Wat is je doel

Doelen

Doel of Strand

Veel mensen roepen voortdurend dat je doelen moet stellen. Vervolgens zeggen ze nog tegen je dat je ze vooral realistisch moet maken, dat je ze een tijdslimiet moet meegeven, dat je ze in kleine stapjes moet opdelen. Het lijkt wel alsof het een uitgemaakte zaak is, als je jezelf een doel hebt gesteld, dan moet je er alles aan doen om het te realiseren. Maar als we zien hoeveel moeite we hebben om doelen te realiseren, bijvoorbeeld onze goede voornemens, dan kun je je afvragen of het stellen van doelen voldoende is om te bereiken wat we willen.

☩ Index

Willen

Het stellen van doelen is een uiting van wat we willen. Maar veel doelen die we ons stellen hebben niets te maken met wat we zelf willen, maar met wat we denken dat anderen van ons verwachten. Dus willen we rijk worden. Of we willen veel vrienden hebben. Of we willen lekker ieder jaar drie keer met vakantie en dan na de vakantie de fotos laten zien aan onze vrienden. Of we willen een goeie baan, zodat we die hogere hypotheek kunnen nemen om dat grotere huis te kunnen kopen, waar we gezellig iedere week onze vrienden kunnen uitnodigen.

Geld

Het zijn allemaal doelen. Zelfs binnen ons werk hebben we doelen. We willen aan het eind van de week een leeg bureau achterlaten voor maandag. We willen de baas van onze afdeling worden. We willen de beste verkoper worden van ons bedrijf. Maar dat zijn vaak allemaal doelen die te maken hebben met wat anderen van ons verwachten. Iets wat anderen ons vaak ook laten weten door te vragen:

Ben je nu al de beste verkoper van je bedrijf.

Of doordat anderen roepen:

Ik had eigenlijk verwacht dat je nu ondertussen wel de baas van je afdeling was.

Of die nog leukere, die sommige ouders op tafel weten te leggen:

Toen ik de leeftijd had die jij nu hebt, was ik al directeur van mijn eigen bedrijf.

Veel van wat we willen is dus vooral wat anderen willen, terwijl we zelf vaak eigenlijk heel iets anders willen. Aan de ene kant is dat vervelend, dat we te vaak willen wat anderen willen. Maar tegelijkertijd is het een goede manier om te ontdekken wat je zelf wilt. Want misschien vind je het wel leuk wat die andere wil.

☩ Index

Doelen stellen

Het Doel heiligt
Toch is het niet voldoende om doelen te stellen die anderen willen. Een doel is dan misschien een locatie ver weg of een moment in de tijd, maar je zult er van alles voor moeten doen of laten om het te realiseren. Het is niet voldoende om doelen te stellen. Je zult er ook tijd voor vrij moeten maken. Je zult moeten bepalen hoeveel het je in geld en inzet gaat kosten. Je zult moeten bepalen wat je wel of niet wilt doen om je doel te realiseren. Ben je bijvoorbeeld bereid om wettelijke regels te overtreden om je doelen te realiseren. Of zoals sommige mensen zeggen:
Het doel heiligt de middelen.

Wat soms ook betekent dat je bereid bent om ten koste van de doelen van anderen en ten koste van anderen je eigen doelen te realiseren. Misschien betekent het zelfs wel, dat je bereid bent om ten koste van jezelf je doelen te bereiken.

Doelen stellen is dus pas het begin van het proces, dat nodig is om die doelen te realiseren. Waarbij het niet alleen voldoende is om vast te stellen wat je allemaal moet doen om je doelen te behalen. Je moet ook vaststellen wat het je kost om die doelen te bereiken. Waarbij de kosten niet alleen bestaan uit je tijd, je inspanning, je geld, maar ook de opoffering van bepaalde eigenschappen en factoren in je huidige situatie. Ben je bijvoorbeeld, heel simpel gezegd, bereid om je goede figuur dat je hebt dankzij het fietsen op te offeren zodat je auto kunt rijden. Of ben je bereid om de negatieve effecten van het stoppen met roken te ondergaan.

Doelen stellen is dus niet voldoende, als je daarvoor allerlei zaken op moet offeren, terwijl het eigenlijk doelen zijn waarvoor je je helemaal niet gemotiveerd voelt. Maar dat is iets wat we vaak vergeten als we doelen gaan stellen op basis van wat anderen vinden dat we moeten bereiken. Want vaak zijn we tot veel meer bereid om te doen als we doelen stellen die we zelf willen realiseren. Wat dus eigenlijk betekent dat we als we merken dat we onze doelen niet realiseren, we ons af moeten vragen wat we niet willen opgeven waardoor we onze doelen niet kunnen halen. Want misschien willen we wel helemaal niet stoppen met roken, omdat we de gezelligheid van het samen met anderen roken niet willen missen.

☩ Index

Doelen begrijpen

Waar het bij het stellen van doelen dus eigenlijk om gaat, is dat we begrijpen waarom we die doelen stellen. Doen we dat omdat we het zelf willen, of omdat iemand anders dat van ons
Vakantie
verwacht. We moeten ook begrijpen wat we nu eigenlijk met het gestelde doel willen bereiken. Is het doel, stoppen met roken het doel of is het doel geld overhouden om op die lang gewenste lange vakantie te gaan. Dan is het stoppen met roken dus een opoffering die we moeten doen om het werkelijke doel te realiseren. Maar dan is de volgende vraag nog altijd. Gaan we op die lang gewenste lange vakantie omdat we dat zelfs willen, of omdat we het onze partner beloofd hebben en hoeft het voor ons eigenlijk helemaal niet. De kans is dan groot dat we het plan torpederen, door niet te stoppen met roken. In zekere zin zeggen we dan non-verbaal dat we het doel van de ander niet steunen.

Tja, had de ander maar duidelijk de vraag moeten stellen of we bereid waren om enkele opofferingen te doen, toen ze het doel voorstelden.

☩ Index

Extra

Afbeeldingen

Doel of strand door Daniele Zanni

Geld door lisasolonynko

Het doel heiligt door Ralf Peter Reimann

Vakantie door manuere

Index van koppen

⍰ Doelen
⍐ Willen
⚠ Doelen stellen
⍟ Doelen begrijpen
♰ Extra
✠ Afbeeldingen
⍆ Index van koppen