Wat zijn octrooirovers

Randje van diefstal met octrooirovers

Het heeft een negatieve bijklank: octrooirovers doet immers denken aan de piratentijd jaren geleden. Een minder beladen woord is wellicht ‘octrooi-opkopers’. Hun praktijken worden steeds meer gezien als een bedreiging die is komen overwaaien uit, hoe kan het anders, Amerika. Wat is de bedoeling en kun je er geld mee verdienen?

 

Gouden tijden!

Dank zij de huidige economische crisis doen octrooi-opkopers gouden zaken. Hun businessmodel is heel eenvoudig: patenten opkopen van failliete bedrijven waardoor ze eigenaar worden van de technologie die bij deze patenten hoort en vervolgens gaan ze aan het werk om gebruikers van die technologie te dwingen tot het betalen van aanzienlijke bedragen.

Hoe?

♦ Of ze onderhandelen over het afsluiten van een licentieovereenkomst. Bij succes kunnen de bedragen variëren van EUR 15.000 tot 25.000.

♦ Of, als bedrijven niet willen betalen, wordt de rechter ingeschakeld.

♦ Of: ze hopen op een schikking tussen beide partijen. Een schikking is van oorsprong een Amerikaanse praktijk waarbij beide ruziënde partijen een geldsom overeenkomen nog vooraleer de zaak voor de rechtbank komt. Een schikking wordt aanvaard omdat ze minder geld kost dan een rechtszaak.

Patent Trolls of octrooiroven

In de VS noemt men dit fenomeen ’patent trolls’ en is deze handelspraktijk inmiddels uitgegroeid tot een ware plaag! Nu dreigt het overwaaien naar Europa eraan te komen, met name voor bedrijven die handel drijven met Amerika of met het buitenland.

Hier heeft het niets mee te maken!!! 

Personen die (anoniem) op websites, social media en fora onrust zaaien met als enige doel om (emotionele) reacties uit te lokken, worden trolls (trollen) genoemd. Dit weinig positieve gedrag kan strafbaar worden wanneer er sprake is van bedreigingen en beledigingen zoals bij racistische uitspraken of oproepen tot geweld.

Wanneer ontstaan?

Het eerste geval van octrooiroof dook op in 2001: de octrooigemachtigde van TechSearch LLC (US) beschuldigde chipfabrikant Intel van inbreuk op de patenten van TechSearch. Voor het eerst viel in deze zaak toen de enigszins beledigende term ‘patent troll’.

Een praktijkvoorbeeld: de Blackberry

Het Amerikaanse bedrijf Research in Motion (RiM) ontwikkelde de Blackberry en werd aangeklaagd door ’patent troll’ NTP omwille van inbreuk op patenten waarvan dit bedrijfje de eigenaar was. Gevolg: betalen of een rechtszaak! In 2003 kreeg NTP gelijk van de rechter en deze beval RiM te stoppen met de verkoop van zijn Blackberry’s in Amerika tot 2012 omdat dan de patenten van NTP vervielen omwille van einde levensduur. Ten einde raad en om een commercieel drama te vermijden werd de zaak in 2006 geschikt met een afkoopsom van maar liefst 612,5 miljoen dollar!

Dit voorval heeft de wereld van de Intellectuele Eigendom een beetje wakker geschud met betrekking tot dit nieuwe verschijnsel.

Illegaal?

Nee: ’patent trolling’ is niet illegaal en in Amerika zijn er een 6-tal van dit soort  ’premiejagers’ actief. De meest bekende zijn: Pangea Intellectual Property en Acacia Media Technologies Corporation Het gevolg is dat je als bedrijf vreselijk goed moet uitkijken vooraleer je met iets nieuws op de markt komt want als je inbreuk maakt op patenten van anderen en je valt in de klauwen van dit soort lieden, dan kost je dat al gauw een hoop geld. Uiteraard moet je steeds voorkomen dat je inbreuk maakt op iemand anders octrooirechten bij nieuwe producten maar als de industrie geen nieuwe producten meer op de markt durft brengen uit schrik voor deze octrooiroverij dan gaat dit ten koste van innovatie en de vooruitgang.

Failliete boedels

Elke curator probeert bij een faillissement zo veel mogelijk cash te genereren, ook voor de aanwezige octrooien. Zij zijn dus het eerste aanspreekpunt voor octrooirovers om patenten te verkopen die anders vervallen maar die mogelijkerwijs nog veel geld in het laatje kunnen brengen voor dit soort praktijken!

Octrooimisbruik? Besluit

In de VS vormen patent trolls al jaren een groot probleem.

In Nederland lopen vooral bedrijven die internationaal zaken doen risico.

  1. Bij de verkoop van hun octrooi moeten bedrijven daarom goed kijken naar de bedoeling van de koper. Een harde eis moet zijn dat de verkoper het octrooi verhandelt of produceert.
  2. Daarnaast zou de rechtbank zo snel mogelijk wetgeving moeten voorzien met betrekking tot  de mogelijkheden voor bedrijven om zich te verweren tegen deze vorm van octrooimisbruik.
  3. Bedrijven zelf hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij moeten zich beter organiseren en gezamenlijk optrekken tegen het dreigende kwaad van patent trolls.

Tip

Wie de waarde van zijn octrooi(en) wil weten of bij een toekomstige fusie of verkoop de totale waarde van zijn octrooiportefeuille wil weten om in de strijd te gooien bij de onderhandelingen: breng eens een bezoek aan deze (nieuwe) website: Waardebepaling van uw intellectuele eigendom!