Wie is Ad Nooten

Ad Nooten is een zelfstandig trader en belegger die zijn visie met u deelt

Wie_is_Ad_Nooten-IntroPlaatje.jpg

Ad Nooten is bij beleggers een beroemdheid door zijn kijk op beleggen in aandelen. Ad Nooten is een van de bekendste zelfstandige traders binnen de professionele beroepsgroep van traders op de beurs. Voor Ad Nooten was het beleggen op Euronext een hobby. Ruim tien jaar geleden heeft Ad Nooten van het traden op de beurs zijn beroep gemaakt. Zijn transacties op de beurs voert hij vooral uit op basis van technische analyse, TA. Het mooie is dat iedereen kan inmiddels kan delen in zijn kennis en met zijn succesvolle adviezen voor beleggen in 2020 zijn voordeel kan doen. Profiteer ook als daytrader in 2020.

De Technische Analyse in 2020

In de technische analyse die door vele handelaren en daytrader wordt gebruikt, wordt verondersteld dat:

  1. Alles wat de koers van een aandeel of aandelen kan beïnvloeden, is ook in het koersverloop van een aandeel verdisconteerd.
  2. Koersen bewegen volgens een bepaalde trend. Bekend motto hierbij is The trend is your friend.
  3. De historie zichzelf in belangrijke mate herhaalt. Steunniveaus en weerstanden, golfbewegingen en historisch herkenbare patronen in koers en volume geven inzicht in de vraag- en aanbod situatie van een bepaald aandeel en hebben daarmee een voorspellend karakter.
  4. Wie de grafieken en ontwikkelingen van een aandeel goed kan lezen heeft geen aanvullende economische kennis over het bedrijf zelf meer nodig en hoeft dus de krant niet meer te volgen. Dat scheelt dus weer wat abonnementen.

Candlestick methode bij day traden

Er zijn meerdere manieren om de koersen van aandelen en afgeleide producten grafisch weer te geven. Ad Nooten baseert zich op de zogenaamde candlestick methode en hecht zeer veel waarde aan de Fibonnacci niveaus en de daarbij behorende verhoudingsgetallen. Een candle bestaat uit een rechthoekje dat gedurende de dag of een langere periode het verschil tussen de opening en het slot van een koers weergeeft. Bovendien kan daar nog een lijntje onderuit of bovenuit steken. De candles zijn wit of zwart. Indien wit, is de slotkoers van die candle boven de openingskoers uitgekomen. Indien zwart, dan ligt de slotkoers onder die opening. In één oogopslag is zo grafisch te zien hoe de koers zich ontwikkelt. Door vervolgens deze candles te verbinden worden vervolgens allerlei patronen zichtbaar die u het signaal geven om te kopen of juist te verkopen. Hoe meer ervaring u hiermee hebt, hoe eenvoudiger het wordt en hoe meer houvast het u zal geven.

Technische en fundamentele analyse

Waar nogal wat analisten alleen kiezen voor technische analyse en daarbij alle fundamentele en economische analyse uitsluiten, kiest Ad Nooten voor de combinatie van technische analyse en fundamentele analyse. De technische analyse vormt het speerpunt, maar ook het economische nieuws wordt goed in de gaten gehouden. Dat is voor de pure technisch analisten vaak vloeken in de kerk. Zij baseren zich alleen op de grafieken en zeggen zelfs geen krant te lezen, omdat alles uit de koersontwikkelingen is af te leiden. De combinatie, waarvoor Ad Nooten kiest is dus opvallend en geeft hem bij zijn transacties een zekere kennisvoorsprong.

De actuele ADN beursanalyse van aandelen

Ad Nooten beschikt over een zeer succesvolle site, ADN Beursanalyse, waar gedurende de dag vele traders en beleggers met hem meelezen en vaak ook wachten op zijn advies. Een echte aanrader dus voor wie op de beurs succesvol wil zijn.