Investeren in een Life Settlement Policy

 Inleiding

Beleggen is een grote bron van inkomsten voor investeerders, de keuze in beleggingsvormen is daarom ook erg groot en er gaat veel geld, heel veel geld in om! Zo kun je dus ook beleggen in een Life Settlement policy, maar wat is dat nou en waarom zou je daarin investeren?

Wat is een Life Settlement policy

Een Life Settlement Policy is het beleggen in een life insurance policy (levensverzekering), zoals we die voornamelijk kennen in Amerika. Sinds 2002 is het ook in Nederland mogelijk om te beleggen in Life Settlement Policies.

Waarom investeren in een Life Settlement Policy

In Amerika worden veel van deze lopende Life Settlement Policies verkocht omdat de polis niet meer voldoet aan de wensen en eisen van de begunstigde. Echter blijven de dekkingen waarvoor de polis destijds is afgesloten wel behouden, dus ook de waarde van de Life Settlement policy! Die waarde van de polis staat vast en word dus niet beïnvloed door renteschommelingen, beursfluctuaties of vastgoedprijzen. Hierdoor is het een zeer aantrekkelijke vorm van beleggen geworden met rendementen tussen de 8 en 15 %.

Voordelen van beleggen in Life Settlement

  • Er zit voor beiden partijen een voordeel aan op financieel vlak, de verzekerde wordt marktconform uitbetaald bij leven en betaalt geen premies meer. De belegger krijgt een goed rendement vanwege het aankopen van de Life Settlement Policy voor 40 tot 60 % van de reële waarde (inclusief de verplichtingen van de premie). Als de verzekerde uiteindelijk komt te overlijden wordt er 100% van de waarde van de polis uitgekeerd dat is een winst voor de belegger tussen de 40 en 60 %. Kortom een hoog rendement met weinig risico's.
  • Geen zorgen vanwege renteschommelingen, beursfluctuaties of veranderende olieprijzen wat bij andere beleggingen wel een risico kan zijn.

Risico's van beleggen in Life Settlement

  • Doordat u niet van tevoren weet wanneer de verzekerde komt te overlijden is er geen zicht op wanneer er een uitkering komt van de polis. Het kan dus zijn dat u erg lang moet wachten voordat u een financieel voordeel behaalt met uw investering in een Life Settlement policy.
  • Doordat de polis in Dollars uitgekeerd wordt is het afhankelijk van de valutakoers op dat moment hoeveel u uiteindelijk krijgt. U kunt eventueel een rekening openen die uitsluitend met dollars werkt. Zo kunt u zelf bepalen na uitkering van de polis wanneer u het geld omwisselt bij een gunstige dollarkoers voor euro's.
  • Als u uw investering niet bij een onafhankelijk fonds, trustorganisatie of bankruptcy remote partij in beheer is, maar bij een bedrijf, loopt u de kans, dat bij het stop zetten van het bedrijf of een liquidatie dat u de investering kwijt bent. Zorg er daarom altijd voor dat uw investeringen beheerd worden door een onafhankelijke partij.

Een fabel over Life Settlement

Iedereen sterft dus 100% gegarandeerd rendement Dat iedereen een keer overlijd is zeker, maar dat wil niet zeggen dat er 100% zekerheid is over het rendement wat er te behalen valt. Komt de verzekeraar in de financiële problemen, of worden de premies niet betaald, zijn enkele voorbeelden van voorvallen waardoor er geen 100% garantie op rendement gegeven kan worden.

Advies

Laat u eerst goed voorlichten voordat u gaat investeren in Life Settlement policies, zoek naar een onafhankelijk fonds, trustorganisatie of een bankruptcy remote partij die transparant is en ondertoezicht staat van bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Andere vorm van beleggen

Forex