Schuldbemiddeling in België

Schuldbemiddeling in Belgie

Het kan elk van ons overkomen: je geraakt in financiële problemen. Eigen schuld, dikke bult?  Feit is dat je hulp nodig hebt om uit je geldproblemen te geraken. Zelfs de hulpverlenende instanties geven als eerste advies: wacht niet te lang om financiële bijstand te vragen. Een eerste kennismaking met schuldenhulp…
 
 

Waarom schuldbemiddeling vragen?

  • Het kan zo ver gekomen zijn dat je financiële situatie zo ingewikkeld is geworden dat je eindelijk tot het besef bent gekomen dat het zo niet verder kan: een hoop onbetaalde rekeningen, afsluiting gas, electriciteit en telefoon, aanmaningen, aangetekende herinneringen, deurwaarders op de stoep en nog meer van deze ellende. Kortom: je ziet het financieel niet meer zitten en hebt daarbij hulp van wie dan ook nodig. Het is als het ware 5 voor 12! Groot alarm!
  • Het voornaamste besef bij al deze ellende moet zijn dat je dit ZELF maar al te goed beseft: het kan zo echt niet verder! Dit is het allereerste, noodzakelijke begin. En hopelijk komt dit besef op tijd want hoe langer je wacht, hoe groter de put wordt. Het is dus tijd om hulp te gaan zoeken…

Waar moet je zijn?

Eens het besef van je dramatische situatie is gekomen, ga je best naar het OCMW van je gemeente. Een tweede mogelijke schuldbemiddelaar is het CAW , het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Dit centrum is minder bekend bij ons allen maar bestaat dus ook. Zowel het OCMW als het CAW helpen je bij schuldbemiddeling.

Wat doen schuldbemiddelaars?

  1. Vooraleer deze instanties iets voor je kunnen betekenen, moeten zij natuurlijk weten hoe de stand van zaken is. Daarom gaan zij eerst en vooral berekenen hoeveel schulden je hebt.
  2. Daarna gaan ze onderhandelen met de schuldeisers om te kijken of er iets met het openstaande bedrag kan worden geregeld.
  3. Tenslotte: eens je openstaande schulden opgeteld, maken ze een afbetalingsplan.

Zit je te diep in de problemen?

♦ Dan ziet jouw toestand er natuurlijk niet al te rooskleurig uit. Als uit de optelsom van al je schulden blijkt dat je met jouw inkomen onmogelijk alle schulden kunt afbetalen, zal het OCMW of CAW besluiten tot een volgende stap: collectieve schuldregeling. Dat wil zeggen: jouw situatie komt voor de arbeidsrechter en die beslist dan in de meeste gevallen dat er een advocaat wordt ingeschakeld die als schuldbemiddelaar optreedt.

♦ Voor jou als schuldenaar is dat geen ramp: je krijgt een ‘beschermde status’. Alle schulden worden namelijk bevroren (ze kunnen dus niet meer toenemen) en er wordt ook onderhandeld en beslist om sommige schulden helemaal kwijt te schelden. Maar… je moet nog steeds je schulden beetje bij beetje afbetalen!

Conclusie

Dit is geen artikel met pasklare antwoorden voor problemen. Dat kan ook niet: elke situatie is anders: hoe is de gezinssituatie? Ben je gehuwd, alleenstaande, gescheiden, student, met of zonder kinderen? Hoe groot is de schuldenberg? Welk is de aard van de schulden? Hoe lang duurt de achterstand? Hoeveel inkomen heb je?

De bedoeling van dit artikel is alleen maar om je aan te sporen om hulp te gaan zoeken, zo snel mogelijk. Waarom? Omdat je in een situatie bent beland dat je het niet meer alleen kan bolwerken! Doen!

Link

Erkende diensten, klik op de provincie om jouw eigen gemeente of stad te vinden!