Tips voor het opstellen van een zakelijke overeenkomst

Inleiding

Bij een zakelijk overeenkomst is het belangrijk dingen niet te vergeten. Bij het ondertekenen wordt de overeenkomst namelijk een verplichting die bij het niet nakomen nare consequenties kan hebben.

Handig lijstje

Hieronder een aantal belangrijke zaken die in een zakelijk overeenkomst minimaal moeten staan en waar je op moet letten:

 1. Zet de identiteit van de bevoegde partijen in de overeenkomst.
 2. Let erop dat de ondertekenaars bevoegd zijn om de overeenkomst aan te gaan en over de goederen en zaken te beschikken of de dienst(en) te leveren?
 3. Wat is de rechtsgrond van de overeenkomst, (bv: koop of huur)
 4. Welke prestaties worden er van partijen bij de overeenkomst verwacht?
 5. Is aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de overeenkomst voldaan? Vele voorschriften zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek, en zijn van dwingend of van regelend recht. Bij een koop en een huurovereenkomst gelden specifiek wettelijke regels.
 6. Beschikken beide partijen over voldoende informatie?
 7. Hoe, waar en wanneer wordt er (af)geleverd?
 8. Wat is de kwaliteit en kwantiteit van de leverantie?
 9. Hoe is het eventuele transport geregeld en door wie?
 10. Is er een regeling voor eventuele schade opgenomen?
 11. Wanneer gaat het risico van schade of verlies van de zaken over op de wederpartij?
 12. Wie draagt er zorg voor het afsluiten en betalen van een eventuele verzekering?
 13. Wanneer en hoe wordt er betaald?(contant/bank, in welke valuta en betaling ineens of in welke termijnen etc)
 14. Welke zekerheden zijn er gewenst voor de afdekking van aanmerkelijke risico's (een aanbetaling, een bankgarantie, een vrijwaring, een borgstelling, een eigendomsvoorbehoud, pand of hypotheek)?
 15. Welke sancties staan er op niet-nakoming? (vertragingsrente / boetebeding)?
 16. Hoe worden geschillen opgelost?
 17. Welke arbiter of rechter is bevoegd?
 18. Moet er een kettingbeding of een ander (derden)beding in de overeenkomst?
 19. Wie gaat de kosten van de overeenkomst betalen?
 20. Hoe eindigt de overeenkomst (door nakoming ineens, door opzegging of door verloop van tijd, door overlijden van een van de partijen etc.)?
 21. Als je de overeenkomst geheel of ten dele in het buitenland wordt uitgevoerd is het vaak handig om er bij te zetten welk recht van welk land geldig is.
 22. Zijn er aanvullende afspraken nodig over belastingen (bijvoorbeeld over omzetbelasting).
 23. Moeten anderszins specifieke bepalingen worden opgenomen?

Overige overeenkomsten

Houd er rekening mee dat een arbeidscontract of een http:// ontslagadvocaat.xanga.com@@ontslagbrief, zoals een http://www.gratiscontracten.nl/Voorbeeld_ontslagbrief_werknemer@@ontslagbrief werknemer, ook zakelijke overeenkomsten zijn.