Hoe en waarom een winstwaarschuwing

Waarom geeft een bedrijf een winstwaarschuwing

Elk beursgenoteerd bedrijf geeft tegenwoordig een winstwaarschuwing uit, ook wel 'profit warning' genoemd. Dat klinkt niet als goed nieuws. Nu met de kredietcrisis lijkt het wel of elk zichzelf respecterend bedrijf een dergelijk negatief bericht de wereld instuurt. Waarom geven zij een dergelijke waarschuwing en voor wie?

Wanneer?

 • Beursgenoteerde bedrijven geven een winstwaarschuwing als zij verwachten dat de toekomstige winst beduidend lager zal zijn dan verwacht.
 • De bedrijven geven als het ware toe dat ze niet in staat zullen zijn om de vooral geraamde winst te behalen.
 • De oorzaak kan van conjuncturele (dus tijdelijke) aard zijn maar ken ook een structurele reden hebben.
 • Tegenwoordig worden dit soort waarschuwingen publiekelijk bekend gemaakt, in tegenstelling tot voor de jaren negentig toen dit alleen in besloten kring gebeurde.

Voor wie?

 • Bedrijven willen op deze manier alle belanghebbenden (ook wel stakeholders genoemd) zoals werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders (in feite de eigenaars van het bedrijf) en de samenleving in het algemeen altijd juiste informatie geven omtrent de situatie van de onderneming: zowel het goede als het slecht nieuws.
 • De term is betwist: volgens sommigen zou de correcte term winstverlagingswaarschuwing, verlieswaarschuwing of winstalarm zijn.

Corporate governance = deugdelijk bestuur

 • Corporate governance is de Engelse term voor goed verantwoord ondernemingsbestuur.
 • Op internationaal niveau werden na enkele grote schandalen (Enron) de afgelopen jaren regels en aanbevelingen inzake corporate governance opgesteld voor de bedrijven.
 • Binnen de Europese Unie heeft de Commissie in mei 2003 een actieplan inzake Corporate Governance meegedeeld. Inhoud van dit plan is onder andere dat iedere lidstaat een referentiecode moet uitwerken waaraan de ondernemingen zich moeten houden. Indien de ondernemingen zich er niet aan houden, moeten zij uitleggen op welke punten zij hiervan afwijken en waarom.
 • In Nederland heeft men de code Tabaksblat opgesteld. Er zijn in Nederland slechts enkele ondernemingen die de voorschriften van de code Tabaksblat negeren. Een voorbeeld is Hunter Douglas dat haar aandeelhouders nauwelijks inspraak geeft.
 • In België werkt men met de code Lippens voor beursgenoteerde bedrijven en de code Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven.

Reactie van de beurs

Gewoonlijk daalt de beurskoers van het betrokken aandeel. Is die daling overdreven dan schept dit een koopgelegenheid. Toch is het altijd verstandiger om naar de waardering van het aandeel te kijken.