een ietsje meer rente omdat er 10% minder belasting op de rente wordt ingehouden, ben je je geld wel minstens 5 jaar kwijt. Want het gaat hier om lange termijnsparen. Het renteverschil tussen lange termijnsparen en een gewoon spaarboekje is vandaag heel klein. Als je rondsnuffelt zijn er zelfs spaarrekeningen die meer opbrengen (netto) dan de meeste kasbons!

Het 5 jaar verplicht uitlenen van je geld aan de overheid moedigt in elk geval niet aan om te gaan intekenen op deze volkslening.

Het advies: de kat uit de boom kijken. Mocht het initiatief niet aanslaan dan worden de voorwaarden misschien nog gewijzigd? En welke rol gaan de banken spelen?