Wat is een interim manager

Inleiding

Een interim-manager is een manager voor een bepaalde periode. Het zijn personen die de leiding van een afdeling of organisatie op zich nemen, voor een van te voren afgesproken periode. Meestal betreft het hier personen van buiten de eigen organisatie, ook wel externe personen genoemd.

 

Waarom een interim manager

De meest voorkomende reden om te kiezen voor een interim-manager is dat de vaste manager is vertrokken/ontslagen en dat er nog geen geschikte opvolger is gevonden. Om dit tijdsbestek te overbruggen wordt er dan een Interim-manager aangesteld.

Een andere reden kan zijn als de huidige manager langdurig ziek is. Een interim-manager is in deze situaatie uiterst gewenst want geen bedrijf vaart wel zonder hun manager. In het verlengde hiervan liggen oorzaken als zwangerschapsverlof en dergelijke, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt.

Ook wanneer er door de vorige manager wanbeleid is gevoerd danwel via onenigheid op non-actief is gesteld biedt de interim-manager uitkomst.

Voor- en nadelen

Er kleven vanzelfsprekend de nodige voor- en nadelen aan een interim-manager. Een van de voordelen is dat een interim-manager minder verbonden is met het bedrijf of de afdeling van het bedrijf en hierdoor minder moeite zal hebben met moeilijke beslissingen maken. Bijkomend voordeel is dat ze meestal veel ervaring hebben binnen het werkgebied en een aansluitende opleiding hebben genoten. Een nadeel kan zijn dat ze minder op de hoogte zijn van specifieke dingen van de afdeling en bepaalden gevallen die zijn voorgevallen in het verleden. Daarnaast kunnen ze teveel aandacht besteden aan de korte termijn belangen vaak en te weinig rekening houden met de lange termijn belangen. Dit vanwege het feit dat ze maar een bepaalde periode daar werkzaam zullen zijn.