8 tips voor succes op je werk

Inleiding

Dit artikel beschrijft een aantal tips om succes te hebben in je werk. Het lijken op het eerste gezicht open deuren te zijn, maar wanneer echt aandacht geeft aan het in de praktijk brengen van de adviezen, zul je merken dat je steeds meer succes krijgt op je werk.

Geloof in jezelf

Elk succes staat of valt met geloof in je eigen kunnen. Wanneer je echt gelooft dat je succesvol kunt zijn, zul je het ook kunnen worden. Wanneer je er nog niet echt in gelooft dat je succesvol kunt zijn, ga dan na tegen welke blokkades je oploopt en probeer na te gaan hoe je die blokkades te lijf kunt gaan. Het kan daarbij helpen hulp in te roepen van een goede vriend of vriendin om jou te helpen de blokkades op waarde te schatten en wegen te zoeken om de blokkades weg te nemen of te omzeilen.

Hoe ziet succes er uit?

Wanneer je precies weet hoe succes er uit ziet, hoe het voelt, waar dat succes uit bestaat en wat je ervoor moet doen, hoe je je hiervoor moet kleden (‘dress for succes’), kun je je vervolgens gaan gedragen alsof je al succesvol bent. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt je verder bij het verwezenlijken van je het mentale beeld van je succes.

Doe waar je goed in bent

Doen waar je goed in bent, geeft energie en zelfvertrouwen. Weet goed wat je hebt te bieden, wat je drijfveren zijn. Welke kennis, vaardigheden en competenties bezit je om succes te hebben in je werk? NB ga niet na wat je wilt, omdat dit verlammend werkt: je kunt beter doen wat je kunt. Als je iets wilt wat je nooit zult kunnen, ben je niet goed bezig.

Volg je hart

Laat je gevoel helpen bij het beslissen over je toekomst. Probeer niet alles rationeel te bepalen. Gebruik zowel je verstand als je gevoel om je loopbaan te creëren.

Leer van goede collega’s

Kijk goed naar de manier waarop succesvolle collega’s te werk gaan en bepaal welke elementen voor jou geschikt zijn om je eigen te maken. Vraag die collega ook hoe en waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. Veelal waarderen collega’s persoonlijke belangstelling dat en zijn ze ook bereid om je te helpen.

Blijf leren

Kennis heeft net als radioactiviteit een bepaalde ‘halveringstijd’. Het is dus belangrijk om bij te blijven in je vakgebied. Blijf daarom studeren. Ook geldt steeds meer in onze kennismaatschappij dat het bijhouden van je kennis van wezenlijk belang is.

Netwerken

Hoewel dit een kwestie is van lange adem, is netwerken van groot belang voor je loopbaan. Veel vacatures worden vervuld binnen het netwerk van de werkgever. Zorg dat de stakeholders in jouw branche je kennen, bouw een netwerk op en onderhoud het netwerk.

Evalueer

Maak er een gewoonte van om van tijd tot tijd te reflecteren op je succes op het werk. Ga na wat goed gaat en wat nog verbeterd moet worden. Ga na of je nog wel vooruitgang blijft boeken, of dat het tijd wordt om de bakens te verzetten.