Wat is een claimemissie en de waarde van de claim

Claimemissie als noodmaatregel bij KPN en Delta Lloyd

Waarin_gaat_u_beleggen_tips_voor_beleggers-IntroPlaatje.jpg

Verdien geld met een claimemissie en weet wat uw claim waard is. Een bedrijf dat zijn vermogen moet versterken, omdat het in zwaar weer zit of zich bij de overname van een bedrijf heeft verkeken op de gevolgen daarvan, kiest regelmatig voor een claimemissie. Zo ook KPN in 2013 met een claimemissie van maar liefst 4 miljard euro, in 2016 was Delta Lloyd aan de beurt. Het is een noodmaatregel waarbij de zittende aandeelhouders bijna geen kant meer op kunnen met alle gevolgen van dien voor hun belegging op de effectenbeurs. Het wel en wee van de claimemissie wordt hier uitgelegd. Doe er uw voordeel mee.

Versterken van het eigen vermogen

Bedrijven kunnen op vele manieren hun eigen vermogen versterken. Bijvoorbeeld door onderdelen van het bedrijf te verkopen, obligaties uit te geven of door middel van een nieuwe aandelenemissie. Bij de uitgifte van aandelen zijn er meerdere varianten denkbaar. Als het goed gaat met een bedrijf en de beurs, is de uitgifte van nieuwe aandelen geen probleem. Beleggers stappen dan graag in en regelmatig is het mogelijk om de aandelen ondershands onder te brengen bij grote beleggers zoals de grote pensioenfondsen. Als het allemaal wat minder voor de wind gaat, wordt er vaak gekozen voor de claimemissie.

Waarom een claimemissie?

Bij een claimemissie is een bedrijf er redelijk zeker van dat nieuwe aandelen toch zullen worden opgepikt:

  1. De nieuwe aandelen worden met korting aangeboden, waardoor de kans op kopers veel groter is.
  2. De zittende aandeelhouders kunnen eigenlijk niet anders dan in te stappen: als ze niet met de nieuwe emissie meedoen, zien ze alleen maar hun aandelenkapitaal verder verwateren.
  3. De zittende aandeelhouders hebben het voorkeursrecht, om de nieuwe aandelen in een bepaalde verhouding te ruilen tegen de bestaande aandelen. Zij krijgen bijvoorbeeld 5 nieuwe aandelen tegen 7 oude aandelen, zonder dat veel moet worden bijbetaald. Dit voorkeursrecht, de claim, is geld waard.
  4. Ook nieuwe beleggers kunnen nieuwe aandelen bemachtigen door de vrij verhandelbare claims van zittende aandeelhouders te kopen.
  5. Wil een zittende aandeelhouder niet met de nieuwe uitgifte meedoen, dan verkoopt hij zijn claim op de effectenbeurs. Er zijn in de praktijk genoeg kopers voor de claim, omdat het meestal een goedkope manier is om aan aandelen te komen, terwijl de zittende aandeelhouders blij zijn met de opbrengst van de verkoop van het claimrecht.

Hoe kan ik de waarde van de claim berekenen?

Het zal duidelijk zijn dat voor de zittende aandeelhouders van groot belang is hoe de ruilverhouding tussen oude en nieuw aandelen is. Doordat er nieuwe aandelen bijkomen, zal de waarde van het aandeel na de emissie lager zijn dan daarvoor. Het is zinvol om te bepalen wat de waarde van de claim op de beurs zal zijn. Om dit te bepalen, moet de waarde van het aandeel ex claim worden berekend en worden vergeleken met de uitgiftekoers. Dit gaat als volgt in twee stappen:

Stap 1

Bepaal de gemiddelde waarde van een oud en nieuw aandeel op basis van de koers op de beurs voor de oude aandelen, de uitgiftekoers en de ruilverhouding tussen oude en nieuwe aandelen. Dus stel de oude koers is 9 euro, de nieuwe uitgiftekoers is 4 euro en u moet 7 aandelen wisselen tegen 5 nieuwe aandelen en hoeft niet bij te betalen. Dan is de theoretische waarde van een aandeel ex claim gelijk aan:

Waarde ex claim= ((7*9 euro) + (5*4 euro))/12 = 6,92 euro

Stap 2

Omdat de uitgiftekoers gelijk is aan 4 euro, is de waarde van de claim per aandeel in dit voorbeeld gelijk aan:

Waarde claim= (5/7)* (6,92 euro- 4 euro) = 2,09 euro.

Slot

U kunt uw claim doorverkopen op de beurs, of ervan gebruik maken om nieuwe aandelen te kopen. Het spreekt voor zich dat bij een andere ruilverhouding, of bij andere koersen, ook de waarde van de claim anders is. Of u wel of niet gebruik maakt van uw claim hangt af van uw vertrouwen in de toekomstige koers van het aandeel. Meestal zakt de koers flink, naarmate de emissie dichterbij komt, maar is er daarna sprake van een opleving, omdat iedereen blij is dat de emissie voorbij is en met succes is afgerond.