Bedrijf starten: lenen of equity financing

Eigen bedrijf starten

Wanneer je een eigen bedrijf start is een goede financiering van belang. Naast het lenen van geld, bestaat er ook equity financing. Hieronder worden de voor- en nadelen van beide opties beschreven.

Geld lenen

Bij het lenen van geld krijg je een bepaald bedrag tot je beschikking, bijvoorbeeld van een bank. Dit geld moet na verloop van tijd terugbetaald worden inclusief een bepaald rente percentage. Je kunt geld lenen op korte termijn, hierbij moet het geld binnen een jaar terugbetaald worden. Het is ook mogelijk om over een langere periode geld te lenen. Een bank kijkt hierbij scherp naar de verwachte opbrengsten van het bedrijf. Voor een bank moet het veilig zijn om het geld te verstrekken en in een redelijke termijn kunnen terugverwachten.

Bij het lenen van geld is de enige verplichting binnen een bepaalde termijn het geld terug te betalen, de geldschieter heeft hierbij geen recht op een deel van het nieuwe bedrijf.

Veel instanties die geld voorschieten verplichten de eigenaar van een kleiner bedrijf om persoonlijk garant te staan voor de lening. De commerciële lening wordt hierdoor in principe een persoonlijke lening.

Voordelen geld lenen

Een groot voordeel van geld lenen is dat de geldverstrekkende partij geen zeggenschap krijgt over jouw bedrijf. De enige verplichting is het terugbetalen van je lening. Een ander voordeel van een lening is dat je een vast bedrag per maand kunt betalen. Dit zorgt voor duidelijkheid in de financiën.

Nadelen geld lenen

Een groot nadeel van een lening is dat niet je gehele vermogen beschikbaar is om te investeren. Elke maand moet een bepaald bedrag worden afgelost. Daarbij komt dat de verschuldigde rente behoorlijk hoog kan oplopen.

Equity financing

Equity financing houdt in dat delen van het bedrijf verkocht worden aan belanghebbenden. Deze mede-eigenaren investeren in jouw bedrijf. Het risico dat je als eigenaar loopt wordt hierdoor verkleind. Het kapitaal dat je opbouwt wordt hiermee echter ook verkleind, deze wordt verdeeld over de mede-eigenaren. Equity financing is een bedrijfsvorm waarin je niet te maken hebt met schulden. Bij equity financing sluit je geen lening af, de financiële fundering van het bedrijf is namelijk al gelegd door de verschillende investeerders.

Veel kleine en startende bedrijven maken gebruik van een vorm van equity financing. Investeerders kunnen gevonden worden bij familieleden, vrienden of bijvoorbeeld werknemers. De meest voorkomende bron voor equity financing komet echter van professionele investeerders, de zogenaamde venture capitalists. Venture capitalists zijn constant op zoek naar bedrijven met veel potentie. Wanneer een bedrijf een goede groei doormaakt profiteert de venture capitalist hiervan. Venture capitalists richten zich vaak op de lange termijn, na een aantal jaar hopen ze de eerste opbrengsten van hun investeringen binnen te halen. Veel venture capitalists specialiseren zich op een bepaalde sector.

Voordelen equity financing

Het grootste voordeel van equity financing is dat het gehele kapitaal aangewend kan worden om in het bedrijf te investeren. Bij equity financing bestaat er geen lening die terugbetaald dient te worden.

Nadelen equity financing

Een nadeel van equity financing is dat een deel van je bedrijf in de hand van mede-eigenaren komt. Naast het verminderde eigendom in het bedrijf betekent dit ook een verlies in zeggenschap. Mede-eigenaren willen vaak mogelijkheden om het bedrijf een bepaalde richting op te sturen.

Conclusie

Aan geld lenen en equity financing zitten voor- en nadelen. Welke vorm het beste past bij een bepaald bedrijf hangt van de situatie af. Wanneer je een eigen bedrijf start is het in ieder geval verstandig om beide opties te overwegen.

Kijk ook eens op deze website over Direct geld lenen zonder BKR toetsing.