Is het bankgeheim binnenkort niet meer geheim

Bankgeheim

Als u het geluk heeft dat iemand in uw vriendenkring bij een bank werkt dan moet u die persoon ten alle tijden te vriend houden. Zij beschikken toch altijd over inside information. Als ik dan ergens lees dat de Europese Unie zich gaat ontfermen over het bankgeheim ga ik daar uiteraard vragen over stellen. Wat blijkt? De soep rond dat bancaire geheim wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend!

 

Bankgeheim en Europa

  • Dat is nogal wiedes: fiscale informatie tussen de verschillende lidstaten beter gaan uitwisselen. Als haar streven is om de fiscale fraude tegen te gaan daar heeft de gewone man in de straat daar überhaupt geen moeite mee: die heeft immers geen gigantische bedragen in Liechtenstein en handelt niet op de beurs met enkele miljoenen euro.

  • U moet de toekomstige maatregelen zien in de tijdsgeest en Europa speelt daarin de rol van de jager die de stroper aanpakt. En de stroper is gehaaid: hij vindt elke keer nieuwe handigheidjes uit om aan de fiscale strop te ontsnappen!

Tak 21 is de boosdoener

Eén van de fiscale ontsnappingsroutes van de recentste jaren was de Tak 21 belegging. Hoe is het zover gekomen?

  • Tot nu toe beperkte de zogenaamde ‘spaarrichtlijn’ zich alleen maar tot de intresten van letterlijk het ‘sparen’. Met andere woorden: als u geld op een klassiek spaarboekje, kasbon of obligatie investeerde, kreeg u een vaste rente. De eventuele roerende voorheffing die u moest afdragen, was helemaal onder controle (wordt aan de bron ingehouden door de banken en doorgestort naar Vadertje Staat).

  • MAAR Tak 21 producten zijn geen gewone spaarproducten maar vallen onder de levensverzekeringen en daar valt dus geld te rapen als u zo’n product, uiteraard via tussenpersonen, 'off shore' of via een 'stichting' belegd want dat was tot op heden een fiscaal achterpoortje. Als de opbrengst uiteindelijk bestemd is voor een inwoner van de Europese Unie dan gaat het fiscale achterpoortje dicht!

Maar ook alle andere informatie moet in de toekomst worden uitgewisseld

Het blijft niet bij deze maatregel: het absolute streven en zelfs verplichting is om alle fiscale informatie op termijn uit te wissen tussen de overheden van de verschillende lidstaten als die daarom vragen. Dat zou dan het definitieve einde van het bankgeheim betekenen!

Geen paniek!: denk aan de hete soep!

Inderdaad volgens mijn bankbediende: daar spreekt men al jaren over! En vooraleer deze informatieplicht een feit wordt, zal er nog veel water door de zee vloeien. Waarom?

  • De realiteit sinds 2006 is wel dat er een overeenkomst is tussen de nationale overheden en de Amerikaanse overheid die de VS toelaat informatie in te zamelen over de buitenlandse rekeningen van Amerikaanse onderdanen. De VS kunnen vragen het bankgeheim op te heffen wanneer ze vermoeden dat er sprake is van fiscale fraude.

  • Maar binnen de Europese Unie verandert er op korte termijn helemaal niets!

Waarom niet?

  1. Luxemburg ziet de bui al jaren hangen, is niet akkoord met de verstrengde richtlijn en probeert die zo lang mogelijk tegen te houden. De banken zijn voor Luxemburg dermate belangrijk dat zij met zekerheid zo lang mogelijk gaan dwarsliggen!
  2. Een tweede opposant is Zwitserland: ook een land dat een zeer goede naam een faam heeft opgebouwd op basis van het bankgeheim van haar cliënteel!
  3. Fiscaal huwelijk: naar verwachting zal Luxemburg eisen dat de richtlijn pas van kracht wordt als ook Zwitserland dezelfde regels volgt waardoor het streven van de Europese Unie nog enkele jaren op de lange baan wordt geschoven.

Maar: ooit zal het zo ver komen!