Prioriteit bij afbetaling van meerdere schulden

Voor wie is dit artikel?

Dit artikel is bedoeld voor: mensen met zo veel schulden dat de problemen steeds groter dreigen te worden. Ziet u door de bomen het bos niet meer, en ziet u geen uitweg uit uw schuldenbrij? Probeer dan onderstaande prioriteitenlijstje te hanteren.

Inleiding

Voor mensen die schulden bij meerdere instellingen hebben, kan het soms moeilijk zijn om te kiezen wat ze als eerste gaan afbetalen. Het lijkt voor de hand te liggen om als eerste te betalen aan de deurwaarder die het hardste schreeuwt. Dit is meestal niet verstandig. Hieronder probeer ik uit te leggen waarom bepaalde instanties de voorrang verdienen boven andere instanties.

Ik zal beginnen met het geven van het prioriteitenlijstje van verschillende schuldeisers, en daaronder uitleggen waarom ik deze volgorde in afbetaling van schulden adviseer.

Schuldeisers op volgorde van prioriteit

 1. Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
 1. Huur- of Hypotheekschulden
 1. Gas, water en elektriciteit (GWE)
 1. Incasso Bureaus
 1. Zorgverzekering
 1. Banken
 1. Belastingdienst
 1. Openstaande rekeningen bij bedrijven, nog niet doorgestuurd naar incassobureaus

Waarom deze volgorde?

Natuurlijk is het nog prettiger als u in staat was om al uw schulden af te lossen. Dan zat er niemand meer op uw nek. Helaas is niet iedereen daartoe in staat. Het risico bestaat dat als u de verkeerde volgorde gebruikt, problemen alleen maar groter worden. Daarom zal ik per schuldeiser aangeven waarom deze zo belangrijk is:

 1. Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB):

Risico: U kunt worden gegijzeld, waardoor u het risico loopt uw baan of uitkering te verliezen.


Als u nog boetes open hebt staan bij het CJIB, en u betaald dit niet op tijd af bestaat de mogelijkheid dat het CJIB u laat gijzelen. Dit wil zeggen dat de politie u in hechtenis neemt. Voor sommige boetes kan dit betekenen dat deze hechtenis een vervanging is voor betaling van de boete, maar niet altijd! Vooral voor verkeersboetes (Mulder of Wahv boetes) moet u nog steeds betalen, ook nadat u in hechtenis bent geweest. Let op: voor elk type boete gelden andere regels. Dit staat uitgelegd in een begeleidende uitleg die met de bekeuring wordt opgestuurd. Niet voor alle boetes kunt u worden gegijzeld. Deze bekeuringen zijn dan ook minder belangrijk. Want wat er nu zo erg is aan hechtenis: U loopt het risico uw baan of uitkering te verliezen. Dit kan er weer voor zorgen dat uw schulden oplopen.

 1. Huur- of hypotheekschulden:

Risico: U kunt uw woning verliezen, waarna het zeer moeilijk wordt uw leven op orde te houden.

Bij een te grote achterstand van de betaling van uw huur of hypotheek (woonlasten) loopt u het risico om uit uw huis te worden gezet. In Nederland heeft vooral de huurder veel bescherming van de wet, maar denk niet dat het onmogelijk is om uit uw woning te worden gezet. Dit komt zeer vaak voor! Dit kan betekenen dat u hierdoor echt dakloos wordt. In dat geval is het erg moeilijk om uw leven nog op orde te houden. Vaak verliezen daklozen al snel hun baan. Maar ook al zou dit voor u niet betekenen dat u echt op straat terecht komt, prettig is het zelden. Ook als u terecht kunt bij vrienden of familie is het vaak nog maar de vraag of u zich daar ook kunt inschrijven bij de burgelijke stand van de gemeente. Als dit niet kan is de kans groot dat u problemen krijgt met uw uitkering (indien van toepassing). Daarnaast zal ook de belastingdienst moeilijker doen met het toekennen van toeslagen (huur- en zorgtoeslag).

 1. Gas, water en elektriciteit (GWE):

Risico: Uw leverancier kan u afsluiten, waardoor u zonder gas of electra komt te zitten.

Als u lang uw GWE rekening niet heeft betaald kan het zijn dat uw leverancier stopt met het leveren. Dit mag echter niet zomaar. Zo is het afsluiten van uw watervoorziening zelfs wettelijk verboden. Ook het afsluiten van gas en electra zijn voor de leverancier niet eenvoudig. Eerst moet de leverancier de gemeentelijke sociale dienst raadplegen voordat ze hiertoe over gaan. Ook is door een gerechtelijke uitspraak bepaald dat gas bij een koude winter niet mag worden afgesloten. Maar toch raad ik u aan om het niet zover te laten komen. Ook zou u namelijk bij verhuizing in moeilijkheden kunnen komen bij het zoeken van een nieuwe GWE leverancier. Het zal misschien niet nodig zijn om uit te leggen, maar zonder GWE is het leven in uw huis toch een stuk onaangenamer. Probeert u maar eens te koken zonder gas of electra; 's winters uw huis warm te krijgen zonder gas of uw eten vers te houden in uw koelkast zonder elektriciteit.

 1. Incasso Bureaus

Risicos: Schuld wordt hoger en beslaglegging op uw inkomen.

Incasso Bureuas (IB) zijn misschien wel de vervelendste van alle schuldeisers. Dat is ook hun bedoeling, omdat het comerciele bedrijven zijn die niets anders doen dan schulden voor opdrachtgevers innen. Niet alleen is het vervelend dat ze u zo op de huid zitten, ook gaan vaak met elke brief de incasso-kosten omhoog. Deze kosten proberen ze natuurlijk op u te verhalen. Dit is niet altijd terecht (ga hier dus niet klakkeloos mee akkoord) maar vaak ook wel. Dit betekend dat wat eerst een kleine schuld was, na verloop van tijd toch flink in de papieren kan gaan lopen. Wat minstens net zo vervelend is: een IB kan beslag op uw inkomen leggen. Op dat moment heeft u weinig invloed op de mate van afbetaling. Mocht u een andere schuld dus belangrijker vinden dat diegene waarvoor beslag is gelegd, dan bent u niet meer in staat om zelf ervoor te kiezen om eerst die belangrijker schuld af te betalen. Let hierbij op het bestaan van de beslagvrije voet. Dit is het deel van uw inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd!

Toch blijft een schuld bij een IB vervelend. Probeer daarom te voorkomen dat een schuldeiser uw schuld doorstuurd naar een IB. Ook kunt u proberen, als dit net is gebeurd, alsnog direct met de schuldeiser zelf (en dus niet het IB) een regeling te treffen. Dit voorkomt hoge incasso kosten.

 1. Zorgverzekering

Risico: Stopzetting van uw zorgverzekering. Dit kan bij onverwachte ziekte of ongeluk voor hoge nieuwe schulden zorgen.

Dit is wel de meest relativerende alinea van het hele artikel. Wat is er namelijk veel belangrijker dan uw schulden? Juist ja, uw gezondheid. Wat er ook gebeurd, bedenk dat schulden niet meer zijn dan een afspraak tussen twee partijen, best belangrijk, maar niet meer dan dat. Uw gezondheid echter, is een van de belangrijkste dingen die u heeft. Al is het alleen maar omdat het oplossen van uw financiele problemen veel moeilijker is met een slechte gezondheid. Een sollicitatiegesprek aangaan terwijl u een longontsteking hebt is natuurlijk geen pretje. Daarom is het belangrijk om altijd zonder twijfel naar een dokter te kunnen gaan. Goed verzekerd zijn is hierbij wel een voorwaarde (als u niet ook de dokterskosten bij uw stapel schulden wilt voegen).

 1. Banken

Risico: Negative BKR registratie. Erger nog is als uw eigen bankrekening wordt geblokkeerd

Als uw bank na meerdere aanmaningen uw schuld aan hen te betalen er toe over gaat om uw bankrekening te blokkeren heeft u een serieus probleem. De kans is namelijk groot dat u op dat moment ook geen rekening meer kunt openen bij andere banken omdat u een bijzonderheidscodering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft (zie ook: Wat is de BKR Score ). Dit kan grote problemen veroorzaken voor het ontvangen van uw inkomen. Ook wordt het regelen van de rest van uw financien/schulden hierdoor wel een stuk moeilijker gemaakt.

 1. Belastingdienst

Risico: Geen enorm risico, vervelend is alleen dat het tot in lengte van dagen wordt onthouden. Vroeg of laat moet u dit terugbetalen.

Een schuld bij de Belastingdienst (BD) is niet de meest vervelende schuld, de risico's zijn niet enorm. Wat wel lastig is, is dat de BD u meteen weet te vinden zodra u verhuisd, en erg lang onthoud dat u een schuld bij ze hebt. Ook kan de BD een schuld naar een incasso bureau sturen. Op dat moment is deze schuld net zo vervelend geworden als elke schuld die besproken is bij punt 4.

 1. Openstaande rekeningen bij bedrijven, nog niet doorgestuurd naar incassobureaus

Risico: De schuld kan worden doorgestuurd naar een incasso bureau

Hoewel deze groep schulden onderaan het lijstje staat is ze natuurlijk niet onbelangrijk. Een schuld die te lang is blijven liggen is net als oude vis: hij gaat stinken. Soms komt u er bij een kleine schuld wel mee weg om hem niet af te betalen. De schuldeiser zal deze misschien niet doorsturen naar een incasso bureau. Maar als dit wel gebeurt, heb je de zelfde ellende als hierboven is besproken bij punt 4. Maar zolang dit niet is gebeurd, is het niet altijd nodig om zo snel mogelijk van deze schuld af te zijn (als u ook nog schulden heeft die hoger op deze lijst staan bijvoorbeeld). In dit geval is het aan te raden om met de schuldeiser een afbetaling af te spreken die zo laag mogelijk is. Dit voorkomt dat de schuldeiser de schuld doorstuurd naar een incasso bureau, en u houdt geld beschikbaar om de rest van uw financiën te regelen. Belangrijk is het hierbij natuurlijk wel dat u deze afspraken ook nakomt. Anders zal het steeds moeilijker zijn om nieuwe afspraken met diezelfde schuldeiser te maken. Mocht u merken toch moeite te hebben om uw maandelijkse afbetaling op te hoesten, probeer dan de afspraak naar beneden bij te stellen. Dit zal de schuldeiser u veel makkelijker kunnen vergeven dan het niet nakomen van de afspraak/niet betalen.

Tot slot

Hopelijk heeft u iets aan het bovenstaande artikel. Mocht u echter vinden dat iets niet klopt aan mijn argumenten, volgorde, of mist u een categorie schuldeiseres, dan stel ik het zeer op prijs als u hierover een reactie achterlaat op deze pagina.