Succesfactoren voor e-business

Inleiding

Dit artikel gaat in op de factoren die van belang zijn om een succesvolle 'e-business' op te zetten. Allereerst beschrijven we wat e-business is. Daarna gaan we in op de gevolgen voor de organisatie; e-business werkt door in de gehele organisatie en vaak ook nog organisaties daarbuiten, zoals leveranciers en intermediair organisaties. Door e-business kan de winstmarge worden vergroot ten opzichte van de winst op verkopen via de traditionele kanalen. Tenslotte gaan we in op de belangrijkste succesfactoren voor e-business.

Wat is e-business?

E-business staat voor zaken doen via internet. Zakelijke dienstverlening via het world wide web dus. De dienstverlening kan zich voordoen tussen bedrijven onderling (business to business, B2B) en tussen een bedrijf en een consument (B2C).

Overwegingen voor e- business

Er zijn tal van overwegingen denkbaar om over te stappen op e-business. Een winkelier kan bijvoorbeeld naast zijn fysieke winkel uit nieuwsgierigheid, of omdat zijn buurman of concurrent dat ook doet, een webshop gaan beginnen. Door het aanbieden van een nieuw verkoopkanaal kan hij zijn omzet mogelijk vergroten, onder meer doordat zijn afzetgebied wordt verruimd. Op langere termijn kan hij, wanneer de webshop meer omzet gaat genereren, wellicht gaan leven van de opbrengsten uit de webshop; de kosten van een webshop zullen immers naar verwachting lager zijn dan een fysieke winkel. Overwegingen voor grotere bedrijven kunnen zijn kostenbesparingen door het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het verbeteren van de service aan klanten, verbeteren van de informatievoorziening, het mogelijk maken van het betreden van nieuwe markten, verbeteren van de bereikbaarheid (“24/7 open”), het verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers.

Consequenties e-business

De veranderingen die gepaard gaan met e-business zijn groot. Consumenten gaan net zo lang op zoek op internet, tot ze een betrouwbare leverancier hebben gevonden die het gewenste product met de gewenste kwaliteit en/of specificaties aanbiedt tegen de laagste kosten en tegen de gunstigste voorwaarden (o.a levertijden, garantiebepalingen). Dat betekent dat aanbieders zeer sterk op prijs zullen moeten gaan concurreren. De verschillende vergelijkingssites werken dit verder in de hand: de consument is steeds beter geïnformeerd over de mogelijkheden, de kwaliteit en de prijs. Om de laagste prijs te kunnen bieden, zal de aanbieder de laagste kosten voor inkoop, verkoop, overhead en distributie moeten hebben. Dit kan op verschillende manieren: detaillisten kopen (samen) groot in (schaalvergroting), producenten gaan rechtsreeks aan de klant leveren of producent en detailhandel gaan meer samenwerken in de keten. Door betere informatieverstrekking over de producten en diensten, door het vergroten van de service (zowel pre-sale als after sale) en door een goede analyse van het zoekgedrag van de klant en de daadwerkelijke verkopen, kan de concurrent het nakijken worden gegeven. E-business biedt de mogelijkheden om relatief snel, goedkoop en eenvoudig met de klant in contact te komen, (product)informatie uit te wisselen, de verkoop te verrichten en inzicht te krijgen in de klanttevredenheid en mogelijkheden om de service en het aanbod te verbeteren.

Succesfactoren invoering e-business

Net als bij andere IT-projecten is commitment van de leiding van groot belang voor het welslagen van het opzetten van een e-business. Daarnaast is een goede business case met heldere doestellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden essentieel. De uitvoering van de plannen over het opzetten van een e-business is gebaat bij de inzet van ervaren projectmanagers (en programmamanagers wanneer het om een complex traject gaat). Zij weten als geen ander hoe ze de risico's verbonden aan het e-business traject moeten beheersen.