Kind met telefoonschuld: bent u als ouder aansprakelijk

Introductie

Steeds meer jongeren hebben forse schulden. Een van de grootste veroorzakers van deze schulden is alomtegenwoordige mobiele telefoon. Een prangende vraag voor u als ouder kan nu zijn: bent u als ouder aansprakelijk voor de telefoonschulden van uw minderjarig kind? 

Minderjarig kind maakt schulden

Een van de grootste veroorzakers van schulden bij (onder andere) minderjarigen is de mobiele telefoon. Eindeloze smsjes, lange gesprekken en aan het eind van de maand een forse rekening. Als ouder kan de vraag bij u opkomen of u aansprakelijk bent voor de schulden die uw kind maakt. Zoals vaak bij juridische gevallen is het antwoord: "dit hangt er vanaf". Er zijn enkele varianten denkbaar:

  • Uw kind gaat zelf de overeenkomst aan met de serviceprovider
  • U gaat samen met u kind de overeenkomst aan
  • U gaat alleen de overeenkomst aan en uw kind gebruikt de telefoon

Kind gaat zelf overeenkomst aan (met toestemming van ouder)

Mits de schulden veroorzaakt zijn door het overdadige gebruik van een mobiele telefoon met abonnement, dan is er sprake van een overeenkomst tussen de serviceprovider en de klant. Indien uw kind zélf de overeenkomst is aangegaan met de provider, dan is uw kind zélf aansprakelijk. Hij of zij is de enige op wie de schulden verhaald kunnen worden. Als ouder blijft u buiten schot.

U gaat samen met uw kind de overeenkomst aan

Een andere mogelijkheid is dat u samen met uw kind de overeenkomst aangaat met de serviceprovider. Dit komt soms voor. Voor providers is dit een handige maatregel, want nu zijn zowel uw kind als u partij in de overeenkomst. De serviceprovider kan dus kiezen wie hij aanspreekt voor de nakoming van de overeenkomst (het betalen van de rekening). Aangezien u als ouder waarschijnlijk meer vermogen hebt dan uw kind zal de provider u aanspreken voor het betalen van de rekening.

U gaat de alleen de overeenkomst aan en uw kind gebruikt de telefoon

Dit is iets wat redelijk veel voorkomt: u sluit een abonnement af, en uw kind gebruikt de telefoon (en derhalve het abonnement). In dit geval heeft u een overeenkomst met de serviceprovider. Uw kind is geen partij bij de overeenkomst. De provider zal dus geen schulden kunnen verhalen op uw kind, maar wel op u. Mocht uw kind dus te veel bellen en daardoor schulden maken, dan bent u het spreekwoordelijke haasje. Contractueel gezien kunt u de door uw kind gemaakte schulden niet verhalen op uw kind, omdat u waarschijnlijk geen overeenkomst hebt met uw kind.

Redmiddel: overeenkomst vernietigen

Als de eerste variant van toepassing is: uw minderjarig kind heeft ZONDER toestemming van u het telefoonabonnement gesloten en maakt hij of zij hierdoor schulden, dan kunt u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst van uw minderjarig kind vernietigen. Minderjarige kinderen kunnen namelijk officieel niet zelf een overeenkomst aangaan. Hier zijn echter wat uitzonderingen op. Voor meer informatie over het vernietigen van een overeenkomst kunt u dit artikel lezen: Overeenkomst vernietigen

Let wel: dit redmiddel werkt enkel en alleen bij minderjarige kinderen. Bij kinderen ouder dan 18 jaar kunt u overeenkomsten niet meer vernietigen.

Overzicht

De situaties zoals hierboven beschreven staan in dit overzicht, zodat u snel inzicht hebt in uw mogelijkheden:

Overeenkomst aangegaan door Schulden verhaalbaar op Mogelijk om de overeenkomst te vernietigen
Kind zelf (zonder toestemming) Kind Ja
Kind + ouder Kinder + ouder Nee
Ouder Ouder Nee

Vragen

Mocht u na het lezen van dit artikel vragen hebben over het vernietigen van een koopovereenkomst, laat dan een reactie achter.

Aanvullingen/tips/verbeteringen zijn ook altijd welkom! Wederom het verzoek om hiervoor een reactie achter te laten.