Vormen van beleggen

Vormen van beleggen: inleiding

Dat beleggen geen sparen is mag duidelijk zijn. Bij beleggen steek je, je geld ergens in en hoopt daar later meer voor te kunnen ontvangen. Verschillende mogelijkheden zijn, het steken van je geld in activiteiten van verschillende bedrijven, het uitlenen van geld aan bijvoorbeeld de overheid of bedrijven of het investeren van je geld in bijvoorbeeld vastgoed of grondstoffen.

De belangrijkste kenmerken van beleggen zijn: Pieken en dalen in het rendement, ofwel het rendement in de opbrengst of het verlies dat wordt verkregen. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt wel dat beleggen op lange termijn 'bijna' altijd meer oplevert dan sparen.

Vormen van beleggen: redenen om te beleggen

Over het algemeen zijn er vier redenen die als goed worden beschouwd om te gaan beleggen. Deze zijn als volgt te benoemen:

 1. De wens een hoger rendement te behalen dan sparen.
 2. Beleggen is een boeiende bezigheid, zo ziet men het.
 3. Een manier om meer betrokken te zijn bij de financiele en economische ontwikkelingen.
 4. Ook wordt het door sommigen als sport gezien. Vreugde bij winst, verdriet bij verlies.

Vormen van beleggen: de verschillende vormen

Er zijn velen verschillende vormen van beleggen, wat ook wel als investeren kan worden geformuleerd. De belangrijkste vormen van beleggen zijn de volgende:

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Beleggingsfondsen
 • Index beleggen
 • Opties, futures en speeders
 • Valuta - Forex
 • Beleggen in onroerend goed
 • Edele metalen
 • Groen beleggen

Vormen van beleggen: aandelen

Een van de belangrijkste en bekendste vormen van beleggen zijn aandelen. Een aandeel is een deelneming in het kapitaal van een bedrijf. Er zijn verschillende vormen van, ofwel soorten aandelen, hier kort en simpel beschreven:

Soort aandeel Uitleg
Prioriteitsaandelen Dit zijn aandelen die in handen zijn van enkelen, die daarmee o.a. de naam van het bedrijf beheersen. Dit zijn meestal de oprichters of hun opvolgers, maar soms ook wel houders van veel aandelen in het bedrijf.
Preferente aandelen Aandelen die bij winst uitdeling voorrang hebben op gewone aandelen.
Niet-volgestorte aandelen Dit zijn aandelen waarop slechts een deel van het bedrag is gestort. Ze mogen niet op de officiële beurs worden verhandeld, wel op de parallel markt. Niet-volgestorte aandelen zijn bijna verdwenen.
Cumulatief preferente aandelen met of zonder winst dekking Dit zijn aandelen om de preferente aandelen aantrekkelijker te maken. Bij deze aandelen is het dividend (winstaandeel) oplopend. Dat betekent dat als de resultaten slecht zijn, dat je het dividend nog te goed hebt in de volgende jaren.

Vormen van beleggen: obligaties

Eén van de andere bekendste vormen van beleggen naast aandelen zijn obligaties. Een obligatie is een verplichting, een schuldbekentenis, schuldbrief, van een lening vaan een staat, provincie, gemeente enz. Of van een vennootschap, tegen een vaste rente, soms volgens een lening af te lossen: een obligatie geeft in tegenstelling tot een aandeel een vaste rente.

Converteerbare obligaties is een bijzonder soort obligatie die voor de belegger is om veilig te beleggen. Daarnaast heeft de converteerbare obligatie de mogelijkheid om wanneer de koersen van een aandeel stijgen om daar van mee te profiteren.

Vormen van beleggen: beleggingsfondsen

Voor mensen die niet bezig willen zijn met aandelen zijn er andere vormen van beleggen zoals bijvoorbeeld beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen spreiden hun vermogen over meerdere aandelen of obligaties, zodat het risico beperkt is. Beleggingsfondsen keren net als gewone aandelen dividend uit en de koersen kunnen omlaag of omhoog gaan, maar meestal gebeurt dit minder heftig dan bij individuele aandelen.

Beleggingsfondsen zijn een goed alternatief voor aandelen of obligaties als je zelf niet al te veel tijd in je beleggingen wilt steken. Bovendien zijn de aankoopkosten geringer, vaak maar enkele tienden van procenten. Elke bank heeft tientallen beleggingsfondsen, algemene beleggingsfondsen en specialistische die bijvoorbeeld alleen maar in energie of technologie bedrijven beleggen.

Vormen van beleggen: index beleggen

Indexbeleggen is een vorm van passief vermogensbeheer. Een voorbeeld van een index is AEX of de AMX. Het vermogen wordt hierbij belegd volgens de samenstelling van een aandelenindex of een andere financiële index. Men doet geen poging om een hoger rendement te behalen dan deze gekozen index die als benchmark fungeert. Ook in dit vorm kan actief of passief worden belegd.

Vormen van beleggen: opties, futures en speeders

Er bestaan ook vormen van beleggen die iets meer risico met zich meedragen. Opties, futures en speeders zijn zogenaamde derivaten of afgeleide producten, dat betekent dat je niet in het product zelf handelt, maar in de toekomstige waarde van een product.

Bij de handel in derivaten kan je met een relatief geringe investering een zeer hoog rendement behalen. Je kan ook veel geld verliezen, vaak je gehele inleg of zelfs nog meer dan je inleg. Rendementen van honderden procenten zijn geen uitzondering in de derivatenhandel.

Vormen van beleggen 5: Valuta - Forex

Beleggen in soorten valuta van binnen- en buitenland. Deze manier heeft een groot risico om geld te verliezen maar ook kans op hoge rendementen. De buitenlandse valuta heet ook wel 'de vreemde valuta'.

Een voorbeeld is natuurlijk de dollar. Als je dit gaat doen, handelen in vreemde valuta's, moet je goed weten hoe de economie in het land zelf is.

Geld verdienen met valutahandel? Hoe verdien je geld met handel in valuta

Vormen van beleggen 6: Onroerend goed

Een van de andere vormen van beleggen is beleggen in onroerend goed, zoals vastgoed. Beleggen in onroerend goed is het participeren in de exploitatie van onroerend goed. Vaak zijn het grote investeringsmaatschappijen die hele winkelcentra en kantoorpanden exploiteren. De investeringsmaatschappijen kopen de panden op of laten deze bouwen en verhuren deze dan aan de gebruikers zoals winkels en bedrijven.

Investeringsmaatschappijen beschikken zelf niet over voldoende gelden en trekken geld aan van private investeerders zoals de particuliere belegger.

Vormen van beleggen 7: Edele metalen

Bij een belegging in edele metalen zoals goud, zilver en bijvoorbeeld platina, wordt de prijs (en dus het rendement) geheel bepaald door vraag en aanbod. Dit komt door het ontbreken van een inkomensstroom bij edele metalen, hetgeen bij de meeste effecten wel het geval is.

Verschuivingen in vraag en aanbod geven deze vorm van beleggen een instabiel karakter. Daarnaast krijgt een belegger in edele metalen te maken met bijkomende kosten als verzekerings- en bewaarkosten, die een drukkend effect op het rendement hebben.

Vormen van beleggen: groen beleggen

Tussen de vormen van beleggen is dit wel de nieuwe must. Groen beleggen wil zeggen dat je in milieuvriendelijke technieken belegt, denk hierbij bijvoorbeeld aan windmolenparken, zonne-energie, waterkracht, vergassing-installaties, biodiesel en bijvoorbeeld milieuvriendelijke landbouwtechnieken.

Bij groen beleggen staat niet het rendement voorop, maar het milieu en meestal moet je rekening houden met een lager rendement dan bij de overige beleggingsvormen.

Ook bij groen beleggen zijn er legio mogelijkheden om via beleggingsfondsen deel te nemen. Veel van deze fondsen beleggen grotendeels in het buitenland omdat de mogelijkheden in Nederland zeer beperkt zijn.

Wil je ook groen beleggen en geld verdienen? Dat kan bij: Carbon Central Network

Vormen van beleggen: tot slot; een uitspraak over geld

Geld is als mest. Als je het goed verspreid, is het zeer heilzaam. Als je het op één hoop legt, stinkt het als de pest.

(Clint Murchison Jr.)