Wat is het verschil tussen Trademark, Registered en Patented

Trademark patented registered

Op vele verpakkingen zie je symbolen staan zoals registered, trademark of de letter r in een rondje. Ook sommige woorden worden voortdurend vergezeld door een van deze bijzondere tekens. Deze merktekens staan daar niet zo maar. Wat betekenen ze en waarom deze vermelding?

Waarom is een trademark registered 

1. REGISTERED

  • Het ®-teken staat voor'registered trademark' en is overgewaaid uitAmerika. De reden om ® in de VS te gebruiken is dat je dan niet meer hoeft aan te tonen dat de inbreukmaker wist van het bestaan van het merk. En dat is handig want iemand die willens en wetens inbreuk pleegt op je merkrecht moet meer schadevergoeding betalen. Maar je mag ® alleen gebruiken als je ook echt een geregistreerd federaal merkrecht hebt op het teken. Het opzettelijk en verkeerd gebruiken van het teken ® in de VS is strafbaar als fraude.
  • In Nederland en België is ergeen wettelijke regeling over hoe je aanduidt dat iets een geregistreerd merk is. Het hebben van een geregistreerd merk levert wel voordelen op boven een ongeregistreerd merk. In Nederland en België bestaat dit fenomeen niet eens: wil je in onze landen bescherming genieten dan moet jeALTIJD je merk(naam) laten registreren!
  • Deze wetgeving verschilt per land: in Groot-Brittannië is registratie ook verplicht als men het ®-teken wil gebruiken. Het TM-teken (zie verder) daarentegen heeft er dan weer geen waarde.
  • Het gebruiken van het ®-teken zonder daadwerkelijke registratie kan worden opgevat als misleidende informatie en oneerlijke concurrentie.

2. TRADEMARK

  • TM is het, eveneens Amerikaanse, symbool om aan te geven dat een merk (nog) niet is ingeschreven. Vandaar dat je daar bij heel veel woorden de aanduiding TM ziet staan.
  • In Nederland en België hebben deze symbolen geen wettelijke basis! Het vermelden van dit symbool is zeker niet verplicht en zie je dit teken ergens bij staan dan is het niet zeker of er ook daadwerkelijk iets geregistreerd is.

3. PATENTED OF PATENT PENDING

De P van 'Patented' of 'Patent Pending' komt dan weer uit de patenten-/octrooiwereld. Als je een octrooi hebt gekregen voor een bepaalde uitvinding, mag je op de verpakking Ⓟ aanbrengen. Dit is geen verplichting maar verwittigt eventuele kopieerders van uw artikel wel dat er een octrooi op rust. Soms wordt naast dit Ⓟ-symbool ook het nummer van het octrooi vermeld. Dat is niet zo slim want dan maakt men het de namaker wel heel erg makkelijk: met het octrooinummer in de hand kan je in de octrooidatabases binnen een minuut de hele inhoud van het octrooi vinden! Soms wordt niet eens veel moeite genomen om het octrooi te omzeilen en alzo pure namaak te omzeilen!

4. TEKENING OF MODEL

Dit symbool betekent dat de 'uiterlijke vormgeving' is beschermd door de 'modellenwet' waarbij niet bedoeld is: fotomodellen! Dit teken mag alleen worden gebruikt als er effectief een registratie is gebeurd!

5. AUTEURSRECHT

  • Dit teken is wellicht alom bekend: copyright! Wordt gebruikt om auteursrecht te claimen en mag door iedereen worden gebruikt. Bij een eventueel conflict over wie nu eigenlijk de eigenaar is, zal de rechter dit bepalen. In Nederland en België is het niet noodzakelijk het ©-teken te gebruiken om auteursrecht te kunnen claimen op een origineel werk.
  • Minder bekend is misschien het 'auteursrecht op geluid'-teken! Dit teken is van dezelfde waarde als de © en ziet er hetzelfde uit als Ⓟ.

Tip

Bij discussie of problemen: raadpleeg een merkengemachtigde!