Wat zijn slapende bankrekeningen

Slapende bankrekeningen

We bankieren wat af tijdens ons leven. Betalen, verzekeringen, overschrijvingen, cheques, SEPA, lopende rekening, spaarrekening, termijnrekening en sinds een paar jaar internetspaarrekening. Misschien heb je ook nog wel een bankkluis of aandelen? Kortom: gedurende het leven laat je verschillende financiële sporen na en wie is er op de hoogte van je financiële handel en wandel?

 

Slapende rekeningen bij meerdere banken of verzekeringsmaatschappijen

  • Sinds het internet is het veel makkelijker geworden om de verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken. Wie berekent de minste kosten? Wie geeft de hoogste rente? Waar betaal ik het minste premie? Voeg daar alle reclame nog eens bij via TV, radio en alle andere media en het feit dat van bank veranderen een stuk eenvoudiger is geworden, heeft als gevolg dat we bankieren bij meer dan één bank en verzekerd zijn bij meer dan één maatschappij. Bijvoorbeeld loopt onze lopende rekening (waarop het loon wordt gestort) bij bank A en onze spaarcentjes zitten bij bank B.
  • Ook als de jaarlijkse maximale onbelaste intrest in zicht komt (in 2012 euro 1930) wordt nogal eens 'vreemd gegaan' met de overige spaarcenten naar een andere bank. En waarom ook niet?
  • Kortom: er kunnen zich in de loop van het leven allerlei situaties voordoen waardoor je bij verschillende financiële instellingen bent beland!

Overzicht kwijt?

♦ Door al die financiële drukte kan het gebeuren dat je mettertijd over slapendebankrekeningen beschikt. Dat zijn namelijk rekeningen waar je al meer dan 5 jaar niet meer naar omgekeken hebt! Trouwens: het gaat hier niet alleen om gewone bankrekeningen (lopende, spaar- of effectenrekening) maar ook om een kluis die je al jarenlang hebt, effecten, waardepapieren en ook, niet te vergeten, levens- en groepsverzekeringen.

Belangrijke uitzondering: binnen dezelfde instelling/bank wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd, ook niet als op enkele van je rekeningen de laatste 5 jaar geen actie meer is geweest. Eenvoudig gesteld: je zit bijvoorbeeld met van alles en nog wat bij Fortis. Daarbij is bijvoorbeeld een ‘oude’ termijnrekening waar je al 10 jaar niets meer mee doet. Heb je echter regelmatig contact met Fortis dan zal ook deze termijnrekening geen slapende rekening worden.

♦ Wat kan het geval zijn? Doordat je verhuisd bent en/of al jarenlang niet meer bij dat bedrijf werkt, je nieuwe adres niet overal bekend is, jouw straat van naam is veranderd of om welke reden (verblijf buitenland) dan ook heb je al jaren geen correspondentie meer van de betreffende bank/verzekeringsmaatschappij ontvangen. En uit het oog, is uit de aandacht…

Is er wettelijk iets voorzien voor dergelijke gevallen?

Ja, de wet bepaalt dat banken en verzekeringen zich actief moeten inspannen om de begunstigde(n) op te sporen. Bijvoorbeeld door aangetekende brieven te sturen naar gemeenten of vermoedelijke familieleden. Dit is een tijdrovende en weinig succesvolle bezigheid. Trouwens: als iemand zich meldt als begunstigde of familielid dan moet u over de nodige bewijzen beschikken!

Begrijpelijk is ook dat voor rekeningen en verzekeringen met een bedragje van minder dan 20 euro geen opsporingen worden gedaan (de moeite niet waard).

Slapende verzekeringsovereenkomsten?

Een verzekeringsovereenkomst wordt als ‘slapend’ beschouwd als de verzekerde (of de begunstigde) zich niet heeft gemeld bij de verzekering als er zich een ongeval heeft voorgedaan. Met andere woorden: de verzekeringsmaatschappij is op de hoogte van een feit dat zich heeft voorgedaan waarbij de verzekerde (of zijn of haar erfgenamen) recht heeft op een vergoeding. De meldingstermijn is binnen de 6 maanden!

Niet gevonden?

Vinden de banken/verzekeringsmaatschappijen de begunstigden niet dan moeten zij het geld overmaken aan de Deposito- en Consignatietaks.

Kun je zelf detective spelen?

► Ja, sinds januari 2010 heeft de regering beslist om de slapende rekeningen en andere tegoeden openbaar te maken voor iedereen. Je kunt nu online zelf op zoek gaan naar je eigen naam. De link van de website vind je onder ‘Link’ onderaan dit artikel. Je moet je wel aanmelden met je elektronische identiteitskaart.

► Tot vandaag kun je alleen checken op eigen naam. Het is in de toekomst wel de bedoeling dat je ook voor derden opzoekingen kunt gaan doen.

Kan de bank zo maar afsluiten?

Nee! Elke bank moet proberen om de houder te achterhalen. Ze moeten (aangetekende) brieven sturen en het Rijksregister (om huidig adres te krijgen van de houder of van erfgenamen) raadplegen.

Zoals gezegd: rekeningen met een saldo lager dan 20 euro: dit bedrag wordt zowiezo aan de Deposito- en Consignatiekas overgemaakt.

De manier waarop een rekening kan worden afgesloten, is afhankelijk van de algemene voorwaarden van de betrokken bank.

 

Tip

Toch om de paar jaar maar eens gaan kijken! Even in je elektronische agenda een jaarlijkse herinnering plaatsen (die ook voor derden te snappen is)! Je hebt trouwens 30 jaar! tijd om je aan te melden bij de Depositokas. Daarna gaat het geld definitief naar de Belgische Schatkist!

Update 2012: 

In juli 2012 staat maar liefst 67 miljoen euro geparkeerd omdat de begunstigde niets van zich laat horen. Er is vandaag een wachtlijst van 6 maanden. Alleen al in 2012 opende de Depositokas een dikke 1000 dossiers. Het gaat hier om aanvragen tot uitbetaling van mensen bij wie een slapend tegoed werd teruggevonden. En er zijn nog veel meer dossiers op komst: de federale overheidsdienst Financiën (FOD) schat dat er de komende weken nog ongeveer 2870 dossiers bijkomen. 

Link

My MinFin: Slapende rekeningen? Je weet maar nooit!

En ook: Slapenderekeningen.be