Wat is een CFO

Afkorting CFO

De afkorting CFO staat voor de functie van Chief Financial Officer van een bedrijf. De CFO is de financiële rechterhand van de Chief Executive Officer, ofwel de CEO. De CEO is de eindverantwoordelijke van de onderneming en leunt voor zijn beleid en de beleidsconsequenties vaak sterk op de CFO.

Relatie met CEO

In Nederland wordt dit in nogal wat ondernemingen vormgegeven via een collegiaal bestuur. En dat maakt de rolverdeling tussen CFO en CEO in de praktijk niet altijd even eenvoudig. De CFO moet van de CEO wel voldoende ruimte krijgen, om zijn rol goed te kunnen vervullen. De CFO op zijn beurt moet de CEO afdoende over zijn handelen informeren.

Ahold

Dat dit alles niet altijd zo eenvoudig te managen is, blijkt bijvoorbeeld uit de casus Ahold uit 2003, met voormalig CEO Cees van der Hoeven en CFO Michiel Meurs. Voor de rechter staand liet de CEO de CFO als een baksteen vallen. Eigenlijk was het namelijk allemaal de schuld van de CFO geweest en had het aan informatie ontbroken. Het is dan ook de kunst om de taakverdeling en werkwijze zo in te delen, dat voor een ieder vooraf klip en klaar is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Angelsaksische model

Mede hierdoor is ook in Nederland het CEO-model volgens Angelsaksische snit steeds meer in opkomst. De CFO is daarbij meer de vraagbaak van de CEO en de CEO is echt eindverantwoordelijk en aanspreekbaar op het functioneren van de onderneming.