Agentschap Nederland: de oude Octrooiraad

Agentschap Nederland en Octrooiraad

Economische Zaken heeft voor 2010 een nieuwe organisatie aangekondigd: Agentschap NL. In dit agentschap worden drie onderdelen van EZ samengevoegd: EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem. Voortaan dus nog een loket voor de ondernemers met als doel een snellere en betere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Dit ideaal hebben we al zo veel keer gehoord: gaat het deze keer wel lukken?

 

Organisatie Agentschap NL

Agentschap NL wordt onderverdeeld in 5 divisies:

  1. NL Energie en Klimaat (duurzaamheid),
  2. NL EVD Internationaal (internationaal ondernemen en samenwerking),
  3. NL Innovatie,
  4. NL Milieu en Leefomgeving en
  5. NL Octrooicentrum (octrooiverlening).

Agentschap NL biedt haar cliënten één loket waar ze terecht kunnen voor advies, financiën, informatie en netwerken. Daarnaast zal het ook opdrachten uitvoeren voor andere departementen zoals VROM, Buitenlandse Zaken, LNV en Verkeer en Waterstaat.

Geen verhuis

Vooralsnog is het de bedoeling dat niemand verhuist: elk onderdeel blijft op zijn huidige locatie. Dat wil zeggen:

♦ SenterNovem: Zwolle, Sittard, Den Haag en Utrecht;

♦ EVD: Den Haag en

♦ Octrooicentrum (OCNL) in Rijswijk.

Nog meer 'agentschappen'?

► Een ministerie kan onder leiding van de minister een zelfstandige divisie hebben met een eigen directie, administratie en begroting. Zo heeft het ministerie van Financiën ook een agentschap. Dit ontfermt zich over de nationale staatsschuld.

► Zo is er sinds 2002 ook nog het agentschap Telecom in Groningen en Amersfoort dat ook onder EZ valt. Dit beheert het gebruik van de etherfrequenties in ons land.

► De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en omvat zo maar even 85 vestingen en er werken zo'n 18000 mensen en zodoende is dit agentschap één van de grootste werkgeves van ons land!. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat zij alle gevangenissen, jeugdinrichtingen, dententiecentra, tbs klinieken, huizen van bewaring en uitzetcentra onder beheer hebben.

► Rijkswaterstaat is sinds 2006 een agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het beheert de water- en wegenaanleg en onderhoud van dit alles.  

► Ook het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, beter bekend als KNMI, is een agentschap van het  ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wist je dat er zo'n 500 mensen werken?

► Het ministerie van Economische Zaken had ook al SenterNovem als agentschap. Dit agentschap is ontstaan uit een fusie van Senter en Novem. SenterNovem werkt ook voor het ministerie van VROM. Daar komt dus nu agentschap Nederland bij.

Nog goed nieuws!

Ook besliste EZ om per 1 januari de 'Octrooibox' te vervangen door de 'Innovatiebox' en dit is heel goed nieuws voor alle bedrijven die met nieuwe producten bezig zijn en op de markt willen brengen. De regeling is nu veel ruimer en fiscaal zeer interessant geworden. Ook hier speelt SenterNovem een belangrijke rol omdat zij de S&O verklaring afgeven. S&O betekent 'Speur- en Ontwikkelingwerk'. De details van deze nieuwe 'Innovatiebox' zijn niet in één-twee-drie uitgelegd; daarom de verwijzing in de link hieronder.  

Links

SenterNovem.nl

EVD

Octrooicentrum Nederland

De 'Innovatiebox' biedt veel meer mogelijkheden dan de (oude) 'Octrooibox'!