Hard werken is niet voldoende

Mensen

Werken

Veel mensen zien vaak alleen dat wat in hun ogen bevestigt wat hun inbreng is in een situatie. Hoeveel succesvolle mensen beweren niet dat hun succes een gevolg is van het feit dat ze hard werkten. Ze hebben gewoon nooit opgegeven en daarom zijn ze succesvol geworden. Wat ze daarbij vaak vergeten is dat ze toevallig op de juiste plek waren iedere keer dat ze hard aan het werk waren. Zodat iemand die het waardeerde dat ze hard werkten hun zag en zijn waardering liet merken.

➜ Index

Hard werken

Als je succesvolle mensen moet geloven dan is het voldoende om vol te houden en hard te werken. Dan krijg je vanzelf succes. Waarmee ze dus beweren dat succes volkomen losstaat van de situatie en de omstandigheden waaronder je hard werkt.

Graven

Laat ik daar eens een raar voorbeeld voor geven. Stel ik besluit een gat in de grond te graven. Volgens succesvolle mensen maakt het niet uit waar je dat gat graaft, als je maar hard werkt en volhoudt. Dus als ik aan de bodem van een dijk ga staan graven dan moet ik vanzelf succesvol zijn in het ondermijn van die dijk. Dat is natuurlijk niet wat succesvolle mensen bedoelen met hard werken.

Het is dus niet voldoende om hard te werken, je moet ook de juiste plek kiezen voor dat doorzetten en hard werken. Want niemand zit te wachten op een werknemer die met succes een dijk heeft ondermijnd. Terwijl wel iedereen zit te wachten op een werknemer die door hard werken, doorzetten en volhouden een bijna instortende dijk heeft gered.

Hard werken, volhouden en doorzetten is dus niet voldoende. Je moet ook weten wanneer je hard moet werken en vol moet houden en door moet zetten.

➜ Index

Succes

Raket
Succes is dus niet helemaal toeval. Maar succes is zeker niet alleen maar hard werken, volhouden en doorzetten. Zo kan ik bijvoorbeeld wel de eerste man op Mars willen worden. Maar dan zal ik heel veel mensen zover moeten krijgen dat ze samen met mij willen werken aan mijn succes. Ik zal dus zoals Antoine de Saint Exupéry dat zo mooi zei mensen moeten inspireren om mij te willen helpen bij het bouwen van mijn ruimteschip, door ze te laten hunkeren naar Mars. Maar dan komt eigenlijk de vraag op:
Als ik dan uiteindelijk de eerste man op Mars ben, is dat dan mijn verdienste. Of is het de verdienste van al die mensen die meegeholpen hebben.

Maar is mijn eigenlijke echte succes niet het feit dat ik al die mensen heb kunnen inspireren om mij te helpen dat ruimteschip te bouwen.

Het succes van de meeste mensen, dat ze vaak afmeten in de vorm van veel geld, een mooi huis, een goed betaalde baan, veel vrienden, erkenning door veel mensen, is echter alleen mogelijk omdat er zoveel mensen zijn die het mogelijk maken. Want wat is er allemaal nodig om dat materiële succes te realiseren?

➜ Index

Materieel succes

Veel mensen doen alsof alleen hun hard werken en volhouden de basis vormt voor hun succes en vergeten al het harde werken van anderen waardoor hun succes mogelijk was en is. Neem als voorbeeld het bouwen van een huis. Er zijn heel veel mensen betrokken bij het bouwen van een huis. Dat is niet alleen de eigenaar of de opdrachtgever, maar ook de aannemer en de architect. Maar dan ben je er nog niet. Die aannemer heeft werknemers in de vorm van metselaars, timmermannen, bestektekenaars, elektriciens, loodgieters, gasfitters, maar ook
Huis
bijvoorbeeld een boekhouder en een personeelsmedewerker. De architect die dat mooie huis tekent, heeft een opleiding gehad waar hij les heeft gehad van werktuigbouwkundigen, ervaren architecten, wiskundigen, Neerlandici, technische tekenaars. Al die docenten werden daarbij gesteund door administratieve medewerkers, zodat ze zich op hun werk konden richten. Maar dan ben je er nog niet. Naast die aannemer en architect heb je ambtenaren die de tekeningen en bouwplannen moeten goedkeuren. Ook deze ambtenaren zijn opgeleid door docenten. De pyramide waar deze succesvolle persoon zichzelf de top van waant wordt dus al groter. Want dat huis wordt gemaakt van hout, steen, metaal en kunststof. Om die te maken heb je mensen nodig. Maar om ze op de plaats waar het huis gebouwd wordt te krijgen heb je nog meer mensen nodig. Om de bouwproducten uit de grond te krijgen, zijn nog meer mensen nodig. Eigenlijk komt het er op neer dat er een kleine honderdduizend mensen actief zijn geweest voordat mijn huis er staat. Waarbij er maar een paar hun werk slecht hoeven te doen en ik loop een grote kans dat mijn huis niet meer wordt dan een onbewoonbare bouwval.

Uiteindelijk is het vrij simpel. Ik kan mijn succes als hard werkend mens en volhouder alleen danken aan het feit dat iedereen die nodig was om mijn succes te realiseren meewerkte. Goed bezien bestaat succes dus alleen bij de gratie van het feit dat ik ondersteund word door miljoenen mensen die allemaal hun werk doen. Want in mijn eentje succesvol zijn, zoals de meeste mensen dat tegenwoordig bedoelen bestaat niet. Hoe hard ik ook werk, volhoud en doorzet.

➜ Index

Extra

Afbeeldingen

Werken door Evil Erin

Graven door Dr Craig

Raket door deanoakley

Huis door Tim Engleman

Index van koppen

↥ Mensen
↟ Hard werken
⇈ Succes
⟰ Materieel succes
⇯ Extra
⤊ Afbeeldingen
⇞ Index van koppen