Wat is een octrooilicentie

Wat is een octrooilicentie

Een octrooilicentie is een afspraak tussen de octrooihouder en de licentienemer. Met een dergelijke licentie krijgt de licentienemer toestemming van de octrooihouder om de uitvinding die in het octrooi zit begrepen, zelf te gaan produceren, te verkopen of toe te passen. Daar staat een vergoeding tegenover die aan de octrooihouder wordt betaald. De afspraken die tussen beide partijen worden gemaakt, worden vastgelegd in een licentieovereenkomst.

 

Waarom een octrooilicentie verlenen

 1. Dank zij het geld dat de octrooihouder ontvangt van de licentienemer kan hij een gedeelte van de kosten voor het indienen en jaarlijks in stand houden van zijn octrooi recupereren.
 2. Door een licentie te geven kunnen markten worden aangeboord die voor de octrooihouder niet interessant of niet toegankelijk zijn (maar wel voor de licentienemer). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Chinese markt...
 3. Zeker als het octrooi toebehoort aan een particuliere uitvinder, zonder bedrijf, of een klein MKB bedrijf met beperkte financiële mogelijkheden. In beide gevallen zal het moeilijk zijn om de (inter)nationale markt te bereiken.
 4. In plaats van zelf een nieuwe technologie helemaal te ontwikkelen, kan je eerst in de online database van het Europees Octrooibureau (EPO) gaan snuffelen en misschien vind je wel een bestaand octrooi van een ander bedrijf dat de beoogde technologie benadert. In dat geval is het in elk geval goedkoper om een licentie te vragen. Let er daarbij wel op dat het octrooi nog leeft (van kracht is).

Hoe onderhandelen met een octrooihouder?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • De octrooihouder wil zijn octrooi verkopen voor een bepaalde som geld. Dat is een lastige kwestie. Hoeveel is het octrooi waard? Dat is specialistenwerk!
 • Een licentieovereenkomst. Deze kan ‘exclusief’ zijn of ‘open’ (niet exclusief). Exclusief betekent dat er alleen maar één licentieovereenkomst wordt gesloten tussen de octrooihouder en de licentienemer. Bij een open licentieovereenkomst is het voor de octrooihouder mogelijk om met meerdere partijen in zee te gaan.
 • Een samenwerkingsverband (joint-venture). Dit gebeurt meestal als de octrooihouder zelf ook een bedrijf heeft.

Belangrijke aspecten van een licentieovereenkomst

We zegden het al: licentieovereenkomsten zijn ingewikkeld en laat je best over aan specialisten ter zake. Die kosten dan wel geld maar dan heb je ook een goede overeenkomst die geld in het laatje brengt. Wat moet in elk geval geregeld zijn?

 1. De juiste namen van de partijen die de overeenkomst afsluiten en de namen van de vertegenwoordigers van de partijen;
 2. Het onderwerp: over welk octrooi gaat het?
 3. Het geografische gebied waarvoor de licentie wordt verleend;
 4. De duur van de licentie;
 5. De hoogte van de jaarlijkse royaltyvergoeding;
 6. De lump sum vergoeding;
 7. De exclusiviteit of niet exclusiviteit van de licentie;
 8. De controle op de naleving van de licentie;
 9. De boekhoudkundige controle en de periode daarvan;
 10. Wie de eventuele inbreukzaken voert (en betaalt);
 11. Wie het octrooi in stand gaat houden (jaarlijkse taksbetaling)

Conclusie

Helaas liggen er in Nederland bij het MKB honderden, zoniet duizenden octrooien op de plank waar niets mee gedaan wordt.

Tip: Meestal worden voor deze materie advocaten, gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom, of de gewone 'huisadvocaat' ingeschakeld. Omdat het hier inderdaad gaat over octrooirecht en alles wat er mee te maken heeft, is een octrooigemachtigde des te meer uw aanspreekpunt. Hij is immers ook bevoegd om licenties op te stellen. Dus .. laat deskundigen een licentieovereenkomst opstellen: vooral wat er niet instaat, is van belang!