Waarom bij Bizner bank een zakelijke rekening

Geen businessplan bij Bizner

Wat voor vele ondernemers een prettige bijkomstigheid is, is dat Bizner in u een rotsvast vertrouwen heeft. Bizner vindt dat uzelf het beste weet wat goed voor uw onderneming is. Het is immers uw zaak. Een ondernemingsplan is bij Bizner daarom niet nodig, om er te kunnen lenen. Wel toetst Bizner uw betaal verleden en kredietwaardigheid. Geen bureaucratie om de bureaucratie, maar snel handelen met Bizner, neemt een ondernemer, die met zijn financiering en betalingen vooruit wil, veel werk uit handen. De dienstverlening aan bestaande klanten wordt volgens Rabobank tot eind 2011 voortgezet, maar klanten kunnen er altijd meteen kiezen voor de Rabobank natuurlijk. Uitgelegd wordt in dit artikel hoe tot voor kort Bizner zelfstandig werkte.

Rabobank 2015

Bizner is onderdeel van de Rabobank, die wereldwijd zaken doet en beter dan vele andere banken weet wat bij een MKB bedrijf leeft. Bizner is een pure online bank voor MKB'ers, waar u kunt internetbankieren, wanneer het u uitkomt. Eenvoudig, 24 uur per dag en altijd bij uw overzichten kunnen. Zaken doen, wanneer u dat wilt.

Aanmelden zakelijke rekening bij Bizner

Om van de Bizner bank gebruik te kunnen maken, moet u zich eerst aanmelden. Deze aanmelding bij Bizner bank kunt u volledig online doen. Voorwaarde voor een succesvolle aanmelding is, dat u ondernemer bent en uw onderneming in Nederland gevestigd is. Een aantal bedrijven is niet toegelaten: coffeeshops en buitenlandse rechtsvormen worden bij Bizner bank niet toegestaan.

Zakelijke lening krijgen

Een startende ondernemer kan eenvoudig een zakelijke lening krijgen tot een maximum van €50.000. Onder bepaalde voorwaarden is ook nog een aanvullende tweede lening mogelijk tot een maximum van €50.000. Wilt u meer krediet, dan een persoonlijk gesprek noodzakelijk zijn. Al dan niet bij de Rabo bank zelf.

Vervroegd aflossen van een lening

U kunt een lening alleen vervroegd aflossen als u in één keer het hele resterende bedrag van de lening voldoet. Gedeeltelijk vervroegd aflossen is dus niet mogelijk. Aan vervroegd aflossen zijn beperkte kosten verbonden, te weten €100.

Het basispakket van Bizner

Bizner heeft voor iedereen een zogenaamd basispakket. Het basispakket van Bizner bevat een betaalrekening, spaarrekening, een BizKey voor internetbankieren en een pinpas. Het basispakket kost €7 per maand vanaf 1 januari 2010. U kunt dit pakket verder uitbreiden met een creditcard, lening, termijndeposito, bankgarantie en enkele handige extra tools, zoals de Bizflow.

Wat is de BizFlow

Wie bij Bizner zijn bankzaken doet, kan onder de handige tools BizFlow activeren. BizFlow bekijkt dagelijks aan het eind van de dag of het banksaldo hoger is dan de door u opgegeven bovengrens. Als u erboven zit, wordt automatisch het verschil overgeboekt naar een spaarrekening. In het andere geval, dus wanneer het saldo onder de opgegeven ondergrens komt, vindt automatisch een overboeking plaats van de spaarrekening naar de gewone rekening, om het saldo weer op de ondergrens te brengen. Zit u erboven dan spaart u extra, zit u er onder dan wordt automatisch bijgeboekt.

Wat is BizBalance

BizBalance zorgt voor een volledige integratie van bankgegevens en boekhouding. Het handmatig importeren en exporteren van en naar uw boekhouding is daarom niet nodig. U hebt op deze manier steeds een actueel overzicht, en dat scheelt allerlei extra handelingen om de boekhouding up to date te houden.

Bizner is een pakket op maat

Elke ondernemer kan zo kiezen voor een pakket op maat, dat het beste bij zijn onderneming past. Niet alleen u, maar ook Bizner zit vol ambities, en zal de mogelijkheden en het gemak van handelen de komende tijd waar nodig verder uitbreiden en verbeteren.