Wat is technische analyse

Technische analyse

Technische analyse op de aandelenmarkt is de studie van grafieken en indicatoren, met als doel om toekomstige bewegingen te kunnen voorspellen.

Basisprincipes van technische analyse

Technische analisten bestuderen dus grafieken van aandelen of indices om trends en/of omkeerpatronen te ontdekken. De technische analist heeft geen boodschap aan nieuws over het bedrijf, bedrijfsstrategie of bedrijfsvisie. Dit is het werkgebied van de fundamentele analyse.

De technische analist gaat uit van drie basisprincipes:

 • In de prijs van een aandeel zit alles verrekend
 • Prijzen bewegen in trends
 • De geschiedenis herhaalt zich

In de prijs van een aandeel zit alles verrekend

Volgens de technisch analist zit in de prijs van een aandeel alles al verrekend. Dus alle interne factoren zoals winst, visie, management etc. Aangezien alles al in de prijs zit verrekend, heeft het dus ook geen zin om dit verder te gaan bestuderen, aldus de technische analist. De technische analist beseft wel dat de fundamenten in grote lijn bepalen of de koers van een aandeel zakt of stijgt, maar het is voor hem of haar geheel onbelangrijk welke fundamenten hier toe bijdragen.

De technische analist bestudeert dus alleen de koersverloop in grafieken en probeert de trend te bepalen.

Prijzen bewegen in trends

Prijzen bewegen altijd in trends. Er zijn drie mogelijke trends, te weten:

 • Opgaande trend
 • Zijwaartse trend
 • Neergaande trend

Een koers zal altijd in één van deze drie trends bewegen. Door het bestuderen van de grafiek is een trend eenvoudig te bepalen. Een trend is vast te stellen door een lijn te trekken onder de bodems van een koers en over de toppen van een koers. Er ontstaat dan een trendkanaal. De kans dat een koers binnen dit kanaal blijft bewegen, is groter dan dat de koers het kanaal zal verlaten. De lijn over de toppen fungeert dan ook als weerstandniveau en de lijn onder de bodems als steunniveau. Het verlaten van een trendkanaal wordt een uitbraak genoemd.

De geschiedenis herhaalt zich

Telkens weer blijkt dat de geschiedenis zich herhaalt. In een zelfde situatie zullen mensen weer hetzelfde reageren. De technische analist beroept zich hier op het feit dat de psychologie van de mens niet verandert. Door het bestuderen van grafieken kan de technische analist dus zien hoe mensen in het verleden hebben gehandeld in vergelijkbare situaties en dus hiermee een voorspelling kunnen doen van het toekomstige koersverloop.

Belangrijke patronen binnen de technische analyse

Er zijn min om meer twee belangrijke typen patronen binnen de technische analyse:

 • Omkeerpatronen
 • Voortzettingspatronen

Omkeerpatronen

Een omkeerpatroon geeft, zoals de naam al zegt, een omkeer in de trend aan. Bekende omkeerpatronen zijn:

 • De hoofd, -en schouderformatie
 • Dubbele toppen en bodems
 • Driedubbele toppen en bodems

Deze patronen geven dus een mogelijke trendomkeer aan. De technische analist probeert deze patronen te herkennen en hier op te anticiperen.

Voortzettingspatronen

Een voortzettingspatroon geeft, zoals de naam al zegt, een voortzetting van de trend aan. Bekende voortzettingspatronen zijn:

 • Vlaggen en Wimpels
 • Driehoeken
 • De wig

Deze patronen geven dus een mogelijke voortzetting van de trend aan. De technische analist probeert deze patronen te herkennen en hier op te anticiperen.

Indicatoren welke gebruikt worden bij technische analyse

Binnen de technische analyse zijn er enkele belangrijke en veel gebruikte indicatoren die een beeld moeten geven van de huidige trend of het ophanden zijn van een trendomkeer. Ook geven enkele indicatoren een goed beeld van de vraag en aanbod verhouding.

De volgende indicatoren worden veel gebruikt:

 • Volume
 • RSI
 • Moving Averages

Volume

Het volume geeft het aantal verhandelde aandelen weer. Wordt er veel gehandeld in een aandeel dan zal het volume dus groter zijn. Het volume geeft dus een indicatie van hoe sterk de prijstrend wordt ondersteund. Stijgt een koers bijvoorbeeld 5% met een flinterdun volume dan zegt dit minder dan dat de koers 5% stijgt met heel veel volume. Het volume is dus een handig hulpmiddel om te zien in hoeverre prijsvorming wordt ondersteund.

RSI

RSI staat voor Relatieve Sterkte Index. De RSI geeft een indicatie van de vraag en aanbod in de markt. De RSI beweegt tussen de 0 en 100. Een RSI boven de 70 geeft een overbought situatie weer en een RSI onder de 30 een oversold situatie. Tussen de 30 en 70 is een neutraal gebied.

Te verwachten is dat indien een koers overbought is, er dus meer vraag is dan aanbod, de markt op korte termijn een tegengestelde beweging laat zien. Hetzelfde geldt omgekeerd voor een oversold situatie.

De RSI geeft wel vaak de signalen erg vroeg af. Tevens gelden de overbought en oversold zones niet bij sterke uptrends of sterke downtrends.

Moving Averages

Moving Averages(MA) geeft een gemiddelde koers aan van een bepaalde termijn. Zo heb je bijvoorbeeld de 200-daags MA en de 50-daags MA.

Het is dus een voortschrijdend gemiddelde waarbij duidelijk wordt hoe het koersverloop zich ontwikkeld over een bepaalde periode.

Wanneer de MA de koers van onder doorkruist geeft dit een koopsignaal en wanneer de MA de koers van boven doorkruist geeft dit een verkoopsignaal.

Tips

 • Er zijn nog veel meer indicatoren en patronen. Koop een goed boek over technische analyse als u technische analyse wilt gaan toepassen.
 • Technische analyse kan ook goed gebruikt worden in combinatie met fundamentele analyse.