In wat onze spaarcentjes bij voorkeur beleggen in 2011

Inleiding

De financiële wereld heeft ongetwijfeld een erg bewogen jaar achter de rug. Inderdaad, het erg grillige, financiële jaar, werd volop beheersd door de schuldencrisis in de Eurozone én een schoorvoetend economisch herstel. Opkomende markten zetten ondertussen hun opmars ongestoord verder. Wat brengt ons het nieuwe financiële jaar, en waar moeten we bij voorkeur in beleggen, om onze spaarcentjes maximaal te laten renderen?

Aandelen opkomende markten

Heel wat befaamde, financiële experten geven in 2011 de absolute voorkeur aan het beleggen van onze zuur verdiende spaarcentjes in aandelen. Daarbij denken ze in de allereerste plaats aan de opkomende financiële markten én aan de aandelen van bedrijven die op deze groeimarkten actief zijn. Hierbij nemen internationale voedings-én hoogtechnologische bedrijven een vooraanstaande plaats in. De betrokken groeilanden hebben ook steeds meer en meer nood aan een efficiënter productieapparaat. Ze gaan dus nog nadrukkelijker op zoek naar die bedrijven, die hen daarbij zoveel mogelijk kunnen helpen.

Rendement devidenten

Een andere aandelencategorie die door experten sterk naar voor wordt geschoven, zijn ongetwijfeld aandelen met een hoog devidend. Ruim zestig procent, goed voor méér dan tweehonderd aandelen, lieten vorig jaar een rendement van bijna vier procent optekenen. Dat is zelfs vergelijkbaar met een coupon van een staatsobligatie. Aanraders hier zijn ongetwijfeld de telecomsector en de petro-chemische nijverheid.

Wat met de Dollar?

Financiële specialisten voorspellen, tegen het einde van dit jaar, dat de Euro en de Dollar evenveel waard zullen zijn. Volgens hun scenario, zal de uro de komende maanden verder verzwakken. Men verwacht dan ook dat de Europese centrale bank zal werken aan een exit. Toch wordt algemeen verwacht dat er nog meer liquiditeiten in de economie zullen moeten gepompt worden. Daarbij kampt de Eurozone met een veel te lage groei. Dat is volgens deze financiële experten een veel groter probleem, dan de torenhoge overheidsschulden in vele Europese landen. De enige uitweg uit deze financiële problemen, is een zwakkere munt. Daardoor wordt de economie extra gestimuleerd.

Blijft olie het zwarte goud?

De prijs van de ruwe olie steeg in 2010 met méér dan twintig procent. Vandaag moet al méér dan negentig Dollar voor één vat ruwe Noordzee-olie worden betaald. De meerderheid der economisten blijft nochtans erg positief wat de toekomst van dit zwarte goud betreft. Binnenkort zal de kaap van de honderd Dollar ongetwijfeld overschreden worden. Reden hiervan is de structurele economische groei, die dit jaar op vier procent wordt geraamd. Zowel in economische groeilanden in Azië, Latijns-Amerika als in het Midden-Oosten, is deze groei intensiever, hetgeen ongetwijfeld zal resulteren in een opvallende toename van de vraag naar olie. Daarbij komt nog dat de olieproducerende landen, aangesloten bij de OPEC, al lang vragende partij zijn om de olieprijs te verhogen. Zijn spaarcenten beleggen in deze sector is dus beslist aan te raden.

Toch ook oppassen geblazen

Nog steeds volgens dezelfde financiële experten, is het oppassen geblazen met beleggen ingoud, momenteel sterk overgewaardeerd. De productiekost van dit edele metaal bedraagt vandaag zo'n vierhonderd dollar. Verwacht wordt dat de goudprijs zal blijven stijgen. Deze stijging weerspiegelt het nog steeds groeiende wantrouwen tegen de verschillende Europese, nationale banken. Ook beleggen in staatsobligatie's is sterk af te raden. De perikelen rond de Euro zal de financiële markten immers ook dit jaar nog blijven beheersen. De kans dat de rente zal dalen en de koersen stijgen, is bovendien verwaarloosbaar. Ook met het beleggen in grondstoffen is een eerder afwachtende houding zeker niet misplaatst. Door de sterke wereldconjunctuur én het feit dat China zijn voorraden strategisch wil veilig stellen, zal de vraag naar metalen groot blijven.

Op spaarrekening parkeren

Bij dit alles heeft het geen enkele zin om zijn spaarcenten cash te behouden of op een spaarrekening te parkeren. Dat loont zelfs de moeite niet meer, want dat bracht vorig jaar nog nauwelijks wat op. Toch is het verbazend, hoeveel mensen nog steeds hun vertrouwen stellen in de de spaarrekening en in het klassieke spaarboekje. In 2010 nam het bedrag op de spaarboekjes weer met ruim vijftien procent toe, een evolutie die volkomen strijdig is met de raad van de financiële experten...