Wat is een accordeonlening

Een accordeonlening of een harmonicalening

Dit is een lening met een veranderlijke rentevoet die in sommige gevallen ook wel harmonicalening wordt genoemd. In elk geval is de rentevoet variabel en kan deze regelmatig worden herzien, zeg maar aangepast. Omwille van de kredietcrisis zijn de rentevoeten voor onroerend goedleningen (huis of bouwgrond) dalende. Als u voor een leningbeslissing staat is deze accordeonlening een optie.
 

Voor de goede orde

Er zijn 3 leningformules:

 1. Vaste rentevoet gedurende de hele looptijd van de lening,
 2. Veranderlijke of variabele rentevoet en
 3. Accordeonformule.

Wat betekent een 'variabele of veranderlijke' rentevoet?

Dit betekent dat de rentevoet kan schommelen en dit zowel naar boven als naar beneden. Deze schommelingsmarge is wettelijk bepaald en mag niet meer zijn dan 3% (in de plus of in de min). Met andere woorden: leent u aan 4,10% dan zijn de grenzen van de rentevoet begrepen tussen 1,10% (minimum) en 7,10% (maximum). Tot zover de theorie in het algemeen.

Wat is er nu specifiek voor een accordeonlening?

Het voornaamste principe van de accordeonformule is om de schommelingen van de rentevoet te neutraliseren. Dit kan op twee manieren:

 1. Daalt de rentevoet dan zou u in principe bij de herziening (meestal jaarlijks) minder moeten afbetalen. U kunt er bij deze formule echter voor kiezen om het maandbedrag hetzelfde te houden, dus u blijft evenveel betalen (omdat u zich dat toch kunt veroorloven want wat u vorig jaar kon afbetalen, kan u dit jaar ook afbetalen) waardoor u een soort spaarpotje opbouwt met als gevolg dat de duur van uw lening verkort.
 2. Stijgt de rentevoet dan kunt u ook beslissen om hetzelfde maandbedrag te blijven betalen (omdat u niet meer kunt afbetalen) maar dan zal de looptijd van uw lening dus verlengen met een aantal jaren.

Dit lijkt wel een sprookje!? Ofwel heeft u, zoals in geval 1, geluk en verkort uw leningsperiode ofwel, en dat is dan geval 2, hoeft u niet maandelijks niet meer te gaan afbetalen (waardoor u eventueel in financiële problemen zou komen) en doet u er enkele jaartjes langer over (want intussen verdient u immers waarschijnlijk ook meer). Doch zoals we allemaal weten: sprookjes bestaan helaas niet en de bank is er voor u maar ook, en op de eerste plaats, voor zichzelf!

Renteschommelingen: het kan vriezen, het kan dooien

of zoals het gelijknamige spelprogramma: Hoger / Lager of de onvoorspelbare Lottocijfers.

 • De rente is onderhevig aan allerlei factoren: de olieprijs, de inflatie, oorlog in oliegebieden, strenge winters, deflatie, recessie: alle zonden van de wereld zijn van invloed op de rente. Wanneer de rente hierdoor daalt of stijgt, krijg je op de vervaldag van de lening een herberekening van de rentevoet.
 • Deze herberekening gebeurt op basis van de referte-index. Bij het afsluiten van elke hypothecaire lening wordt de rente namelijk gekoppeld aan een referte-index en deze referte-index staat vermeld in de akte. Met zekerheid kan dus worden gesteld dat hierover geen enkele discussie gedurende de looptijd van de lening kan bestaan.

Addertjes onder het gras!

 1. Het is dus mogelijk om de duur van uw leningsperiode te verlengen maar deze extra tijd wordt bij contract vastgelegd: bijvoorbeeld: maximaal te verlengen met 5 jaar.
 2. Maar: als u met die 5 jaar niet toe dreigt te komen om de verhoogde intrestvoet en dus de verhoogde maandlasten terug te betalen dan herberekent de bank uw situatie en gaat uw rentevoet alsnog (aanzienlijk) stijgen zodat u binnen uw gewone looptijd PLUS de extra (in ons voorbeeld) 5 jaar toch het volledige bedrag dient terug betaald te hebben. De bank speelt dus op safe, hetgeen haar goed recht is maar voor u een hoger, al of niet verwacht, maandbedrag inhoudt. U moet dus uw situatie goed opvolgen. Dat doet uw bank ook wel voor u maar als u het zelf ook opvolgt, kunt u de bui zien aankomen.
 3. Een ander niet onbelangrijk gegeven: tot nu toe is de maximale leentijd in België 30 jaar. Dus hoe u ook 'schuift' met de accordeonformule: uw maximale zittijd is 30 jaar en dan moet u alles hebben terug betaald.
 4. Daarom is het meest gehoorde advies voor een accordeonlening om deze op 15 jaar te nemen met een 'uitschuiftijd' van maximum 5 jaren. Waarom? Omdat u dan 20 jaar afbetaalt en het verschil met een lening op 20 jaren met een 'vaste' rentevoet niet al te groot is. Als het verschil tussen 20 jaar vaste rentevoet en 15 + 5 jaar accordeonformule te groot is, heeft u (achteraf) een foutieve keuze gemaakt. Helaas weet u dat pas achteraf maar kunt u vooraf de berekening maken op basis van de rentevoet van vandaag.
 5. Afhankelijk van de bank mag u met een vaste rentevoet beginnen en tijdens de looptijd overstappen op accordeonformule, al dan niet met kosten.
 6. Echter: dit is niet bij alle banken mogelijk: bij sommige kredietverleners moet u vanaf dag één in de accordeonformule.
 7. Soms is contractueel bepaald dat u de verlenging van de looptijd van uw lening bij een stijgende rentevoet niet mag weigeren, ook al zou u het hogere maandbedrag gemakkelijk kunnen betalen!
 8. Laat in elk geval berekenen hoeveel u in het slechtste geval, dus bij een maximale stijging van de rentevoet, moet gaan betalen: dat voorkomt verrassingen.
 9. Laat u ook goed informeren over de perioden wanneer uw rentevoet herzienbaar is: 1 jaar, 2 jaren???
 10. Hou ook rekening met uw leeftijd: het einde van het contract moet bereikt zijn voor de leeftijd van 65 jaar.

Alle Belgische kredietformules:

In vogelvlucht alle kredietformules in België anno 2009:

1. Kredietformules oude stijl:

 1. Lening met vaste maandlast:
 2. Lening met vaste kapitaalsaflossing
 3. Variabele rentevoeten.

2. Flexibele kredietformules:

 1. Lening met vaste aflossingen op maat,
 2. Lening gekoppeld aan een spaarcontract,
 3. Accordeonkrediet,
 4. Lening met uitgestelde kapitaalsaflossing,
 5. Beleggingshypotheek,
 6. Lening gekoppeld aan groeps- of levensverzekering.

3. Sociale leningen (inkomen afhankelijk):

 1. Lening met gewestwaarborg,
 2. Gesubsidieerde leningen voor gezinnen met kinderen,
 3. Gesubsidieerde lening voor mensen met een bescheiden inkomen,
 4. Aanvullende leningen van provincies en gewesten.

4. Leningen zonder eigen inbreng

 1. Leningen zonder extra waarborg,
 2. Lening met bijkomende waarborg,
 3. Lening met borgtochtverzekering

5. Overbruggingskrediet.

Wat is een overbruggingskrediet?

Conclusie

 Zoals uit de opsomming blijkt, kan er op vele manieren worden geleend in België. Er zijn overeenkomsten met Nederland alleen worden de dingen anders benoemd in ons land. Dat maakt vergelijken moeilijk.

Voor wat een accordeonlening betreft: het is een optie om op die manier een lening aan te gaan. Veel hangt af van de dalende of stijgende intrestvoeten. Gedurende een periode van 15 tot 25 jaar kan er veel, heel veel veranderen aan die rentevoet. Vraag advies bij je eigen bank (op de eerste plaats) en ga dan shoppen. Laat je de voorwaarden goed uitleggen en vraag de informatie op papier. Veel succes!